"W młodości miałem styczność z prawdą" - mówi Anthony Morris (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Członkowie Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy, w tym Anthony Morris:

Strażnica 15 lipca 2013
15 lipca 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.26

W poniższej publikacji Świadków Jehowy Anthony Morris opowiada swój życiorys:

Strażnica 15 maja 2015
Strażnica 15 maja 2015
Strażnica 15 maja 2015
Strażnica 15 maja 2015
str.3

Anthony Morris przyznaje:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.3

Czy ówczesna "prawda", którą poznał Anthony Morris ostała się do dzisiaj, przekonamy się w dalszej części artykułu. Wspomina również o swojej mamie:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.3

Wydaje się, że mama Morrisa nie mogła strawić "prawd" głoszonych przez Świadków Jehowy, dlatego odrzuciła chrzest. Morris opowiada też, że w tamtym okresie:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.4

Wydaje się, że Anthony Morris zapomniał o przestrodze ojczyma i jednak poszedł do Sali Królestwa Świadków Jehowy:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.4

Anthony Morris wspomina:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.4

Rzeczywiście mógł być pod wrażeniem. Akurat w tamtym czasie "na topie" był temat nadchodzącego Armagedonu w 1975 roku, kiedy to w tym czasie miało skończyć się 6000 lat istnienia człowieka na ziemi i miało się potem rozpocząć 1000-lecie raju na ziemi.

Strażnica 1968 Nr 16
Strażnica 1968 Nr 16
Strażnica 1968 Nr 16
Strażnica 1968 Nr 16
Strażnica 1968 Nr 16
str.4
Strażnica 1968 Nr 16
str.5
Strażnica 1968 Nr 16
str.5
Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
Strażnica 1969 Nr 5
str.5
Strażnica 1969 Nr 5
str.8

Anthony Morris rozpoczął tradycyjne "studium Biblii" przy pomocy książki Prawda, gdzie musiał odpowiadać na zadawane pytania nie wychodząc poza to, co było napisane:
Pytanie w książce: odpowiedź w książce,
Pytanie w książce: odpowiedź w książce,
Pytanie w książce: odpowiedź w książce...,
gdzie nie poznaje się treści Biblii, a ona tylko jest instrumentem dla stworzenia wrażenia, że studiuje się Biblię i w rzeczywistości poprzez takie "studium" adept uczy się rozdział po rozdziale strażnicowej doktryny.

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.4

Anthony Morris musiał być pojętnym uczniem, skoro tak szybko został głosicielem Strażnicy. Nie, nie pomyliłem się. Został głosicielem Strażnicy, bo Świadkowie Jehowy nie głoszą Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, która jest niezmienna, lecz doktrynę Świadków Jehowy. Z historii Świadków Jehowy wiemy, że Prawda, którą poznał Anthony Morris zmieniła się, o czym będzie później.

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.5

Problem jest w tym, że w Biblii nie ma ani słowa o głoszeniu "od domu do domu":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 20, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.636

Anthony Morris ruszył zatem w drogę już jako Świadek Jehowy głosząc, iż Armagedon jest blisko:

Przebudźcie się!
1970 Nr 1
Przebudźcie się!
str.4

Przebudźcie się!
str.13
Strażnica 1970 Nr 18
1970 Nr 18
Strażnica 1970 Nr 18
str.12

Strażnica 1970 Nr 18
str.13


Anthony Morris jak już poznał Prawdę, zdecydował się na:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.5

Zobaczmy, jaką Prawdę poznał Anthony Morris:"

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.4
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
Prawda, która prowadzi do...
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
wyd.1970

W książce bardzo często podkreśla się bliski Armagedon:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.5
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.6
Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.9
Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.10

Zatrzymajmy się chwilę nad tym cytatem:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.10

Zobaczmy, jak Towarzystwo Strażnica poprawiło wypowiedź Achesona w edycji na CD Watchtower Library:

Przebudźcie się! 1994 Nr 5
8 maja 1994 Nr 5
Przebudźcie się! 1994 Nr 5 Przebudźcie się! 1994 Nr 5
str.24

W wydaniu z roku 1993 mamy cytat zgodny z wersją papierową, czyli "piętnaście lat":

Watchtower LibraryWydanie 1993 Watchtower Library

W wydaniu z roku 1997 roku usunięto słowa "piętnaście lat" i wstawiono słowo "wkrótce" (ang. soon)

Watchtower LibraryWydanie 1997 Watchtower Library

Jak widzimy, kiedy przeminął rok 1975 i nie nastąpił zapowiadany koniec 6000 lat istnienia ludzkości, dokonali sfałszowania cytatu Deana Achesona. W wersji papierowej książki wydanej przez Towarzystwo Strażnica nie ma słów o piętnastu latach. Porównajmy:

„Prawda, która prowadzi do życia wiecznego” 1970 (ang. 1968) The Truth That Leads to Eternal Life 1981
„Również Dean Acheson, były amerykański sekretarz stanu, oświadczył – jak o tym doniosła prasa w roku 1960 – że żyjemy w »okresie bezprzykładnej niepewności i bezprzykładnego stosowania przemocy«. Acheson ostrzegł: »Jestem na tyle poinformowany o tym, co się dzieje, iż z całkowitym przekonaniem mogę wam powiedzieć, że za piętnaście lat obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny, aby można było na nim żyć«.” (rozdz. 1, par. 9). Also, as reported back in 1960, a former United States Secretary of State, Dean Acheson, declared that our time is “a period of unequaled instability, unequaled violence.” Based on what he knew was then going on in the world, it was his conclusion that soon “this world is going to be too dangerous to live in. ”” (s. 9);
tłumaczenie: „W roku 1960 doniesiono, że Dean Acheson, były amerykański sekretarz stanu, oświadczył, iż nasze czasy są »okresem bezprzykładnej niepewności i bezprzykładnego stosowania przemocy«. Na podstawie swej wiedzy na temat wydarzeń światowych doszedł do wniosku, że wkrótce »obecny świat stanie się zbyt niebezpieczny, aby można było na nim żyć«”. (s. 9).

Wróćmy do książki, w której dalej straszy się nadchodzącym Armagedonem:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
Prawda, która prowadzi do...
Prawda, która prowadzi do życia wiecznego
str.11
Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.12 Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.112 Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.120

Czy Anthony Morris uległ tej propagandzie strachu i dlatego szybko został głosicielem Strażnicy, by nie zginąć w nadchodzącym Armagedonie w roku 1975?


Jednym ze straszaków w tamtym czasie była też nauka o pokoleniu, które miało" żadną miarą nie przeminąć":

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.112
Przebudźcie się!
1970 Nr 1
Przebudźcie się!
str.13
zobacz:

Świadkowie Jehowy budują wiarę w Boga na atakowaniu wierzeń innych. Za cel upodobali sobie Kościół katolicki. Anthony Morris przyznał:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.4

Wygląda na to, że Anthony Morris nie należał do żadnych Kościołów. Był więc poszukującym. Czy taką osobą łatwo manipulować? Jeśli ktoś nie zna podstaw wiary, to można każdą tezę udowodnić i wmówić swojemu rozmówcy wszystko. W książce Prawda zaatakowano naukę o Trójcy Świętej, twierdząc, że jest to nauka niebiblijna.

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.24

A cóż to za argument? Żaden! To, że jakiegoś słowa nie ma w Biblii, nie jest dowodem na to, że nauka o Trójcy Świętej nie ma podstaw w Biblii. Nie chodzi przecież o same słowo "Trójca".

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.25

Oczywiście! Biblia nie zaprzecza, że w Bogu mogą być trzy Osoby, które mają jedną i tę samą naturę, czyli Bóstwo. Świadkowie Jehowy zupełnie przemilczeli istotne twierdzenie w Symbolu Atanazjańskim, iż:

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
str.624

Anthony Morris nie dowiedział się, że nauka o Trójcy mówi, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Anthony Morris nie wie, iż w Synu Bożym są dwie natury: Boska i ludzka. W książce Prawda cisza na ten temat. Absurdalnym natomiast argumentem jest twierdzenie, że nauka o Trójcy nie była znana prorokom hebrajskim. Nie mogła być znana, dopóki Syn Boży nie stał się człowiekiem:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.25

Natomiast inna Encyklopedia przyznaje:

Encyklopedia Britannicazob. wyd.1995
Encyklopedia Britannica
Trynitarian 928
Encyklopedia Britannica
Trynitarian 928
"W Nowym Testamencie nie spotykamy ani słowa Trójca, ani wyraźnego potwierdzenia tej doktryny, a Jezus i jego naśladowcy nie myśleli zaprzeczać Szemie ze Starego Testamentu: "Słuchaj, Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. (Pwt 6:4)". Pierwsi chrześcijanie, jednakże, musieli radzić sobie z implikacjami związanymi z przyjściem Jezusa Chrystusa i obecnością, i mocą Bożą wśród nich tj. Ducha Świętego, którego przyjście było związane z obchodzeniem Zielonych Świątek. Ojciec, Syn i Duch Święty współdziałali w takich fragmentach NT jak Wielkie Rozesłanie: "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego" (Mt 28,19); i w błogosławieństwie apostolskim: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi" (2 Kor 13:14). Tak więc Nowy Testament dał podwaliny nauki o Trójcy. Doktryna ta kształtowała się stopniowo przez kilka stuleci wśród licznych sporów".
ABC dogmatyki katolickiej
wyd.1997
ABC dogmatyki katolickiej
str.202
ABC dogmatyki katolickiej
str.202

Czy Anthony Morris miał możliwość wyboru i zapoznania się z katolicką wykładnią nauki o Trójcy Świętej? Kiedy został członkiem Ciała Kierowniczego Świadków Jehowy:

Strażnica 15 maja 2015str.8

Jest odpowiedzialny za szerzenie fałszywych tez o Trójcy Świętej:

Strażnica 1 marca 2012
1 marca 2012
Strażnica 1 marca 2012
str.23
Królestwo Boże panuje
zob.
wyd.2014
Królestwo Boże panujestr.15

Natomiast książka Prawda zwalczając podstawowe prawdy wiary chrześcijańskiej stosuje manipulacje:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.27

Przecież werset J 1, 1, który mówi "Bogiem było Słowo" dowodzi istnienia nauki o Trójcy Świętej, ponieważ druga Osoba Trójcy Świętej jest nazwana przez św. Jana, Bogiem.

Świadkowie Jehowy cytują tylko pół wersetu J 1, 18:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.27

Jezusa ludzie widzieli, bo był Bogiem i człowiekiem:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 1, 18

Grecko-polski Nowy Testamentstr.393

Świadkowie Jehowy aby zaprzeczyć fundamentalnej prawdzie, iż Jezus jest Bogiem, cytują nawet wersety, które zamieniają rzeczownik na przymiotnik albo cytują werset, który brzmi podobnie jak spirytystyczny przekład Jahannesa Grebera:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.27
Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janzob. wyd.1962
Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Jan Słowo Kogo miał na myśli Apostoł Janstr.5
Johannes Greber Johannes Greber
Johannes Greberzob. Johannes Greberwyd.1937

Johannes Greber tak tłumaczy J 1,1:

Johannes Greberstr.164

Książka Prawda:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.27

Która pogańska ludność Babilonii wierzyła "w taką naukę" o Trójcy Świętej, czyli w jednego Boga w trzech Osobach, gdzie Syn Boży, druga Osoba Trójcy Świętej jest Bogiem i człowiekiem, a Duch Święty jest trzecią Osobą pochodzącą od Ojca i Syna?

Pallottinum 1994
Pallottinum 1994
Pallottinum 1994
str.69
zobacz:

Prawda zaatakowała najważniejsze święto chrześcijańskie - Wielkanoc:

Prawda, która prowadzi do życia wiecznegostr.173

A gdzie Chrystus kazał obchodzić raz do roku tzw. "Pamiątkę śmierci", którą Świadkowie Jehowy świętują w swoich Salach Królestwa? Niech wskażą konkretne miejsce w Biblii, które mówi: "macie obchodzić pamiątkę śmierci raz w roku".

Każda niedziela jest pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, bo właśnie w nocy (dlatego nazwa Wielkanoc) Jezus zmartwychwstał.

Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów...
zob. PIW 1987
Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów i tradycji kultury
str.1276
nastepna część
zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024