Przecinek w Łk 23,43

Autor: Piotr Andryszczak

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Biblia Tysiąclecia wy.IV

Znamy tę obietnicę skierowaną do Łotra na krzyżu, a obiecująca zaraz po śmierci osiągnięcie raju.


Świadkowie Jehowy mają inne zdanie na ten temat. Nie wierzą bowiem w życie po śmierci. W inny sposób cytują wspomniany fragment, zmieniając ogólnie przyjętą interpunkcję:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Łk 23,43 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.115

Tekst po grecku:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 23,43

Grecko-polski Nowy Testamentstr.382

Porównajmy w przekładzie interlinearnym Świadków Jehowy, który reklamują w tej publikacji:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 23,43

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.392

Świadkowie Jehowy w sprawie interpunkcji nie mogą się zdecydować, w którym czasie wprowadzono interpunkcję:

Strażnica 15 października 1991
15 października 1991
Strażnica 15 października 1991
str.29

W IV w. po Chr. pisarze kościelni nie mogli wypowiadać się, w którym miejscu postawić przecinek, ponieważ nie było wówczas jeszcze interpunkcji. Pisali o tym sami Świadkowie Jehowy w dwóch sprzecznych ze sobą tekstach:

Nowe Stworzenie
wyd.1923
Nowe Stworzenie
str.832
Niebo i czyśćciec
zob.
wyd. 1931
Niebo i czyśćciec
str.25
Na tamtym świecie
wyd.1933
Na tamtym świecie
str.43
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.276

Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach nie przedstawiają ani jednego pisarza wczesnochrześcijańskiego, który by potwierdzał wykładnię Towarzystwa Strażnica. Nasze rozumienie tego wersetu potwierdza m.in. "Męczeństwo Polikarpa", który umierając wierzył, że zaraz po śmierci będzie w niebie.

Świadkowie Jehowy m.in. w tej publikacji powołują się na Polikarpa:

Strażnica 1 lutego 1992
1 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992
str.19
Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990

"Polikarp na stosie" 14. (1):

Ojcowie Apostolscystr.108

"7) Ile przekładów Biblii, ma podobnie jak ŚJ oddany tekst Łk 23:43? ŚJ powołują się na 6 takich przekładów (Przebudźcie się! Rok LXII [1981] Nr 1 s. 14-16). Są to: 3 angielskie (J. B. Rotherhama, G. M. Lamsy i W. Curretona), 2 niemieckie (Michaelisa i Reinchardta) i 1 polski (arianina Budnego z 1574 r. - najstarszy, na który ŚJ się powołują, powstały setki lat po wprowadzeniu interpunkcji i ponad 1500 lat po Chrystusie). Zresztą Budny w swym tekście oddał słowa Łk 23:43 tradycyjnie, tylko w przypisie wspomniał, że inni uznają odmienną interpunkcję. Nie wymienił jednak żadnego przekładu, więc chodzi mu zapewne o prywatne opinie pewnych osób. Wymieniony Lamsa przyznał, że "Przecinek można postawić przed lub po dzisiaj" (Strażnica Rok CV [1984] Nr 24 s. 4). Przypomnijmy, że Biblia lub jej części ukazały się do dziś w 2426 językach (Przebudźcie się! Nr 11, 2007 s. 30), a w wielu z nich istnieje dziesiątki lub setki (np. angielskie) przekładów i edycji.
"8) Chrześcijańskie Pisma Greckie..." ŚJ zawierają 74 wypowiedzi Jezusa typu: "zaprawdę wam mówię" itp. W 73 przypadkach, przecinek lub dwukropek, umieszczony jest w nich zaraz po słowach "wam mówię" (np. Mt 5:18) lub "mówię ci" (np. Mt 5:26), a tylko w jednym przypadku (Łk 23:43) po słowie następnym tzn. "mówię ci dzisiaj". Czy nie jest to dziwne? Oto spis tych wersetów: Mt 5:18, 26, 6:2, 5, 16, 8:10, 10:15, 23, 42, 11:11, 13:17, 16:28, 17:20, 18:3, 13, 18, 19, 19:23, 28, 21:21, 31, 23:36, 24:2, 34, 47, 25:40, 45, 26:13, 21, 34, Mk 3:28, 8:12, 9:1, 41, 10:15, 29, 11:23, 12:43, 13:30, 14:9, 18, 25, 30, Łk 4:24, 12:37, 18:17, 29, 21:32, 23:43, J 1:51, 3:3, 5, 11, 5:19, 24, 25, 6:26, 32, 47, 53, 8:34, 51, 58, 10:1, 7, 12:24, 13:16, 20, 21, 38, 14:12, 16:20, 23, 21:18."
zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024