Czy Świadkowie Jehowy trwają w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-09-28

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica 15 grudnia 201415 GRUDNIA 2014 Strażnica 15 grudnia 2014str.24

Pierwsi chrześcijanie trwali przy "łamaniu chleba", a nie na spożywaniu posiłków. Potwierdza to interlinia grecko-angielska wydana przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Dz 2, 42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.528
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.529

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy mamy interlinię grecko-angielską i tam również czytamy o "łamaniu chleba":

Dz 2, 42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Dz 2, 42

Grecko-polski Nowy Testament
str.603
Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy)
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994 Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polski
Wielki Słownik Grecko-Polskistr.338 Wielki Słownik Grecko-Polskistr.75

Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzewyd.2021 Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.45
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodze
Dzieje Apostolskie. Wyd. W drodzestr.48
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
"4) Teksty Dz 2:42, 46 i 20:7 podają, że chrześcijanie codziennie, a szczególnie w niedzielę spotykali się na „łamaniu chleba”. Nie mają racji ŚJ, gdy mówią, że tu chodzi o zwykłe posiłki. Te przecież spożywali też i Żydzi, i poganie, często w grupach, więc po cóż byłoby podawanie tego, że chrześcijanie odżywiali się, nawet jeśli robili to razem. Łamano chleb na Ostatniej Wieczerzy (np. Łk 22:19), a i mówi o tym 1Kor 10:16 i 11:24. Mówiąc o spotkaniach chrześcijańskich 1Kor 11:34 upomina: „Jeśli ktoś jest głodny niech zaspokoi głód u siebie w domu...”, a 1Kor 11:22 dodaje: „Czyż nie macie domów aby tam jeść i pić?”. Czasem „łamaniem chleba” określony jest zwykły posiłek (np. Dz 27:35), ale kontekst religijny i modlitewny tekstów Dz 2:42, 46 i 20:7 wskazuje na Eucharystię. Na przykład w Dz 2:42 „łamanie chleba” wymienione jest między nauczaniem a modlitwą. Gdyby teksty te nie mówiły o Eucharystii, to by się okazało, że Dzieje Apostolskie, opisujące działalność chrześcijan w latach 33-63, przemilczały tak ważną sprawę, jaką było sprawowanie Wieczerzy Pańskiej. Określenie „trwali (...) w łamaniu chleba” (Dz 2:42; por. 2:46) byłoby dziwne, gdyby chodziło o posiłki. Po co byłoby określać to „trwaniem w odżywianiu się”, jeśli brak tego trwania oznaczałby śmierć z głodu. Dodając do „łamania chleba” w Dz 2:46 termin „po domach” zaznaczono, że nie chodziło o odżywianie się, bo wiadomo, iż robiono to w domach. Zaś termin ten, dla odróżnienia od wymienionej też „świątyni” (Dz 2:46), wskazał na to, gdzie sprawowano Eucharystię.
(...)
Jeśli ŚJ uczą, że „łamanie chleba” to zwykły posiłek, to czemu nie nakazują tego rodzaju wspólnych spotkań? ŚJ w swym NT określenie „łamanie chleba” zamienili, wbrew tekstowi greckiemu, na „spożywanie posiłku” (Dz 2:42, 46, 20:7). W Łk 24:35 ŚJ tej zmiany nie dokonali. Czyżby coś nie pasowało im tu? Wielu biblistów twierdzi, że Łk 24:30, 35 mówi też o Eucharystii (przypis ks. Kow). Podkreślają oni znaczenie słów „połamał go i dawał im” Łk 24:30; por. Łk 22:19 (dosł. „połamał i dał im”), Mk 14:22. ŚJ, aby zatuszować religijne znaczenie „łamania chleba”, nie praktykują u siebie też spotkań na „modlitwach” (Dz 2:42). Wprowadzili w zamian tak zwane „zebrania”, na których tylko nadzorca na początku i końcu odmawia jedną modlitwę, a reszta słucha. Nie ma w związku z tym w zborach modlitw za chorych, cierpiących i potrzebujących wsparcia modlitewnego." (str.410-411)
Zobacz:

Inne publikacje Świadków Jehowy jakoś dziwnym trafem milczą o "łamaniu chleba", ale podkreślają "trwanie" w nauce Apostołów:

Strażnica Luty 2017LUTY 2017 Strażnica Luty 2017str.24

Strażnica Kwiecień 2016KWIECIEŃ 2016 Strażnica Kwiecień 2016str.21

W powyższej publikacji Świadkowie Jehowy nawet odwołali się do języka greckiego i określenia "dalej trwali". Natomiast w tej publikacji, Świadkowie Jehowy podkreślają:

Strażnica 15 lipca 201315 LIPCA 2013 Strażnica Luty 2017str.16

iż, w terminie "dalej trwali" może oznaczać "„niezachwiane, pełne determinacji trzymanie się określonego sposobu postępowania” (The Expositor’s Bible Commentary).". A jak jest dzisiaj u Świadków Jehowy z "trwaniem"? Porównajmy dwa wydania Biblii Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 2, 42

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1369 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1514

I co mamy? Otóż Świadkowie Jehowy usunęli wyrażenie "trwali" w zrewidowanym polskim przekładzie z roku 2018. Zobaczmy, co napisali we wstępie:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.39

Świadkowie Jehowy twierdzą, że ta edycja została oparta na angielskim zrewidowanym wydaniu z roku 2013. Tylko, że w angielskim wydaniu nikt nie ukrył przed czytelnikiem wyrażenia "trwali". Porównajmy te dwa wydania:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013 zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 2, 42

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013str.1463 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1514

Takim tłumaczeniem Świadkowie Jehowy całkowicie usunęli religijny charakter wspólnych zebrań pierwszych chrześcijan, a więc: trwaniu niezłomnie w nauczaniu Apostołów, we wspólnocie, w łamaniu chleba, w modlitwie. Ot tak sobie, wg Świadków Jehowy, pierwsi chrześcijanie wspólnie spędzali czas, coś tam zjedli, a przy okazji wnikali w nauki Apostołów i jeszcze na dodatek pomodlili się. Taka sobie sielanka.

A cóż to za tłumaczenie: "wnikali w nauki apostołów"? Oni nie wnikali (tego słowa nie ma w tym wersecie), lecz trwali w tym nauczaniu, które otrzymali od Apostołów. Sens jest taki: byli bardzo przywiązani do nauczania.


Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Dz 1, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1367 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1512

Świadkowie Jehowy nawet w Dz 1, 14 nie mogli znieść, iż zebrani tam uczniowie wraz z Maryją "trwali" na modlitwie. Więc usunęli to słowo i teraz czytamy, że oni "spędzali czas" na modlitwie.

Dz 1, 14

Grecko-polski Nowy Testament
str.593

Ciekawostką jest fakt, iż Świadkowie Jehowy w książeczce:

Codzienne Badanie Pism 2018 Codzienne Badanie Pism 2018 Codzienne Badanie Pism 2018wyd.2017 Codzienne Badanie Pism 2018

Mają jeszcze starą wersję Przekładu Nowego Świata z roku 1997:

New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013brak numeru strony New World Translation of the Holy Scriptures wyd. ang. 2013brak numeru strony

Jak Świadkowie Jehowy mogą to pogodzić zaglądając i sprawdzając werset z Dz 2, 42 w nowej swojej Biblii?

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1514

Pierwsi chrześcijanie trwali
Pierwsi chrześcijanie trwali
(...)
1. Pierwsi chrześcijanie trwali

Obraz najstarszego Kościoła, przekazany przez św. Łukasza, ukazuje wzorcową postać Kościoła wszystkich czasów. Cztery elementy stanowiące znaki pierwszej chrześcijańskiej wspólnoty są istotne również dla wspólnoty chrześcijańskiej dzisiaj – we wszystkich jej przejawach i miejscach. Po pierwsze, słowo Boże zostało przekazane przez apostołów. Po drugie, wspólnota (koinonia) była ważnym znakiem pierwszych wyznawców Chrystusa. Trzecim znakiem pierwotnego Kościoła było świętowanie Eucharystii (łamanie chleba) – na pamiątkę Nowego Przymierza, które Jezus ustanowił przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Czwarty aspekt to wezwanie do nieustającej modlitwy. Tajemnica Kościoła jako komunii – koinonii najpełniej oddaje istotę tej rzeczywistości, jaką w istocie jest Kościół: „Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42)
Szczególnie inspirująco brzmi użyte przez autora słowo: proskarterountes, które tłumaczy się jako „trwający niezłomnie”. A zatem pierwsi chrześcijanie byli bardzo mocno przywiązani do nauczania apostołów, do wspólnoty, do łamania chleba, czyli Eucharystii, i do modlitw[2]. Oprócz tego przywołanego przypadku proskarterountes, jeszcze dwukrotnie św. Łukasz używa określenia proskarterountes[3] (imiesłów teraźniejszy niedokonany, strona czynna) w Dziejach Apostolskich: „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, i z braćmi Jego” (Dz 1,14) oraz „Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca” (Dz 2,46). Dalsza lektura Dziejów Apostolskich pokazuje, że właśnie niezłomne trwanie doprowadziło do prześladowań chrześcijan, do przelewu krwi męczeńskiej, albowiem oni nie mogli nie mówić tego, co widzieli i słyszeli (por. Dz 4,20). A zatem świadectwo chrześcijańskiej wierności samemu Jezusowi Chrystusowi, a także wierności nauce apostolskiej było dla pierwszych wierzących konsekwencją niezłomnego trwania w jedności, trwania jednomyślnego. Nauka apostołów stanowi konkretny sposób trwałej obecności chrześcijan w Kościele. Dzięki niej także kolejne pokolenia, nawet po śmierci apostołów są z nimi w jedności, tworząc jeden i apostolski Kościół.
„Trwali na modlitwie”, która znajduje swe centrum w „łamaniu chleba”. Eucharystia jest sercem całego życia kościelnego. Jest ona zasadniczym elementem konstytuującym Kościół. Kluczowe pojęcie dla eklezjologii: koinonia, oznacza przede wszystkim relację człowieka do Boga oraz relacje międzyludzkie. W omawianym fragmencie może znaczyć zarówno „Eucharystię” (łamanie chleba), jak i „wspólnotę” czy „Kościół”, komunię jako sakrament i komunię rozumianą jako wielkość społeczna i instytucjonalna[4].
Charakterystyka życia wspólnoty chrześcijańskiej podkreśla jej priorytety, fundamenty życia eklezjalnego. Wspólnota była siłą, ostoją dla zwolenników tej drogi (por. Dz 9,2). Szczególnie okazywała się niezbędna w obliczu zagrożenia prześladowaniami. Jednak czy można mniemać, że tylko perspektywa uwięzienia, groźba śmierci przyczyniały się do tego, iż trwali razem? To raczej owoc mocy kerygmatu apostolskiego, wyartykułowanego pod wpływem Ducha Świętego: „Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami” (Dz 2,32). Słowo wypowiadane i przyjmowane z mocą wiary sprawiało, że „codziennie trwali jednomyślnie”. Wiara w Chrystusa zmartwychwstałego konstytuowała codzienność chrześcijan i określała styl ich życia. Dlatego mogli pod swoim adresem słyszeć zadziwiające opinie i pytania: „Skąd się bierze ich wielka miłość wzajemna? Dlaczego ten lud nowy – ten nowy rodzaj życia – pojawił się dopiero teraz na świecie, a nie wcześniej?”[5].

---------------------------
[2] Zob. Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, tłum. R. Popowski, M. Wojciechowski, Warszawa 1994.
[3] Święty Łukasz często w swych tekstach używa konstrukcji osobowej formy słowa „być” z imiesłowem: „byli trwającymi niezłomnie przy”, co jest rodzajem peryfrazy.
[4] Por. J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary, Kraków 2003, s. 57-61.
[5] Por. M. Starowieyski (opr.), Pierwsi świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, Do Diogneta, tłum. A. Świderkówna, Kraków 1998, s. 339.
Źródło:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024