Adwentyści Dnia Siódmego
Jan Grodzicki/Zachariasz Łyko
"KOŚCIÓŁ DOGMATÓW i TRADYCJI"
„Ofiara czy pamiątka ofiary?” (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2023-04-14

poprzednia część nastepna część
Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022
Kościół nie jest KOŚCIOŁEM DOGMATÓW I TRADYCJI. Kościół jest Owczarnią Chrystusa, a On jest jego Dobrym Pasterzem (J 10, 11n). Jezus umiłował swój Kościół, bo "wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić" (Ef 5, 25). Troszczy się o jego duchowe piękno, czyli o świętość, aby był bez skazy, zmarszczki i nieskalany (por. Ef 5, 27), by jako oblubienica ozdobiona w klejnoty dla swego Męża, Oblubienica Baranka (Ap 21, 2.9) wszedł na radosne gody w wieczne Jego królestwo (Ap 19, 8-9). Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 12).

To nie Adwentyści Dnia Siódmego będą decydować w jakiej formie ma być sprawowana Wieczerza Pańska.

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.137
Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020 Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020wyd.2020 Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020 Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020
Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020str.334
Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020str.335

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.137 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.138
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.156
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.157
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.329

Przypomnijmy, że przedłużanie ofiary dotyczy Eucharystii ("Czyńcie to na moją pamiątkę" Łk 22, 19), a nie krwawej ofiary krzyża, która wydarzyła się raz, na Golgocie:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.335

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.138

Adwentyści Dnia Siódmego nie mają racji. Pismo Święte potwierdza te sugestie. Zobaczmy, co ks. Wincenty Granat pisze szerzej na ten temat i będziemy mieli ogląd całego kontekstu, a nie tylko jedno zdanie:

Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystiawyd.1961 Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia
Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystiastr.322
Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystiastr.327
Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystia
Dogmatyka Katolicka, Sakramenty Święte, Eucharystiastr.329
Zobacz więcej:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.138

"Uczeni" adwentystyczni ignorują fakt, iż w greckim tekście Nowego Testamentu słowo ekchynnomenon nie występuje w czasie przyszłym, lecz w czasie teraźniejszym niedokonanym. To, że w tym przypadku tłumacz oddał tekst w czasie przyszłym, nie jest jeszcze żadnym dowodem, ponieważ są przekłady, które oddają właśnie tekst w czasie teraźniejszym niedokonanym:

ed. Święty Paweł ed. Święty PawełŚwięty Paweł ed. Święty Paweł2008 ed. Święty Paweł

Mt 26, 26-28

ed. Święty Paweł
str.2200

Mk 14, 22-24

ed. Święty Paweł
str.2245

Łk 22, 19-20

ed. Święty Paweł
str.2318

Tekst grecki nie pozostawia żadnych złudzeń:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Tablica kodów gramatycznych. V - czasownik:

Grecko-polski Nowy Testament
XLVI

Mt 26, 28

Grecko-polski Nowy Testament
str.150

Mk 14, 24

Grecko-polski Nowy Testament
str.257

Przypomnijmy, co piszą "uczeni" adwentystyczni:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.138

Łk 22, 19-20

Grecko-polski Nowy Testament
str.430
Grecko-polski Nowy Testament
str.431
Grecko-polski Nowy Testament
XLVI

Zarówno didomenon oraz ekchynnomenon są w czasie teraźniejszym niedokonanym. Dlaczego Adwentyści Dnia Siódmego napisali, iż "uczeni katoliccy ignorują"? A może jest zupełnie inaczej.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.138

Wydaje się, że Adwentyści Dnia Siódmego, albo wykazują swoją ignorancję albo sprowadzają katolicką dogmatykę do absurdu, aby postawić na swoim. Ofiarę Eucharystyczną oraz ofiarę na krzyżu należy tak rozumieć:

Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020 Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020wyd.2020 Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020 Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020
Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020str.334
Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020str.335

Mimo tego, że katolicka dogmatyka jasno na ten temat się wypowiada, Adwentyści Dnia Siódmego próbują nadać zupełnie inny sens:

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.139

No to jeszcze raz:

Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020str.335

Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.139

No to jeszcze raz:

Katechizm Kościoła Katolickiego wyd.2020str.335

Czy Adwentyści Dnia Siódmego zapamiętają czym jest Msza Święta, czy dalej będą iść w zaparte?


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.139

Trzeba stanowczo stwierdzić, iż w nauce Kościoła żadne błędy nie pociągają następnych. To Adwentyści Dnia Siódmego stawiają fałszywe tezy, wyciągają nieprawdziwe wnioski, aby mieć kolejną okazję do podważenia nauki o ofierze Mszy Świętej. Na żadnej Mszy Świętej nie ma ponawiania mąk Pańskich.


Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.139 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022 Kościół dogmatów i tradycji wyd.2022str.140

Cyt.: "ponawia się w tajemniczy sposób cierpienie i śmierć (...) przelewa się Krew Chrystusa (...) okazuje Ojcu rany swe", to nic innego, jak tylko uobecnienie krwawej ofiary Chrystusa na krzyżu, podczas sprawowania każdej Eucharystii. Jest to jedna i ta sama ofiara krzyżowa. Chrystus nie cierpi po raz kolejny, nie przelewa swojej Krwi po raz kolejny, nie okazuje po raz kolejny swoich ran, Ojcu. Kiedy sięgniemy do Katolickiego Katechizmu Ludowego ks. prof. Franciszka Spirago, to zobaczymy jak na dłoni, co takiego Adwentyści Dnia Siódmego ukrywają przez czytelnikiem:

Katolicki Katechizm Ludowy ks. Spirago Katolicki Katechizm Ludowy ks. Spiragowyd.1906 Katolicki Katechizm Ludowy ks. Spirago Katolicki Katechizm Ludowy ks. Spirago
Katolicki Katechizm Ludowy ks. Spiragostr.24
Katolicki Katechizm Ludowy ks. Spiragostr.25

Albo Adwentyści Dnia Siódmego nie rozumieją tekstu, na który się powołują, albo celowo wprowadzają czytelników w błąd.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024