Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Ef 5, 14

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-08-20

Biblia Świadków Jehowy z roku 1997 proponuje nam tłumaczenie Ef 5, 14 zgodne z katolickim tłumaczeniem, a więc "oświeci cię Chrystus". Natomiast Biblia Świadków Jehowy z roku 2018 już zmieniła poprzednie tłumaczenie. Czytamy bowiem tak: "Chrystus ześle na ciebie światło". W jakim celu zostało to zmienione?

Przyjrzyjmy się najpierw wersetowi z Listu św. Pawła do Efezjan 5, 14. Jak powinien wyglądać werset, który jest uczciwie przetłumaczony bezpośrednio z j. greckiego Nowego Testamentu? Zobaczmy:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Ef 5, 14

ed. Święty Paweł
str.2553
ed. Święty Paweł
str.2553
ed. Święty Paweł
str.2553

Zobaczmy jeszcze inny przekład i tekst grecki Nowego Testamentu

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Ef 5, 14

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.599

Ef 5, 14

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.599

W jaki sposób Świadkowie Jehowy oddawali wcześniej ten werset w swojej Biblii w roku 1997, a w jaki sposób już w zrewidowanej wersji Przekładu Nowego Świata z roku 2018. Czy coś się zmieniło? Zobaczmy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ef 5, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1474 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1627

Biblia Świadków Jehowy z roku 1997 proponuje nam tłumaczenie zgodne z katolickim tłumaczeniem, a więc "zajaśnieje [oświeci cię] ci Chrystus". Natomiast Biblia Świadków Jehowy z roku 2018 już zmieniła poprzednie tłumaczenie. Czytamy bowiem tak: "Chrystus ześle na ciebie światło". Kto i dlaczego to zmienił?

Biblia Świadków Jehowy (tzw. "srebrzanka") z roku 2013 i z roku 2017, ma "po staremu":

New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013 zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017

Ef 5, 14

New World Translation of the Holy Scriptures ed.2013str.1568 Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017str.1676
"a Chrystus zaświeci nad tobą" "a Chrystus zaświeci nad tobą"

Zadajmy pytanie. Dlaczego Świadkowie Jehowy nie pozostali na tłumaczeniu angielskiej wersji Przekładu Nowego Świata (wyd.2013 r.) i nie zostali wierni temu, co napisali w Przedmowie?

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

Przekład Nowego świata w j. polskim z roku 2018 jest oparty na angielskiej wersji z 2013 roku. Czy w tym konkretnym przypadku jest to prawdą?


Porównajmy te dwa tłumaczenie Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997 Przekład Nowego Świata wyd.2018
"zajaśnieje ci Chrystus" "Chrystus ześle na ciebie światło"

To co zrobili Świadkowie Jehowy w wydaniu z 2018 roku, to jest zupełna zmiana znaczenia tego wersetu, wywrócenie go "do góry nogami". Słowa św. Pawła skierowane są zarówno do Efezjan, jak i do nas. Jeśli odwracam się od grzechu (bo jestem martwy duchowo), wtedy przyjmuję Jezusa do swojego serca i On działa we Mnie. Chrystus świeci swoim blaskiem, a ja robię wszystko, by iść za Nim i Jemu służyć (J 12, 26). A co robią Świadkowie Jehowy? Zmieniają sens i nagle okazuje się, że zamiast ma zajaśnieć w nas Chrystus, to rzekomo On ma zesłać jakieś światło. O zesłaniu światła przez Chrystusa w tym wersecie nie ma żadnej mowy. Ta zmiana ma na celu wyrzucenie Chrystusa z naszych serc i by On nigdy nam nie zaświecił swoim blaskiem chwały, lecz mamy czekać na jakieś światło. Jakie to ma być światło i czego ma dotyczyć?

"Pawłowe wyrażenie o powstaniu z martwych oznacza tu nie śmierć życia biologicznego, lecz bytowanie człowieka w stanie grzechu. Grzech zaś to świadoma i wolna odmowa rozpoznania i uznania stwórczej i zbawczej woli Boga; to zdrada poznanego Przymierza miłości Boga z człowiekiem, które obejmuje swym zasięgiem Boga, każdego człowieka, rodziny, naród, ojczyznę i środowiska życia ludzkiego. Grzech w swej tajemnicy jest wyrzeczeniem się Boga miłości i życia, a wyborem Złego, który od początku jest "kłamcą i ojcem kłamstwa" (J 8, 44), jest ojcem nienawiści, wojen i śmierci. Cała cywilizacja śmierci - od zamachu na życie nienarodzonych aż po uśmiercanie przez eutanazję kalek, chorych i starych - ma za swego ojca Złego. Życie w stanie takich grzechów jest poddane duchowej śmierci.
(...)
Chrześcijanin, który winien być człowiekiem obudzonym ze snu, człowiekiem powstałym z martwych, wyraża sobą to, co oznacza jego nazwa, czyli uobecnienie Chrystusa z Jego Ewangelią, z Jego Dobrą Nowiną o Ojcu niebieskim, który chce zbawienia wszystkich i ich szczęśliwej nieśmiertelności przez zmartwychwstanie po śmierci biologicznej. Chrześcijanin, nie tylko z nazwy, lecz także z życia, skierowuje dziś do świata pogrążonego w cywilizacji śmierci - świata, który redukuje człowieczeństwo tylko do ciała i jego popędów, który poddany jest morderczej mocy Złego pogrążającej ludy i narody w zbrodnicze wojny, który narzuca styl życia zrodzony z ideologii negacji Boga - Pawłowe wezwanie: "Zbudź się, o śpiący, i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus" - Chrystus Zmartwychwstały, który pokonał moc Złego, władztwo śmierci i darował nam życie i zapewnienie o wiecznej uszczęśliwiającej komunii miłości z Bogiem: Ojcem, Synem i Duchem Świętym i całym Bożym stworzeniem."

Wróćmy jeszcze do tekstu greckiego, a zobaczymy, że tłumaczenie Świadków Jehowy "Chrystus ześle na ciebie światło" (Ef 5, 14) nie jest zgodne z tekstem greckim Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Ef 5, 14

Nowy Testament Grecko-Polski
str.1047

Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Ef 5, 14 (koine Nowego Testamentu)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.445

Ef 5, 14 (współczesny j. grecki)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.445

List do Efezjan KUL List do Efezjan KUL List do Efezjan KULwyd.1959 List do Efezjan KUL

Ef 5, 14

List do Efezjan KUL
str.475
List do Efezjan KUL
str.476

List do Efezjan KUL List do Efezjan KUL List do Efezjan KULwyd.2001 List do Efezjan KUL

Ef 5, 14

List do Efezjan KUL
str.103
List do Efezjan KUL
str.104
List do Efezjan KUL
str.102
List do Efezjan KUL
str.103

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Ef 5, 14

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.268
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2str.269

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022