"Mądrość" według WTS

Autor: Piotr Andryszczak

"WTS" - WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENSYLWANIA

Królestwo Boże panuje
zob.
wyd.2014
Królestwo Boże panuje
str.50

Czy to, co nauczali przez dziesiątki lat Badacze Pisma Świętego - jak wówczas nazywano Świadków Jehowy - o wtórej obecności Chrystusa od roku 1874 było prawdą? Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że była to fałszywa nauka. Czy fałszywych nauczycieli prowadził Jezus?

Czy to, co nauczali przez dziesiątki lat Badacze Pisma Świętego - jak wówczas nazywano Świadków Jehowy - o tym, że w roku 1914 wybuchnie Armagedon i w tym czasie pomazańcy będą zabrani do nieba było prawdą? Dzisiaj z perspektywy czasu wiemy, że było to fałszywe proroctwo. Czy fałszywych proroków prowadził Jezus?

Czy Duch Święty, Duch Prawdy, mógł wprowadzać w błąd przez dziesiątki lat Badaczy Pisma Świętego? Czy w ogóle mógł ich prowadzić Duch Prawdy? Jaki duch prowadził Badaczy Pisma Świętego - jak wówczas nazywano Świadków Jehowy - skoro tyle fałszywych nauk i proroctw w ich publikacjach?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 16, 13-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy pytają: "Czy nie nasuwają się co do tego wątpliwości?" I odpowiadają: "Skądże!". Zadajmy wobec tego pytanie: czy anonimowi redaktorzy WTS poważnie traktują swoich czytelników?

Mt 7, 15-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 24, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019