Jezus zna datę rozpoczęcia Armagedonu?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-02-17

W jednej z publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Strażnica lipiec 2016LIPIEC 2016 Strażnica lipiec 2016str.13
Strażnica lipiec 2016str.14 Strażnica lipiec 2016str.14

W wersetach (Ap 19, 11-16) nie ma ani słowa o tym, że Jezus zna datę rozpoczęcia Armagedonu oraz, że został upoważniony do zniszczenia szatańskiego świata:

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 19, 11-16

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.351
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.353
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawłastr.355

Pismo Święte nie mówi, że "będzie Armagedon", lecz mówi o widzialnym powrocie Jezusa na Sąd Ostateczny, ale czas tego wydarzenia jest nieznany.

Zobacz więcej:

Świadkowie po raz kolejny straszą czytelników, tym razem "wielkim uciskiem":

Strażnica lipiec 2016LIPIEC 2016 Strażnica lipiec 2016str.14

Wyznaczył konkretną datę? A skąd Świadkowie Jehowy o tym wiedzą? "Trwa odliczanie czasu"? A od którego momentu trwa odliczanie?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 24, 15-22 Strażnica lipiec 2016str.2194
Strażnica lipiec 2016str.2194

Strażnica lipiec 2016LIPIEC 2016 Strażnica lipiec 2016str.16

Syn Człowieczy przyjdzie? Przecież już kiedyś przyszedł. Odświeżmy pamięć redaktorom Strażnicy. O przyjściu Jezusa już nauczano i podawano konkretne daty: 1874 i 1914:

Harfa Boża Harfa Bożawyd.1929 Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludziwyd.1991
Harfa Boża
Harfa Boża
str.239
Największy ze wszystkich ludzirozdz.132
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
8 kwietnia 1993
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
str.4
Zobacz też:

Świadkowie Jehowy dat już nie podają, ale wiernie straszą od wielu lat swoich czytelników nadchodzącym końcem "tego systemu rzeczy":

Strażnica 1 września 2013
str.11
Strażnica 1 września 2013
str.15
Strażnica 1 września 2013
str.16
Zobacz:

Strażnica lipiec 2016LIPIEC 2016 Strażnica lipiec 2016str.14
Harfa Boża
wyd.1929
Harfa Bożastr.258
Zobacz:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Mt 24, 36

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2195

W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"9) Jezus mówiąc o dniu Swego przyjścia wskazuje, że „o dniu owym i godzinie nikt nie wie (...) tylko sam Ojciec” (Mt 24:36, Mk 13:32), a jest to odpowiedź na pytanie: „Powiedz nam, kiedy to nastąpi i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata” Mt 24:3. (por. Strażnica Nr 15, 1996 s. 30, która też tak uważa). Ponieważ „dzień” u Boga „jest jak tysiąc lat” (2P 3:8), przeto nikt nie zna nawet czasu tego zdarzenia (Mt 24:42nn., Dz 1:7). Jezus przecież powiedział: „w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie” (Mt 24:44) oraz „nie wiecie, kiedy ten czas nadejdzie” Mk 13:33. ŚJ nauczają, że „czasy pogan” zakończyły się 4/5 X 1914 r. (Strażnice: Rok XCII [1971] Nr 22 s. 11; Rok XCV [1974] Nr 9 s. 24; Rok CI [1980] Nr 13 s. 9), choć do 1969 r. mówili o 1 X (Strażnica Nr 3, 1969 s. 5; por. Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 23; „Świadkowie Jehowy - głosiciele...” s. 136, 719). Z tą datą wiążą początek obecności (paruzji) Chrystusa. W angielskiej książce pt. Man`s Salvation out of World Distress at Hand! 1975 (s. 287) napisali nawet: „parousia Chrystusa w mocy Królestwa rozpoczęła się najpierw ok. 4/5 października 1914 roku”. Widać więc, że złamali przestrogę Jezusa, który mówił, że „o dniu owym i godzinie nikt nie wie (...) tylko sam Ojciec” (Mt 24:36, Mk 13:32) i na dodatek zmieniali wyznaczoną przez siebie datę. Oni jednak uważają, że przez wyznaczenie tej daty wydarli Bogu tajemnicę, którą zachował dla siebie. „Harfa Boża”, która wyznaczała powrót Pana na 1874 r. (s. 243), tak oto polemizowała ze słowami Jezusa: „Dajmy na to, iż ktoś twierdzi, że żaden człowiek nie może znać dnia ani godziny przyjścia Pańskiego. (...) Dzień i godzina, te należą już do przeszłości. Pan już jest obecny!” (s. 258), a broszura pt. „Powrót naszego Pana” (s. 18) o Mt 24:36 uczyła: „Winni zauważyć, że Jezus wcale nie mówił, by z wyjątkiem Jego Ojca nikt o tym dniu nie mógł się dowiedzieć i nie wiedział w przyszłości. Bo jeżeli byłoby prawdą, że nikt o tej godzinie nie mógłby się dowiedzieć, to znaczyłoby, że i sam Pan Jezus nie mógłby się o niej dowiedzieć”. Jeszcze w 1929 r. „Proroctwo” (s. 73) uczyło, że słowa z Mt 24:36 dotyczą ludzi żyjących za czasów Jezusa, a nie egzystujących w 1929 r." (str.145)

Ewangelia wg. św. Mateuszazob. Ewangelia wg. św. MateuszaEdycja Świętego Pawła Ewangelia wg. św. Mateuszawyd.2008

Mt 24, 36

Ewangelia wg. św. Mateusza
str.476
Ewangelia wg. św. Mateuszastr.477
Ewangelia wg. św. Mateuszastr.478

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024