"Przygotujcie drogę Panu,
Dla Niego prostujcie ścieżki" (Mk 1,3)
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mk 1, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Niech ten werset z Ewangelii wg św. Marka będzie mottem tego artykułu.

Świadkowie Jehowy podczas zebrań w tzw. Salach Królestwa studiują publikacje Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1 lutego 2009
1 lutego 2009
Strażnica 1 lutego 2009
str.21

Studium Strażnicy polega na czytaniu najpierw danego akapitu (są ponumerowane), a następnie zadawane jest pytanie (jest na dole strony) przez prowadzącego i zgłaszający się do odpowiedzi osobnik, odpowie to samo, co przed chwilą usłyszał z ust prowadzącego studium. W ten sposób Świadkowie Jehowy uczą się na pamięć doktryn, które są przekazywane przez redaktorów Towarzystwa Strażnica.

Oprócz własnych doktryn, również jest przekazywana wiedza na temat wierzeń innych religii. Świadkowie Jehowy upodobali sobie szczególnie Kościół katolicki. Ulubionymi tematami i często powtarzanymi w publikacjach są kwestie imienia Bożego, Trójcy Świętej i życia pozagrobowego. Przyjrzyjmy się poniższej publikacji. Zwróćmy uwagę na argumentację jaką stosują i sprawdźmy wiarygodność przekazywanych tam informacji.

Na początek warto też przypomnieć słowa z tych publikacji:

Strażnica 1964 Nr 2
1964 Nr 2
Strażnica 1964 Nr 2
str.10
Strażnica 1960 Nr 17
1960 Nr 17
Strażnica 1960 Nr 17
str.7

W jaki sposób "Jehowa dostarcza pokarmu duchowego" zobaczymy poniżej:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.3

Imię Boże występujące w Księdze Rodzaju zawdzięczamy pisarzom Biblii, którzy umieścili je w czasach, kiedy ono było już znane. Z Pisma Świętego wiemy, że dopiero Mojżeszowi Bóg objawił swoje imię:

Wj 3, 12-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W Księdze Rodzaju umieszczono je po to, by czytelnik wiedział, że to jest ten sam Bóg, który objawił się Mojżeszowi. Podobnie mamy w Rdz 4, 26:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Rdz 4, 26

Pięcioksiąg Vocatiostr.15

Wtedy zaczęto wzywać imię JHWH". Jak rozumieć "wzywanie imienia"? Komentarz Biblii Poznańskiej:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994
Biblia Poznańskastr.15

Grecka Septuaginta ma tak:

Septuaginta zob.

Rdz 4 ,26

Septuagintastr.6
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Rdz 4, 26

Septuagintastr.11

Wróćmy do Strażnicy z 15 lutego 2013 r., gdzie czytamy:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.3

Tak "zadbał", że pozostał tylko Tetragram JHWH, a wymowa jest nieznana:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawsze
str.7

Jeżeli pierwotne brzmienie imienia Bożego jest nieznane, to na jakiej podstawie można używać imienia Bożego w języku polskim, skoro nie ma pierwotnej wersji tego słowa? Skąd wzięto wymowę po polsku?


Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.4

Ciekawe od kogo Świadkowie Jehowy przejęli chrześcijańską tradycję, by podawać sobie z rąk do rąk talerzyk i kielich podczas corocznego obchodzenia tzw. Pamiątki?

Strażnica 15 marca 2004
15 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004
str.7

W tej samej Strażnicy możemy zobaczyć:

Strażnica 15 marca 2004str.1 Strażnica 15 marca 2004str.6

Poza tym, jak zareagowałby św. Paweł, gdyby odwiedził dzisiejsze zbory Świadków Jehowy?

1 Kor 11, 20-34

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.4
Strażnica 15 lutego 2013
str.4

Odczytajmy Iz 43, 12:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 43, 12

Prorocy Vocatio str.875

Jak widzimy, nie występuje w Iz 43, 12 określenie "Świadkowie Jehowy". Nie wiem, dlaczego w takim razie towarzyszyły na zgromadzeniu w 1931 roku niezwykłe emocje, kiedy nadawano rzekomo biblijną nazwę "Świadkowie Jehowy". Takiego określenia w Biblii nie ma.

Obecnie Świadkowie Jehowy odnoszą Iz 43, 12 do wszystkich swoich świadków, wcześniej odnosili tylko do "pomazańców" (144 000 z Ap 7, 4n). Oto dwa przykłady:

Światło
Światło wyd.1930
Światło
wyd.1930
Światło
Tom 2
Światłostr.302
Jego dzieła Jego dzieła Jego dzieławyd.1936
Bogactwo
str.59
Bogactwo
str.233

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mk 1, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Prostujmy ścieżki Pańskie:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.6

Ciekawa teza. A od kogo Adam i Ewa dowiedzieli się, jak wymawia się imię Boże? Nigdy przecież Adamowi i Ewie czy Noemu, Bóg nie objawił swego imienia w słowach: "Jam JHWH".

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.6

Jak już wspomniałem, imię Boże występujące w Księdze Rodzaju zawdzięczamy pisarzom Biblii, którzy umieścili je w czasach, kiedy ono było już znane. Noe więc nie mógł wypowiedzieć imienia Bożego w Rdz 9, 26. Świadkowie Jehowy na poparcie swojej tezy przywołali dopiero Iz 42, 8 i 45, 5:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013 Strażnica 15 lutego 2013
str.6

Nie jest prawdą, że "Jehowa dopilnował". Imię Boże przetrwało jedynie w postaci Tetragramu JHWH, a wymowa jest nieznana. Sami Świadkowie Jehowy to potwierdzają w tej publikacji:

Imię, które pozostanie na zawsze
zob.
wyd.1996
Imię, które pozostanie na zawsze
str.7

Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie i teraz imię JEZUS jest najwyższe i zbawienie mamy wyłącznie w Osobie Jezusa Chrystusa, będąc Jego świadkami.

Przyjrzyjmy się bliżej całemu akapitowi nr 13 ze str.6. Jest typowy przykład manipulacji cytatami z Pisma Świetego, by udowodnić wcześniej założoną tezę - oni są Świadkami Jehowy. Najpierw zaczęli od Adama i Ewy, którzy rzekomo doskonale wiedzieli jak wymawia się imię Boże, następnie zacytowano słowa z Rdz 4, 1 i 9, 26. No i potem wystarczyło już tylko zacytować Izajasza i wszystko jasne:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.6

A co z Nowym Testamentem?

2 P 1, 1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

2P 3, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 1, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mk 1, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Prostujmy ścieżki Pańskie:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.6

Żadne odpisy Septuaginty nie zawierają imienia "Jehowa". Mają one zapis m.in. w postaci tetragramu. Żaden odpis nie zawiera słowa "Jehowa". Świadkowie przemilczają fakt, że niektóre odpisy Septuaginty zawierają również KYRIOS - Pan. O tym w tym miejscu Świadkowie Jehowy nie napisali.

Rękopisy z imieniem Jahwe (Jao, JHWH) podane przez angielską Biblię ŚJ z przypisami (s. 1563-1564) Rękopisy bez imienia Jahwe pominięte przez Towarzystwo Strażnica
Fuad 266 - II lub I w. przed Chr.
Greek papirus 458 - II w. przed Chr.
4QLXXLevb - I w. przed Chr.
4QLXXLeva - I w. przed Chr.
Pergaminy z Nachal Cheber - I w. po Chr.
4QLXXNum - I w. przed Chr.
Papirus Oxyrhynchos - II w. po Chr.
4QLXXDeut - I w. przed Chr.
Zobacz:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mk 1, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Prostujmy ścieżki Pańskie:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.7

Pewne fałszywe nauki? W takim razie prześledźmy na ile prawdziwe są te zarzuty:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013 Strażnica 15 lutego 2013
str.9

Co mają wspólnego "boskie triady" z Trójcą Świętą? Trójca Święta to jeden Bóg w trzech Osobach, a nie triada trzech bogów.

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.9

Nie jest prawdą, że chrześcijaństwo ma swoją triadę - Trójcę Świętą. To nie jest żadna triada trzech bogów. Nie jest również prawdą, że duchowni twierdzą, że "Ojciec, Syn i duch święty są jednym Bogiem" (podkr.moje). Duchowni tak twierdzą i tak nauczają: Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym Bogiem. Natomiast triada to trzech bogów, a Trójca Święta to jeden Bóg. Wyraźnie o tym mówi:

Katechizm Ludowy wyd.1911
zob.
Katechizm Ludowy wyd.1911
wyd.1911
Katechizm Ludowy wyd.1911str.117

Mimo tak jasnego stwierdzenia, Świadkowie Jehowy będą jednak pisać o "boskich triadach" i przyrównywać do Trójcy Świętej. Jaki mają w tym cel? By ośmieszyć? Redaktorzy Strażnicy nie ustają jednak w sprowadzaniu nauki o Trójcy Świętej do absurdu i jeszcze mają odwagę pisać o jakimś rzekomym "ataku na suwerenność Jehowy":

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013 Strażnica 15 lutego 2013
str.9

Szkoda tylko, że Świadkowie Jehowy nie podali źródła tego dogmatu, który rzekomo przedstawia jako "jedna trzecia domniemanej istoty boskiej". Taka nauka nie ma miejsca. Jak można takie rzeczy wypisywać?
Absurdalne jest to stwierdzenie:

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.9

Przecież chrzest "w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" potwierdza naukę o Trójcy Świętej. Chrzest ma być "w imię", a nie w imiona, bowiem jeden jest Bóg.

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.9

Prawdziwy chrześcijanin nie musi wierzyć tak, jak chce Towarzystwo Strażnica. Prawdziwy chrześcijanin dzięki Duchowi Świętemu wierzy w jednego Boga w trzech Osobach. Prawdziwy chrześcijanin nie wierzy, że Duch Święty jest "czynną siłą Bożą", nie wierzy też w żadną część Trójcy, ponieważ Trójca Święta nie składa się z "części", lecz Trójca Święta, to trzy Osoby posiadające jedną wspólną naturę, czyli Bóstwo.

Księga Rodzaju 1, 2 nie mówi nam o "czynnej sile Bożej":

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Rdz 1, 1-2

Pięcioksiąg Vocatio
Pięcioksiąg Vocatio
str.1
Septuaginta zob.

Rdz 1, 1-2

Septuagintastr.1
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Rdz 1, 1-2

Septuagintastr.5

"Duch Boży", "tchnienie Boże", a nie żadna "czynna siła Boża".

Strażnica 15 lutego 2013
15 lutego 2013
Strażnica 15 lutego 2013
str.9

Najpierw Świadkowie Jehowy sprowadzają naukę o Trójcy Świętej do absurdu (zobacz), a potem mają czelność, że jak ktoś wierzy w Trójcę Świętą, to wiara ta zniesławia Boga. Czy przypadkiem nie jest to objaw złej woli?

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021