"Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów"
- gdzie i kiedy?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 lipca 2013
15 lipca 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.14

W związku z wprowadzeniem nowych nauk (tzw. "nowych świateł") Świadkowie Jehowy przypomnieli poprzednie nauczanie odnośnie wypowiedzi Pana Jezusa o "płaczu i zgrzytaniu zębów"

Obecnie mają nową wykładnię:

Strażnica 15 lipca 2013
15 lipca 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.13

Obecnie Świadkowie Jehowy odnoszą "płacz i zgrzytanie zębów" do okresu "wielkiego ucisku", który ma wkrótce nadejść (str.13). Armagedon też ma być wkrótce. "Właśnie wtedy" - jak czytamy w Strażnicy - wyznawcy "religii fałszywej" będą "płakać i zgrzytać zębami" z powodu nadchodzącej nieuchronnie zagłady. Należy wyraźnie podkreślić, iż zarówno poprzednia wykładnia, jak i obecna nie jest zgodna z Biblią.

Określenie "Płacz i zgrzytanie zębów" jest wyraźnie związane ze słowem "tam": "tam będzie płacz i zgrzytanie zębów". Należy więc zadać pytanie: "tam", tzn. gdzie? Według Pisma Świętego jest to związane z karą, jaką jest piekło (gr. gehenna):


Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 18, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc słowa Pana Jezusa nie pozostawiają żadnych wątpliwości. Karą za grzech jest "piekło ogniste" (gr. gehennan tou pyros). Czyli karą jest "śmierć" (Rz 6,23) rozumiane jako wieczne oddalenie od oblicza Pańskiego:

2 Tes 1, 7-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

O tym, że "tam" będzie świadomie cierpienie, wynika ze słów Pana Jezusa. Oto przykłady:

Łk 13, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 13, 42

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 8, 12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 13, 50

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 22, 13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 24, 51

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 25, 30

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Tam:"
[z dala] od oblicza Pańskiego i potężnego majestatu Jego
głód cierpieć będziecie
smucić się i płakać będziecie
piekło ogniste
piec rozpalony
na zewnątrz
ciemności
ogień wieczny
męka wiecznagniew Boży
cierpienie
katusze
płacz i zgrzytanie zębów
"trawiący" robak nie ginący
rdza
ciemne lochy
jezioro ogniste
jezioro siarki
mrok
Tartar
zagłada
druga śmierć

Jeśli Pan Jezus mówi, że "tam będzie", to tak będzie!


Nie jest więc prawdą, iż "płacz i zgrzytanie zębów" odnosi sie do "wielkiego ucisku" tuż przed rzekomym Armagedonem. Wypowiedź ta odnosi się do kary "ognia piekielnego".

Eschatologia Eschatologia
Sandomierz 1958
Eschatologiastr.208
Eschatologiastr.210
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz do Mt 13, 42:

Biblia Poznańska 1994str.49

Mt 13, 42:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Edycja Świętego Pawła, 2005
Edycja Świętego Pawła, 2005
Edycja Świętego Pawła, 2005
Zespół redakcyjny zob.
Edycja Świętego Pawła, 2005str.596
Edycja Świętego Pawła, 2005str.597

Mt 13, 49-50:

Edycja Świętego Pawła, 2005str.605
Edycja Świętego Pawła, 2005str.606
Edycja Świętego Pawła, 2005str.607

Mt 8, 12:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Edycja Świętego Pawła, 2005str.372
Edycja Świętego Pawła, 2005str.373
Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.252
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.253

Przypomnijmy nową wykładnię o "płaczu i zgrzytaniu zębów":

Strażnica 15 lipca 2013
15 lipca 2013
Strażnica 15 lipca 2013
str.13

Jak widzimy powyżej, Świadkowie Jehowy powołali się na dwa wersety: Mt 24,30 i Ap 1,7. Jeśli "w tej mrocznej chwili" już "będą się uderzać, lamentując", to w związku z widzialnym, powtórnym przyjściem Chrystusa na Sąd Ostateczny:

Mt 24, 30:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 1, 7:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeżeli chodzi o nauczanie Świadków Jehowy:

Zobacz:

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024