Niewolnik Pana czy Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak

Strażnica 15 października 2013
15 października 2013
Strażnica 15 października 2013
str.12

Czy prawdą jest, iż mamy służyć "Jehowie jako niewolnicy"?

Strażnica 15 października 2013
15 października 2013
Strażnica 15 października 2013
str.12

Ciekawe kogo Świadkowie Jehowy mają na myśli? O jakiego Pana im chodzi?

Strażnica 15 października 2013
str.12

Nie jest prawdą, iż św. Paweł zachęcał chrześcijan w I w. po Chr., by "służyli Jehowie jako niewolnicy". Chrześcijanie w I w. po Chr. byli wyznawcami Jezusa Chrystusa, byli Jego świadkami i Jego niewolnikami. Nie byli świadkami i niewolnikami Jehowy. Takie twierdzenie jest obce w Nowym Testamencie. Aby postawić taką tezę, Świadkowie Jehowy najpierw musieli dostosować swoją Biblię do z góry założonej tezy. Wstawili więc w Rz 12, 11 słowo "Jehowa", którego po prostu nie ma w najstarszych greckich manuskryptach Nowego Testamentu. W swojej Biblii mają:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Rz 12, 11 Przekład Nowego Świata
str.1427

W wydanym przez Świadków Jehowy Przekładzie Nowego Świata po grecku również wstawiono słowo "Jehowa":

Grecka Biblia Świadków Jehowy Grecka Biblia Świadków Jehowy Grecka Biblia Świadków Jehowy
wyd.2008

Rz 12, 11

Grecki Przekład Nowego Światastr.1413

Św. Paweł nie cytuje w tym momencie Starego Testamentu. To są jego własne słowa. Wstawienie słowa "Jehowa" jest po prostu nadużyciem. Zmienia sens nie tylko w tym miejscu, ale i w całym Nowym Testamencie. W Rz 12, 11 w tekście greckim znajduje się słowo Kyrios, a nie Jehowa. Potwierdza to nawet:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Rz 12, 11

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.714
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.715

Jak widzimy, w lewej szpalcie widnieje słowo Kyrio, a nie Jehowa, przetłumaczone na j. ang. jako Lord (Pan). Interlinia Vocatio również potwierdza słowo Kyrio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Rz 12, 11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.750
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Rz 12, 11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Aby uzasadnić wstawienie słowa Jehowa w swojej Biblii, Świadkowie Jehowy odwołują się do... przekładów hebrajskich:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.715

Pierwszy przekład to J7 i pochodzi on dopiero z 1599 roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures zob. wyd.1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 wyd.1985

Jak widzimy, najwcześniejszy przekład pochodzi dopiero z roku 1599.

A więc takie przekłady mają uzasadniać wstawienie słowa Jehowa do Nowego Testamentu, a nie oryginalny tekst grecki. A gdyby nie było przekładów hebrajskich Nowego Testamentu, to co wówczas?


Przyjrzyjmy się też bliżej tej informacji w Strażnicy:

Strażnica 15 października 2013
15 października 2013
Strażnica 15 października 2013
str.12

Czy św. Paweł mógł namawiać chrześcijan, by "służyli Jehowie jako niewolnicy", skoro sam był niewolnikiem Jezusa i to jeszcze w Biblii Świadków Jehowy, w tym samym Liście do Rzymian? W innym Liście, w Biblii Świadków Jehowy, ten sam św. Paweł namawia, by służyć jako niewolnicy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Rz 1, 1 Przekład Nowego Świata Kol 3, 24 Przekład Nowego Świata

Jaki mają sens poniższe słowa, do tego co jest nawet w Biblii Świadków Jehowy:

Strażnica 15 października 2013
15 października 2013
Strażnica 15 października 2013
str.13

Świadkowie Jehowy mają prawo być wdzięczni Jehowie i być Jego niewolnikami wg swojej doktryny, natomiast jeśli chodzi o Nowy Testament, to werset z Rz 12, 11 i użyte tam słowo Kyrios (Pan) dotyczy Jezusa:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskizob. Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994
Wielki Słownik Grecko-Polskistr.144 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.144

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Rz 10, 9-13 Paloottinum Flp 2, 10-11 Paloottinum
Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024