Pieśń Jana Kochanowskiego w tomie Russella?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-10-23

W pierwszym tomie Karola Russella "Boski plan wieków", wydanym przez Towarzystwo Strażnica, czytamy m.in.:

Boski Plan Wieków wyd. 1917 Boski Plan Wieków wyd. 1917wyd.1917 Boski Plan Wieków wyd. 1917
Boski Plan Wieków wyd. 1917str.42 Boski Plan Wieków wyd. 1917str.42

Ten "PSALM" coś mi przypomina:

Droga do nieba Droga do niebawyd.1990 Droga do nieba
Droga do niebastr.585 Droga do niebastr.586

Okazuje się, że jest to pieśń kościelna zaczerpnięta od Jana Kochanowskiego:

Sobie śpiewam a Muzom Sobie śpiewam a Muzom Sobie śpiewam a Muzomwyd.1980 Sobie śpiewam a Muzom
Sobie śpiewam a Muzomstr.100 Sobie śpiewam a Muzomstr.101

Czego chcesz od nas, Panie, jest XXV z Pieśni Jana Kochanowskiego.

Treścią Pieśń ta przypomina psalm dziękczynny. Rozpoczyna się apostrofą do Boga, w której autor pyta, w jaki sposób człowiek może podziękować i odwdzięczyć się za wszystkie dobra, jakie od Niego otrzymał. W kolejnych strofach także zwraca się do Boga z podziwem i wdzięcznością za Jego niezmierzoną miłość i niezliczone dobra. Wylicza ślady Jego działania w każdym zakątku świata widzialnego i niewidzialnego. Bóg ustanowił ład wszechświata i to budzi podziw autora.

Kiedy autor dostrzegł, w jaki sposób Bóg troszczy się o całe stworzenie, w ostatniej strofie, ufnie oddaje się w opiekę Boga. Nie można odwdzięczyć się Bogu złotem, ani żadną inną rzeczą na świecie, ponieważ wszystko należy do Niego. Ludziom wierzącym pozostaje więc kochać Go całym sercem.

Bóg swoim Słowem stwarza świat, pełen piękna, dobra, harmonii i sensu. Jego Słowo, także to zawarte w Piśmie, ma moc, by stwarzać i przemieniać nasze serca. On troszczy się o każdy zakamarek naszego życia, troszcząc się o wszystko, co jest potrzebne do naszego rozwoju, jako człowieka.
Zobacz:

Czego chcesz od nas Panie Czego chcesz od nas Panie Czego chcesz od nas Panie
Zobacz:

W takim razie nasuwają się pytania:

Dlaczego Towarzystwo Strażnica jako wydawca tomu Russella nie podało autora Pieśni?

Dlaczego wydawcy nazwali Pieśń XXV Psalmem?

Dlaczego na str.42 nie zaznaczono, że jest to katolicka Pieśń kościelna?

Dlaczego z czasem usunięto tę Pieśń?

Jaka była konkretna przyczyna?


Jest:

Boski Plan Wieków wyd. 1917 Boski Plan Wieków wyd. 1917wyd.1917 Boski Plan Wieków wyd. 1917
Boski Plan Wieków wyd. 1925str.42-43

Nie ma:

Boski Plan Wieków wyd. 1925wyd.1925 Boski Plan Wieków wyd. 1925 Boski Plan Wieków wyd. 1925str.42
Boski Plan Wieków wyd. 1917str.42-43

Zdaje się, że mamy wytłumaczenie "czyszczenia" niewygodnych już tekstów, w tym przypadku Pieśni Jana Kochanowskiego:

Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożegowyd.1995
Świadkowie Jehowy głosiciele Królestwa Bożego
str.241

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021