JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Jakie religie fałszywe zniekształcają
obraz Boga?”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-03-25

Świadkowie Jehowy w tym rozdziale krytykują religie i próbują udowodnić, że wszystkie religie są fałszywe. Twierdzą, że one zniekształcają obraz Boga. Przekonują, iż tą prawdziwą religią są... oni sami. Czy jest to zgodne z prawdą?

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
str.55
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Podręcznikowy przykład pytania z tezą.


Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolickawyd.2001 Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolicka
Dogmatyka Katolicka
str.12
Zobacz więcej:

Aby przedstawić kogoś w fałszywym świetle, to m.in. manipuluje się obrazem:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Tym razem padło na Kościół, jako rzekomo religię fałszywą. Osoba (ksiądz) jest przedstawiona w karykaturalny sposób. Pokazana jest od dołu, by wywołać negatywne wrażenie. Pod obrazem pytanie:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Ksiądz w takiej pozie, krzyż na witrażach, po prawej i po lewej stronie figury biskupów. Teraz już wiadomo, że chodzi o Kościół. Wszystko jest już jasne. Cały ten obraz ma wywołać takie, a nie inne odczucie czytelnika. Pamiętajmy, że ta książka jest przeznaczona do studiowania z nowymi adeptami, którzy mają w przyszłości zostać Świadkami Jehowy. Ale najpierw trzeba kandydatowi przedstawić fałszywy obraz Kościoła. Do tego celu służy też odpowiedni tekst z góry założoną tezą:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Zadajmy sobie pytanie. Kto konkretnie przedstawia obraz Boga, który Go zniekształca? W jaki sposób ten obraz jest zniekształcony? Czy przypadkiem nie czynią to sami Świadkowie Jehowy? W jaki sposób przedstawić obraz prawdziwego Boga? Sposób jest prosty: wypaczyć, zrobić karykaturę, sprowadzić do absurdu, przedstawić w fałszywym świetle. Czy jest jakaś religia, która tak czyni? Na stronie internetowej Świadków Jehowy możemy zobaczyć karykaturę Trójcy Świętej:

Strona internetowa Świadków Jehowyzob. Strona internetowa Świadków Jehowyzob.
Czy wierzyć w Trójcę?
wyd.1989
Czy wierzyć w Trójcę?
str.10

Świadkowie Jehowy powinni wiedzieć (moim zdaniem doskonale o tym wiedzą), iż od dawna takie przedstawianie potrójnego oblicza jest uznawane za heretyckie:

Świat symboliki chrześcijańskiej Świat symboliki chrześcijańskiej
Warszawa 1991
Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiej
ilustracje na końcu książki
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy nie tylko wypaczają obraz Trójcy Świętej na ilustracjach, ale nawet na oficjalnym kanale:

BROADCASTING Październik 2018

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Jeśli przyznają, że Jezus faktycznie umarł, to trafiają na kolejny problem. Skoro wierzą, że ich trzej Bogowie są jedną osobą, to kiedy Jezus umarł, wszyscy musieli umrzeć. A skoro wszyscy umarli, kto wzbudził ich do życia? Jakże nierozsądnie to wszystko brzmi?

Robert Ciranko dopuszcza się kłamstwa i próbuje wmówić widzom, że wierzący w Trójcę Świętą rzekomo twierdzą, iż „trzej Bogowie są jedną osobą”. Nie ma takiej nauki o Trójcy Świętej. Robert Ciranko powtarza strażnicowe kłamstwa, które są powielane przez lata w publikacjach Towarzystwa Strażnica.

Zobacz:
Niech Bóg będzie prawdziwyNiech Bóg będzie... Niech Bóg będzie prawdziwystr.87

Przypomnijmy pytanie:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Która to religia wypacza obraz Boga? Gdyby nauka o Trójcy Świętej byłaby fałszywa, to Świadkowie Jehowy nie musieliby jej sprowadzać do absurdu. Wystarczyłoby szeroko cytować dogmatykę katolicką i problem byłby rozwiązany.

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.69
Zobacz:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Co myśli Bóg? Odpowiedź daje nam Słowo Boże:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Rz 11, 33-34

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Wniosek jest oczywisty. Człowiek jest stworzeniem i nie wniknie w myśli Pana Boga.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Tutaj mamy klasyczny przykład manipulacji. Otóż kontekst tej wypowiedzi dotyczy pogan, a nie przywódców religijnych:

Rz 1, 25-28

Biblia Tysięclecia PallottinumRz 1, 18-32

Dalej mamy kolejną manipulację z wyrywaniem wersetu z kontekstu:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Najpierw Świadkowie Jehowy tekst mówiący o poganach przypisali przywódcom religijnym (w domyśle Kościołowi katolickiemu?), a teraz twierdzą, iż rzekomo ci przywódcy religijni (w domyśle Kościół katolicki?) nie uczą jak Bóg ma na imię, a przecież Biblia uczy, iż należy używać Jego imienia. I tutaj mamy klasykę, czyli powołanie się na List do Rzymian. Świadkowie Jehowy manipulują tymi dwoma wersetami (Rz 10, 13-14), ponieważ przemilczają kontekst tej wypowiedzi. Wstawiają w Rz 10, 13 słowo "Jehowa", którego nie ma w grece koine Nowego Testamentu, a czytelnik ma odnieść wrażenie, że wzywać należy imienia "Jehowa". Co takiego ukryli przywódcy religijni Świadków Jehowy przed swoim czytelnikiem? Zobaczmy:

Rz 10, 9-7

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum

Jeśli czytamy szerszy kontekst, a nie wyrwane dwa wersety, to okazuje się, że chodzi o posłuch Ewangelii i wzywanie imienia Pańskiego, wzywania imienia Jezusa, bo On jest Bogiem i Panem (J 20, 28). Werset Rz 10, 14 mówi nam o Żydach. Chrześcijanie w Koryncie wzywali:

1 Kor 1, 1-2

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Natomiast jeśli weźmiemy Biblię Świadków Jehowy, to okazuje się, że Żydzi nie uwierzyli w "Jehowę":

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Rz 10, 9-15

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Najpierw w w.9 czytamy, iż mamy publicznie wyznać, że Jezus jest Panem, tzn. publicznie wyznać Jego boskość i człowieczeństwo (Bóg stał się człowiekiem i jest z nami Mt 1, 23), a potem czytamy dalej, że mamy wzywać imienia "Jehowy". Mało tego, mamy też sprzeczność w Biblii Świadków Jehowy. Co czytamy w tym fragmencie?

Biblia Tysięclecia Pallottinum

1 Kor 1, 1-2

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Św. Paweł nie może raz twierdzić, że należy wzywać imienia "Jehowa", by potem w Liście do Koryntian pisać o wzywaniu imienia Pana Jezusa. Kiedy naciąga się Słowo Boże do własnych celów, stawia się własne wymyślone tezy, to potem widać jak na dłoni manipulacje i kłamstwo.

Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

W proponowanym przez Świadków Jehowy wersecie do przeczytania, czytamy: "Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością." (1 J 4, 8). Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, kto Boga miłuje, a kto nie? Świadkom Jehowy łatwo idzie pokazywać palcem na innych. Pan Jezus jedna przestrzega:

Mt 7, 1-6

Biblia Tysięclecia Pallottinum

Łk 6, 37-38; 41-42

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysięclecia Pallottinum

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Nie wiem, co myśli o przywódcach religijnych "Jehowa". O "Jehowie" mogę jedynie przeczytać w publikacjach Towarzystwa Strażnica. W Piśmie Świętym również nie ma ani słowa o "Jehowie". Natomiast w życiu spotkałem Jezusa, mojego Pana, któremu chcę służyć z całych sił. Idę za Nim, by w ostateczności spotkać się z Bogiem w wieczności.

J 12, 26

Biblia Tysięclecia Pallottinum

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Każda fałszywa religia będzie zniszczona. Pamiętajmy, że Świadkowie Jehowy też są religią:

Strażnica 1 sierpnia 1999
1 sierpnia 1999
Strażnica 1 sierpnia 1999
str.9

Jeśli Świadkowie Jehowy są religią fałszywą, bo zniekształcają obraz Boga, to ich twierdzenie może uderzyć w nich samych.


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie straszyli swoich czytelników, iż "wkrótce" Bóg położy kres wszystkim religiom fałszywym. Przeżyją, a jakże, tylko Świadkowie Jehowy. Straszą w ten sposób już kilkadziesiąt lat. Także nic nowego nie mamy. To już było:

Królestwo Boże nadzieją świata Królestwo Boże nadzieją świata
wyd.1931
Królestwo Boże nadzieją świata Królestwo Boże nadzieją świata
Królestwo Boże nadzieją świata
str.23
Złoty Wiek 15 sierpnia 1935 Nr 24615 sierpnia 1935 Nr 246
Złoty Wiek 15 sierpnia 1935 Nr 246str.14
Strażnica 15 stycznia 199115 stycznia 1991 Strażnica 1 października 1990
str.23
Strażnica 1 kwietnia 19961 kwietnia 1996 Strażnica 1 kwietnia 1996
str.19
Strażnica 1 marca 19971 marca 1997 Strażnica 1 marca 1997
str.9
Przebudźcie się! sierpień 2009sierpień 2009 Przebudźcie się! sierpień 2009
str.8

Strażnica 15 stycznia 201015 stycznia 2010 Strażnica 15 stycznia 2010
str.16
Strażnica Nr 2 2020 Strażnica Nr 2 2020
str.10
Strażnica Nr 2 2020
str.10
Strażnica Nr 2 2020
str.15

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM wyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.55

Wkrótce... wkrótce... wkrótce... wkrótce... wkrótce... wkrótce... i tak w kółko przez kilkadziesiąt lat.


Świadkowie Jehowy manipulują również obrazem, działając w ten sposób na emocje. Na "pierwszej linii ognia", a jakże, jest ksiądz z krzyżem w ręku udzielający błogosławieństwa żołnierzowi, inny natomiast trzyma Biblię i karabin (obydwaj wrzeszczą), którzy jakby przewodzili wszelkim wojnom, a na dodatek jeszcze kościół w tle, może katedra. Jaki wniosek ma wyciągnąć czytelnik przyglądając się takim ilustracjom? Czy zamiarem Świadków Jehowy jest przestawienie chrześcijaństwa w negatywnym świetle?

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.56 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.57

A jak Świadkowie Jehowy przedstawiają siebie w nadchodzącym rzekomo Armagedonie, który ma być już wkrótce? Jezus Chrystus będzie przywódcą rzezi, jaka nawiedzi cały świat, gdzie krew będzie się lała strumieniami. Mordowani będą wszyscy ci, którzy nie chcieli poznać "prawd" głoszonych przez Świadków Jehowy:

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
zob.
wyd.2003
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.243
Strażnica 1 marca 1997
1 MARCA 1997
Strażnica 1 marca 1997
str.9

Pomazańcy wraz z aniołami pójdą na rzeź:

Strażnica 1-go października 19311-go października 1931 Strażnica 1-go października 1931str.295
Kto będzie rządził światem
Kto będzie rządził światem
wyd.1935
Kto będzie rządził światem
str.36

Strach się bać.

Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022