Czy Bóg ukrył ich ciała?

Autor: Piotr Andryszczak

W jednej ze swoich publikacji Świadkowie Jehowy zrobili porównanie pomiędzy Mojżeszem a Panem Jezusem. Dla nich Jezus na ziemi był tylko i wyłącznie człowiekiem, natomiast dla chrześcijan jest Bogiem i człowiekiem. To gwoli wyjaśnienia. Przyjrzyjmy się ostatniemu porównaniu:

Strażnica 15 kwietnia 2009
15 kwietnia 2009
Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26

Powiększenie dla niedowiarków:

Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26

Dzisiaj uczą, że "Bóg ukrył" (ciekawe gdzie?), a wcześniej uczono o usunięciu ciała Jezusa i Mojżesza z grobu:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
zob.
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.144

Czy prawdą jest, że Bóg ukrył ciało Mojżesza i ciało Jezusa? Przyjrzyjmy się wersetom, które proponują Świadkowie Jehowy na uzasadnienie swojej tezy.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W powyższych wersetach ani słowa o "ukryciu" ciała Mojżesza. Czytamy tylko, że został pochowany, a grób jest nieznany. To wszystko! Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że ciało zostało usunięte? Znaleźli grób i zaglądali do środka?


Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W powyższych wersetach ani słowa o "ukryciu" ciała Jezusa. Czytamy tylko, że niewiasty nie znalazły ciała Pana. A dlaczego nie znalazły ciała? Bo Jezus powstał z martwych, jak zapowiedział i wyszedł z grobu. Powiedzieli o tym "dwaj mężczyźni w lśniących szatach" (Łk 24,4-7). Wspomniani mężczyźni nic nie mówili o "ukryciu" ciała Pana Jezusa przez Boga.


Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W powyższym wersecie ani słowa o "ukryciu" ciała Jezusa. Czytamy o zmartwychwstaniu, o tym że nie pozostanie w Otchłani. A Jezus nie został pochowany do Otchłani (gr. hades), lecz Jego ciało zostało złożone w grobie (gr. mnema) i w tym grobie, jak czytamy, jego ciało nie ulegnie rozkładowi. Jeśli chodzi o Otchłań, to w tzw. Składzie Apostolskim mówimy, iż Chrystus "zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał". Krótko mówiąc, Chrystus był w Otchłani po swojej śmierci a przed zmartwychwstaniem.


Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W powyższym wersecie ani słowa o "ukryciu" ciała Jezusa. Czytamy o tym, że "ciało i krew" (semityzm - śmiertelne ciało ludzkie) nie może posiąść królestwa Bożego. Nasze ciała podczas zmartwychwstania będą przemienione (Flp 3,20-21), a zmartwychwstanie Jezusa było warunkiem wejścia do królestwa Niebieskiego.


Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W powyższym wersecie ani słowa o "ukryciu" ciała Mojżesza. Czytamy o sporze archanioła Michała z diabłem o ciało Mojżesza. A może diabeł wymyślił sobie, że ciało Mojżesza zostało usunięte, stąd ten spór?


Strażnica 15 kwietnia 2009
str.26

Czy Świadkowie Jehowy bawią się chowanego?


Na koniec zobaczmy do tekstów oryginalnych Starego i Nowego Testamentu:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Pwt 34, 5-6

Pięcioksiąg Vocatiostr.842
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 2,22

Grecko-polski Nowy Testamentstr.400
Zobacz też:

Biblia w przekładzie o. Jakuba Wujka
zob.
Biblia w przekładzie o. Jakuba Wujka
wyd.1962


Pwt 34, 5-6 Biblia w przekładzie o. Jakuba Wujka
str.245

Katolicki komentarz biblijny
zob.
(za zgodą wydawcy) Vocatio
Katolicki komentarz biblijny
Katolicki komentarz biblijny
str.176

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024