Dlaczego tak przetłumaczono?
Przekład Nowego Świata
wydany przez Towarzystwo Strażnica

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 Kor 4,6
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Prz 30,5-6 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Ap 22,19
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne analiza
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne analiza
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998str.32
Jeśli jako osoby miłujące Słowo Boże zapoznamy się z "Najlepszym dostępnym przekładem międzywierszowym Nowego Testamentu" wraz z greckim oryginalnym tekstem Biblii (lewa szpalta wraz z dosłownym tłumaczeniem), to nie będziemy mieli żadnych wątpliwości, co do wiarygodności tzw. Przekładu Nowego Świata wydanego przez Towarzystwo Strażnica.

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Ap 22,19

1 Tm 4,1
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vovatio Interlinia PNŚ
vocatio analiza

Rz 8,1
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

J 14,14
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Prz 30,5-6

Łk 17,15-16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

J 7,12
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Dz 7,59-60
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 Kor 4,6

Hbr 11,14-16
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Dz 15,17
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio
vocatio

Dz 2,42
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Dz 20,7
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Rz 9,5
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

1 J 5,20
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Hbr 1,8
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

2 Kor 13,5
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Mt 26,26-28
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

J 10,38
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

J 8,58
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Dz 20,20
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata analiza
Vocatio Interlinia PNŚ
vocatio vocatio

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023