Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
"Jan ma objawienie"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-03-06

Co znajdziemy ciekawego w książce pt. "Uczymy się z Biblii" w rozdziale "Jan ma objawienie"? Czy prawdą jest, że św. Jan zobaczył jak rzekomo zostanie uświęcone "imię Jehowy"? Czy prawdą jest, że 24 starszych kłaniało się "Jehowie" i oddawało mu cześć? Czy prawdą jest, że "wielki tłum" oddawał cześć "Jehowie"? Kogo i gdzie widział św. Jan na Górze Syjon? Czy prawdą jest, że będzie wojna nazywana Armagedonem? Czy prawdą jest, że wszystkie stworzenia uznają "imię Jehowy" za święte i oddają wyłącznie Jemu cześć? Zobaczmy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii

Cóż takiego czytamy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.236

W całym Objawieniu św. Jana, nie ma ani słowa o uświęceniu "imienia Jehowy"! Anonimowi redaktorzy tej książki, chcą wmówić dzieciom rzeczy, o których nie ma mowy, nie tylko w Apokalipsie św. Jana, ale w całym Nowym Testamencie.


Uczymy się z Biblii
str.236
Ap 4, 4 Ap 4, 10 Ap 5, 8 Ap 11, 16 Ap 19, 4
"Dokoła tronu - dwadzieścia cztery trony, a na tronach dwudziestu czterech siedzących Starców, odzianych w białe szaty, a na ich głowach złote wieńce." "upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie i oddają pokłon Żyjącemu na wieki wieków, i rzucają przed tron wieńce swe, mówiąc:" "A kiedy wziął księgę, cztery Istoty żyjące i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych." "A dwudziestu czterech Starców, zasiadających na tronach swych przed tronem Boga, padło na oblicza i oddało pokłon Bogu," "A dwudziestu czterech Starców upadło, i cztery Istoty żyjące, i pokłon oddali Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc: Amen! Alleluja!"

Jak czytamy, w żadnym z tych miejsc nie ma mowy o tym, by "24 starszych kłaniało się Jehowie i oddawało Mu cześć". Mało tego, kiedy przyjrzymy się szerszemu kontekstowi Ap 5, 8, to przeczytamy:

Ap 5, 8 Ap 5, 13-14
"A kiedy wziął księgę, czworo Zwierząt i dwudziestu czterech Starców upadło przed Barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych" "A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!» A czworo Zwierząt mówiło: «Amen». Starcy zaś upadli i oddali pokłon."

Przed kim upadło dwudziestu czterech starców? Komu oddało pokłon "wszelkie stworzenie"? "«Zasiadającemu na tronie i Barankowi»"!

Warto jeszcze zwrócić uwagę na to porównanie:

Ap 5, 11-12 Ap 7, 11-12
"I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dokoła tronu i Zwierząt, i Starców, a liczba ich była miriady miriad i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: «Baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo»" "A wszyscy aniołowie stanęli wokół tronu i Starców, i czworga Zwierząt, i na oblicza swe padli przed tronem, i pokłon oddali Bogu, mówiąc: «Amen. Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków! Amen»."

oraz:

Ap 1, 17-18 Ap 4, 9-11
" Kiedym Go ujrzał,
do stóp Jego upadłem jak martwy,
a On położył na mnie prawą rękę, mówiąc:
«Przestań się lękać!
Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący.
Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków
i mam klucze śmierci i Otchłani"
"A ilekroć Zwierzęta oddadzą chwałę i cześć, i dziękczynienie
Zasiadającemu na tronie,
Żyjącemu na wieki wieków,
upada dwudziestu czterech Starców przed Zasiadającym na tronie
i oddaje pokłon Żyjącemu na wieki wieków,
i rzuca przed tronem wieńce swe, mówiąc:
«Godzien jesteś, Panie i Boże nasz,
odebrać chwałę i cześć, i moc,
boś Ty stworzył wszystko,
a dzięki Twej woli istniało i zostało stworzone»."

Św. Tomasz po zmartwychwstaniu Jezusa powiedział do Niego: "Pan mój i Bóg mój" (J 20, 28)


Uczymy się z Biblii
str.236

Nie jest prawdą, że "wielki tłum" oddawał "cześć Jehowie". Anonimowi autorzy kierujący słowa do dzieci, nie wspomnieli, że również Barankowi wszelkie stworzenie oddawało cześć i oddało mu pokłon, o czym czytamy w piątym rozdziale Apokalipsy.


Uczymy się z Biblii
str.237

Nie tylko św. Jan widział "sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela", ale też widział "wielki tłum" w niebie:

Ap 7, 4-8 Ap 7, 9-18 Ap 19, 1-5
I usłyszałem liczbę opieczętowanych:
sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych
ze wszystkich pokoleń synów Izraela:
z pokolenia Judy dwanaście tysięcy opieczętowanych
(...)
z pokolenia Beniamina dwanaście tysięcy opieczętowanych.
"Potem ujrzałem:
a oto wielki tłum,
którego nie mógł nikt policzyć,
z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków,
stojący przed tronem i przed Barankiem
(...)
Dlatego są przed tronem Boga
i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy"
"Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny
wielkiego tłumu w niebie - mówiących:
«Alleluja!
Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego,
(...)
I rzekli powtórnie:
«Alleluja!»
A dym jej wznosi się na wieki wieków.
A dwudziestu czterech Starców upadło
i czworo Zwierząt,
i pokłon oddało Bogu zasiadającemu na tronie, mówiąc:
«Amen! Alleluja!» "

Uczymy się z Biblii
str.237

Św. Jan nie miał żadnej wizji związanej z rzekomą wojną w Armagedonie. Nie będzie żadnej wojny, lecz powtórne przyjście Jezusa na Sąd Ostateczny. Nikt nie będzie zamordowany. Świadkowie Jehowy straszą taką wojną w innej książce:

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
zob.
wyd.2003
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.243

Anonimowi redaktorzy chcą wmówić dzieciom, że będzie jakaś wojna nazywana Armagedonem. To jest ich wizja, a nie św. Jana. Jest mowa o miejscu:

Ap 16, 16 Przypis BT
"I zgromadziły ich na miejsce, zwane po hebrajsku Har-Magedon" "Symboliczne miejsce światowej klęski wrogów Boga (por. Sdz 5,19; 2 Krl 9,27; 2 Krl 23,29; Za 12,11)."

Uczymy się z Biblii
str.237

W Apokalipsie św. Jana nigdzie nie jest napisane, iż "wszystkie stworzenia uznają imię Jehowy za święte". Nowy Testament ma zupełnie inne zdanie, niż Świadkowie Jehowy:

Flp 2, 10 Ap 5, 13-14
"aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych" "A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią (...) usłyszałem, jak mówiło: «Zasiadającemu na tronie i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, na wieki wieków!»"

Imię Jezus jest najwyższe i tylko na imię Jezusa zgina się każde kolano, bo "nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4, 12).


Uczymy się z Biblii
str.236
Uczymy się z Biblii
str.237

Nie taką wizję otrzymał św. Jan o jakiej piszą anonimowi redaktorzy w książce dla dzieci.


Uczymy się z Biblii
str.237

Jezus nic nie zrobi podczas Armagedonu, bo go nie będzie. Armagedon (Ap 16, 16), to symboliczne miejsce światowej klęski wrogów Boga (por. Sdz 5, 19; 2 Krl 9, 27; 2 Krl 23, 29; Za 12, 11).


Uczymy się z Biblii
str.237

Świadkowie Jehowy mają problem z Ap 4, 9. 11. Nie mogą się zdecydować, czy ma być w tym miejscu "szacunek" czy "cześć". W polskim wydaniu papierowym Przekładu Nowego Świata z roku 1997, w w. 9 i w w. 11 mieli "szacunek", potem w wydaniu z roku 2018 zmienili na "cześć", a w wydaniu elektronicznym na swojej stronie internetowej, zmienili ponownie na "szacunek":

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Ap 4, 9. 11

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1543 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1708

Wydanie internetowe:

Ap 4, 9. 11

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii

Porównajmy:

Ap 4, 9. 11

Przekład Nowego Świata wyd.1997
wersja papierowa
Przekład Nowego Świata wyd.2018
wersja papierowa
Przekład Nowego Świata wyd.2018
wersja internetowa
"A ilekroć żywe stworzenia oddadzą chwałę i szacunek, i dziękczynienie+ Zasiadającemu na tronie, Temu, który żyje na wieki wieków, (...) „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc," "Za każdym razem, gdy żywe istoty oddały chwałę i cześć oraz złożyły podziękowania Temu, który zasiada na tronie i żyje wiecznie, (...) „Nasz Boże, Jehowo, Tobie należy się chwała, cześć i moc," "Za każdym razem, gdy żywe istoty oddały chwałę i szacunek oraz złożyły podziękowania Temu, który zasiada na tronie i żyje wiecznie, (...) „Nasz Boże, Jehowo, Tobie należy się chwała, szacunek i moc,"

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022