Przebieg namaszczenia

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-03-10

W tej publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica Styczeń 2016
Styczeń 2016
Strażnica Styczeń 2016 Strażnica Styczeń 2016
str.19

Redaktorzy Strażnicy, którzy kształtują wierzenia Świadków Jehowy, wmawiają swoim czytelnikom, że są dwie klasy zbawionych ("drugie owce" i "pomazańcy"). "Pomazańcy" mają rzekomo rządzić w niebie. W powyższym zdaniu twierdzą również, iż ta ogromna większość ("drugie owce") nie rozumie przebiegu namaszczenia "pamazańców". Pismo Święte nie mówi nic o dwóch nadziejach chrześcijan:

Ef 4, 1-6

Strażnica Styczeń 2016
wyd.V
Strażnica Styczeń 2016
str.1524

Zatrzymajmy się chwilę nad wersetem, który Świadkowie Jehowy proponują przeczytać podczas studium Strażnicy:

Strażnica Styczeń 2016
Styczeń 2016
Strażnica Styczeń 2016
str.19

Odczytajmy Ef 1, 18 w Przekładzie Nowego Świata, bo Świadkowie Jehowy korzystają właśnie z tego przekładu podczas zebrań:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Ef 1, 18 Strażnica Styczeń 2016
str.1470

No i mamy problem. Takie słowa nie padają w tekście oryginalnym:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ef 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.907

Interlinia wydana przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Ef 1, 18:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.845
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.846

Prawa szpalta to Przekład Nowego Świata. Dosłowne tłumaczenie (CP) lewej szpalty:

tłumaczenie

Czy przy tłumaczeniu Przekładu Nowego Świata Świadkowie Jehowy kierowali się dopasowaniem wersetu do głoszonej doktryny o "dwóch nadziejach"?

Strażnica Styczeń 2016
Styczeń 2016
Strażnica styczeń 2016 Strażnica styczeń 2016
str.18
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Ef 1, 18 Strażnica Styczeń 2016
str.1470

Zobaczmy Ef 1, 18 w innych przekładach:

Nowy Testament tłum. ks. Eugeniusz Dąbrowski
Nowy Testament tłum. ks. Eugeniusz Dąbrowski
wyd.1973
Nowy Testament tłum. ks. Eugeniusz Dąbrowski

Ef 1, 18

Nowy Testament tłum. ks. Eugeniusz Dąbrowskistr.635

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Ef 1, 18

Biblia Poznańskastr.458

Biblia w przekładzie o. Wujka Biblia w przekładzie o. Wujka
wyd.1962
Biblia w przekładzie o. Wujka

Ef 1, 18

Biblia w przekładzie o. Wujkastr.325

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Ef 1, 15-19 Grecko-polski Nowy Testament
str.2548

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000

Ef 1, 18

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1522

Porównajmy Biblię Tysiąclecia i Przekład Nowego Świata:

Ef 1, 18 Biblia Tysiąclecia wyd.V 2000 r.
Ef 1, 18 Przekład Nowego Świata
str.1470

Czy takie właśnie tłumaczenie Przekładu Nowego Świata nie sugeruje dwóch nadziei? Tekst grecki wyraźnie mówi "jaka (czym)" jest nadzieja, a nie mówi, "do jakiej nadziei was powołał". Św. Paweł pisał w tym samym Liście do Efezjan, iż:

Ef 4, 4

Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.1524

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024