"Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien"

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy w tej publikacji podjęli temat miłości do Boga, ale na swój specyficzny sposób. Czytamy tam:

Strażnica 15 czerwca 2014
15 czerwca 2014
Strażnica 15 czerwca 2014
str.12

Strażnica 15 czerwca 2014
str.13

Należy stanowczo sprzeciwić się takiemu przedstawianiu rzekomej odpowiedzi Pana Jezusa. Jezus tak NIE odpowiedział. Sami Świadkowie Jehowy napisali, iż "Syn Boży oznajmił", a więc potwierdzili, że Jezus będąc Synem Bożym jest Bogiem (równy w swym Bóstwie swemu Ojcu). Świadkowie Jehowy jednak nadają temu wyrażeniu zupełnie inne znaczenie.

zobacz:

Natomiast wstawiając do wersetu słowo "Jehowa" ukrywają w ten sposób fakt, iż te słowa można odnieść również do Jezusa, jako Pana i Boga:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 20, 31

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jest rzeczą oczywistą, że Syn nie jest tą samą osobą, co Ojciec. Zarówno Panem jest Ojciec i Panem jest Syn. Bogiem jest Ojciec i Bogiem jest Syn, tzn. jednym Bogiem co do natury. Celowo pomijam tutaj Osobę Ducha Świętego, by nie uciekać od głównego tematu.

zobacz:

Bóg objawił się nam w Jezusie Chrystusie. W Jezusie mamy wyznać Jego boskość, tak jak św. Tomasz (J 20,28). W Liście św. Pawła do Rzymian czytamy:

Rz 10, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 10, 12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dlaczego Świadkowie Jehowy wstawili w swojej Biblii słowo "Jehowa" w Mt 22,27? Czy aby nie po to, by pozbawić boskości Pana Jezusa? Czy Jezus cytując słowa z Pwt 6, 5 nie był świadomy swej boskości? Był tego świadomy. Jeżeli w swej wypowiedzi powiedział, że największym przykazaniem jest miłowanie Pana Boga, to wiedział co mówi. W innym miejscu jest arcyciekawa Jego wypowiedź:

Mt 10, 37

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zestawmy dwa wersety obok siebie:

Mt 22, 37 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 10, 37 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W jednej ze swoich książek, o. Jacek Salij OP podsumował:

"Przypatrzmy się temu zdaniu z Ewangelii, w którym Pan Jezus najmocniej wyznaje, jak bardzo Mu zależy na naszej miłości: "Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien" (Mt 10,37). Otóż gdyby takie słowa wypowiedział ktoś choćby najszlachetniejszy i najwspanialszy, kto nie jest Bogiem, byłby bezczelnym uzurpatorem. Bo jeden tylko Bóg ma prawo do tego, żeby Go kochać z całego serca i ponad wszystkich swoich bliskich. Zatem moja miłość do Pana Jezusa w sposób wręcz fundamentalny wiąże się z tym, czy ja rozpoznaję w Nim prawdziwego Boga."
(o. Jacek Salij OP, EUCHARYSTIA W PERSPEKTYWIE BOŻEJ WSZECHMOCY).

W artykule Świadków Jehowy nie ma ani słowa o tym, że Jezus jest centrum i celem do którego zdąża każdy chrześcijanin. Nie ma ani słowa, by wyznać:

Rz 10, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 20, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zatem moja miłość do Pana Jezusa w sposób wręcz fundamentalny wiąże się z tym, czy ja rozpoznaję w Nim prawdziwego Boga

Świadkowie Jehowy wstawili zatem słowo "Jehowa" do wersetu, by zatrzeć prawdę, iż jest Bogiem:

Strażnica 15 czerwca 2014
15 czerwca 2014
Strażnica 15 czerwca 2014
str.12

Słowo "Jehowa" wstawione do Nowego Testamentu nie potwierdzają żadne najstarsze greckie manuskrypty. Nie potwierdza też wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mt 22, 37

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.119

Z lewej strony dosłowne tłumaczenie z greckiego na angielski - LORD, prawa szpalta to Przekład Nowego Świata - Jehowa. Grecko-polski Nowy Testament wydanie interlinearne tak tłumaczy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 22,36-37

Grecko-polski Nowy Testamentstr.108

Świadkowie Jehowy nawet w swojej greckiej Biblii usunęli słowo kyrion i wstawili "Jehowa":

Ucz swoje dzieci
zob.
wyd.1993
Mt 22, 37 Ucz swoje dzieci
str.36

Jest to cytat ze Starego Testamentu wg greckiej Septuaginty (LXX), w której występuje kyrion:

Septuaginta zob.

Pwt 6, 5

Septuagintastr.297
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Pwt 6, 4-5

Septuagintastr.226
Flp 2, 10-11 Biblia Tysiąclecia Pallottinum J 14, 24 Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 10, 37 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021