"Kim są Świadkowie Jehowy?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-08-28

Świadkowie Jehowy od czasu do czasu wydają swoje publikacje z takim tytułem:

Świadkowie Jehowy. Kim są?
wyd.2001
Przebudźcie się! Sierpień 2010
Sierpień 2010

Tym razem zadają pytanie w tej Strażnicy:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.1
Strażnica 1 września 2015
str.3
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Prz 14, 15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nie będziemy słuchać wszystkiego, co mówią o Świadkach Jehowy. Natomiast sięgniemy do wiarygodnego źródła jakim są publikacje Świadków Jehowy.

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 1991

Świadkowie Jehowy piszą:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23
zobacz też:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015 Strażnica 1 września 2015
str.4

Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy sumiennie przestrzegają prawa? A co powiedzieć o ostatnim skandalu w Australii? Świadkowie Jehowy podczas rozmów tak bardzo lubią podkreślać pedofilię wśród księży, że zapominają najpierw wyjąć belkę ze swojego oka:

TVP info TVP info
Zobacz:

https://www.youtube.com/watch?v=R7_xocGDTwA

zrzut ekranu

https://www.youtube.com/watch?v=scipRY3zbAc

zrzut ekranu


Strażnica 1986 Nr 51986 Nr 5 Strażnica 1986 Nr 5 Strażnica 1986 Nr 5
str.11
zobacz też:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.4
Strażnica 1964 Nr 1
1964 Nr 1
Strażnica 1964 Nr 1 Strażnica 1964 Nr 1
str.10
Działalność Świadków Jehowy w Niemczech

List do Hitlera:

Działalność Świadków Jehowy w Niemczechstr.21
Zobacz też:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.5

Świadkowie Jehowy w specyficzny sposób podchodzą do natchnienia. Dla nich nawet antychryst i demony wypowiadają się pod natchnieniem. W swojej Biblii mają tak przetłumaczone niektóre wersety:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Ap 16,13-14 Przekład Nowego Światastr.1553 1J 4,3 Przekład Nowego Światastr.1534
Zobacz też:

Należy zadać też Świadkom Jehowy pytanie, co rozumieją przez słowa "całe Pismo jest natchnione..." (2 Tm 3, 16). Kiedy te słowa zostały przez św. Pawła wypowiedziane? Czy były już Ewangelie w tym czasie? Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że te, a nie inne Księgi Nowego Testamentu są natchnione? Kto im o tym powiedział? Czy to Świadkowie Jehowy układali kanon Pisma Świętego w pierwszych wiekach chrześcijaństwa? Dlaczego w ich Biblii, w Przekładzie Nowego Świata, nie ma Ksiąg deuterokanonicznych w Starym Testamencie:


– 1 Księga Machabejska (1 Mch);
– 2 Księga Machabejska (2 Mch);
– Księga Mądrości (Mdr);
– Mądrość Syracha (Eklezjastyk) (Syr);
– Księga Tobiasza (Tb);
– Księga Judyty (Jdt);
– Księga Barucha (Bar).


Dlaczego Świadkowie Jehowy uznają Księgi deuterokanoniczne Nowego Testamentu?


– 2. List Piotra (2P);
– 2. List Jana (2J);
– 3. List Jana (3J);
– List Judy (Jud);
– List Jakuba (Jk);
– List do Hebrajczyków (Hbr);
– Apokalipsa świętego Jana (Ap).

zobacz też:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.5

To wyklucza ich m.in. z grona chrześcijan. Dlaczego? Pan Jezus nie mówił, że Jego naśladowcy będą Świadkami Jehowy, lecz powiedział, że będą Jego świadkami. Ale najpierw Izajasz:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Iz 62, 2 Edycja św. Pawła
str.1689

Iz 65, 15
Edycja św. Pawła
str.1695
Edycja św. Pawła
str.1696

Dz 1, 6-8

Edycja św. PawłaEdycja św. Pawła
str.2389

Ap 17, 6

Edycja św. Pawła
str.2713

Świadkowie Jehowy mówią wiele o "Jehowie", natomiast Nowy Testament bardzo wiele mówi o imieniu Jezus. Mówi też o tym, że:

Rz 10,9 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Rz 10,11-13 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 9, 3-5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Mt 16, 18 Biblia Tysiąclecia Pallottinum 1 Kor 15, 9 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Z polecenia Pana, św. Paweł zostanie narzędziem do głoszenia, że Jezus jest Synem Bożym oraz zaniesie Jego Imię m.in. do pogan:

Dz 9, 13-15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Dz 9, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Chrześcijanie, wyznawcy Chrystusa, są tymi, którzy cierpią dla imienia Jezusa. Co ważnego napisał św. Paweł?

Rz 15, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolicka str.61
Zobacz też:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.5

To, że Świadkowie Jehowy napisali, że jako "chrześcijanie" wierzą, iż Jezus jest "Synem Bożym", nie jest dowodem, że poprawnie rozumieją to wyrażenie. Dla Świadków Jehowy Jezus jest obecnie stworzonym Archaniołem Michałem, a nie Synem Bożym. Jeśli jest Archaniołem Michałem, więc nie może być Synem Bożym, bo zrodzony z Boga (Hbr 1, 5) jest Bogiem, a nie aniołem. Jezus dla chrześcijan jest Bogiem i Człowiekiem.

Zobacz:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.5

W 1 Kor 15, 3-4 nie ma ani słowa o tym, że Bóg "wskrzesił" Jezusa. Jest natomiast mowa, że "zmartwychwstał":

1 Kor 15, 3-4

Biblia Tysiąclecia
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.152
Zobacz:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.5

W żadnych z tych wersetów nie przeczytamy o rzekomym królestwie, które jest rzeczywistym rządem oraz nie ma tam ani słowa o raju na ziemi:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dn 2, 44 Edycja św. Pawła
str.1943

Ps 37, 11
Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.1173

Ps 37, 29
Edycja św. Pawła
str.1174
Dn 2,24-45
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.1942
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła str.1943
Edycja św. Pawła
str.1173
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mt 5, 5.12 Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.2140
Edycja św. Pawła
str.2139
Edycja św. Pawła
str.2140

WSZYSCY szczęśliwi (błogosławieni) otrzymają jedną zapłatę: oglądanie Boga w niebie i bycie z Nim całą wieczność (ze Mną będziesz w raju Łk 23, 43).

Zobacz:

Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.5

Nie tylko Świadkowie Jehowy przestrzegają tych wszystkich zasad zawartych w Biblii. Nie trzeba zostać Świadkiem Jehowy by nie palić, nie brać narkotyków, nie nadużywać alkoholu, nie brać udziału w niedozwolonych praktykach seksualnych czy nie kraść. Świadkowie Jehowy nie są lepsi od innych spoza Organizacji.


Strażnica 1 września 2015
1 września 2015
Strażnica 1 września 2015
str.7
Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023