Celibat

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-03-26

Świadkowie Jehowy bardzo często podczas rozmów atakują kapłaństwo za ich celibat.

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.1251

To jest z pewnością zarzut przeciwko kapłanom Kościoła katolickiego, którzy wybierając stan kapłański, nie mogą się żenić. Zadajmy pytanie: czy jest to zmuszanie kandydatów, którzy wybrali taki właśnie stan? Czy kandydaci na księży dowiadują się dopiero po święceniach kapłańskich, że nie wolno im się ożenić i od teraz będą żyć w celibacie? Przełożeni będą działać z zaskoczenia? Czy życie w celibacie jest wyborem samych kandydatów? Czy ktoś ich do tego zmusił?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
1 Tm 4, 1-3 Edycja św. Pawła
str.2597
Edycja św. Pawła
str.2597

W poniższej publikacji Świadkowie Jehowy zadają pytanie:

Strażnica 2017 Nr 2Strażnica 2017 Nr 2 Strażnica 2017 Nr 2str.2 Strażnica 2017 Nr 2str.8
Strażnica 2017 Nr 2
str.8
Strażnica 2017 Nr 2 Strażnica 2017 Nr 2
str.8

A więc pewne osoby z własnej i nie przymuszonej woli, wybierają życie w takim stanie i ślubują życie w czystości i bezżenności. Papież Benedykt XVI ma zupełną rację, twierdząc, iż życie w stanie bezżenności sięga czasów apostolskich. Ale Świadkowie Jehowy próbują zaklinać rzeczywistość:

Strażnica 2017 Nr 2
str.8

Celibat nie był praktykowany w I w. po Chr.? A w którym wieku żyli Apostołowie św. Jan i św. Paweł? Przecież oni wybrali życie w celibacie. Świadkowie Jehowy nie wiedzą o tym albo nie chcą tego wiedzieć? A dlaczego Pan Jezus nie wybrał tej drogi jako przykładu dla innych, by Go naśladować? Św. Paweł w Liście do Tymoteusza przestrzega przed fałszywymi nauczycielami, a dotyczy to gnostyków z I w. po Chr. To oni wprowadzili taki zakaz. Mało tego, ci fałszywi nauczyciele zabraniali też spożywania niektórych pokarmów.

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa 1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa 1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
wyd.2018

1 Tm 4, 1-3

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.250

Komentarz:

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.254
1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.255

Jedną z prób manipulacji jest pokazanie ilustracji z teściową św. Piotra. Kiedy Pan Jezus powołał św. Piotra on był już żonaty. Ale jak się walczy z celibatem, to Świadkowie Jehowy wykorzystają każdą sytuację, by narzucić swój tok myślenia. Św. Piotr żonaty, na dowód tego, ma teściową, a u góry na stronie tytuł "Czy celibat jest obowiązkowy?" i już mamy argument do podważania celibatu.

Strażnica 2017 Nr 2
str.8
"Jezus odwiedził teściową Piotra i uzdrowił ją (Mateusza 8:14; Marka 1:29-31)"
Strażnica 2017 Nr 2
str.8

Czego to ma dowodzić? Kiedy Jezus powołał św. Piotra, to był on już żonaty.

Strażnica 2017 Nr 2
str.9
W OBRONIE WIARY W OBRONIE WIARY
Toruń 2015
W OBRONIE WIARY
"Drogę celibatu w NT wybrali przykładowo Apostołowie Jan i Paweł. Ten drugi ukazuje wyższość i większą skuteczność bezżeństwa w podboju Królestwa Bożego: „Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak się przypodobać Panu. Ten zaś, który wstąpił w związek małżeński zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie” 1Kor 7:32. Celibat jest nazwany doniosłym terminem, to znaczy „darem od Boga”: „Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, drugi inny” 1Kor 7:7. Wobec tego, przyjęcie życia w bezżeństwie jest naśladowaniem celibatu Chrystusa i całkowitym oddaniem się Jego sprawom." (str.475)"
Strażnica 2017 Nr 2
str.9
1 Kor 7, 7 1 Kor 7, 32
„Pragnąłbym, aby wszyscy byli jak i ja, lecz każdy otrzymuje własny dar od Boga: jeden taki, drugi inny” „Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to jak się przypodobać Panu. Ten zaś, który wstąpił w związek małżeński zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie”
Strażnica 2017 Nr 2
str.9
Mt 19, 11 1 Kor 7, 25
„Lecz On im odpowiedział: «Nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane” „Nie mam zaś nakazu Pańskiego co do dziewic, lecz daję radę jako ten, który - wskutek doznanego od Pana miłosierdzia - godzien jest, aby mu wierzono”

Świadkowie Jehowy zmanipulowali swój własny werset z Przekładu Nowego Świata, bowiem nie umieścili w tym zdaniu słowa mówiącego o dziewictwie, tzn. o osobach żyjących w stanie wolnym. Liczą chyba na to, że nikt tego nie sprawdzi. W wydaniu z roku 1997 widniało słowo "dziewice", a w wydaniu z 2018 roku, jakoś dziwnie wyparowało i spadło do przypisu:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

1 Kor 7, 25

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997
str.1438
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1587
1 List do Koryntian 1 List do Koryntian 1 List do Koryntian
wyd.2008

1 Kor 7, 25

1 List do Koryntian
str.253

Komentarz:

1 List do Koryntian
str.255
1 List do Koryntian
str.256

O co właściwie chodzi Świadkom Jehowy:

Strażnica 2017 Nr 2
str.9

Przecież celibat nie jest przymusowy. Nikt nikogo nie zmusza, by zostać księdzem i żyć bez żony. To jest powołanie od Boga i wybór takiego życia. Poza tym:

"W Kościele nikt nie zabrania wstępować w związki małżeńskie. Na 1.030.000.000 katolików (Strażnica Nr 2, 2001 s. 17) tylko nieliczne grono pozostaje, dzięki łasce Bożej, w celibacie. ŚJ nie mogą zrozumieć, że Bóg powołuje pewne osoby do życia bezżennego. Tylko brak wiary w Boga może spowodować, że nie wierzy się w taką możliwość (Mt 19:12). Kościół nie zabrania też spożywania jakichkolwiek pokarmów. To ŚJ mają taki zakaz. Dotyczy on pokarmów zawierających krew, jak i pokarmu duchowego - Eucharystii (jest ona w J 6:55 nazwana „pokarmem”). Tekst 1Tm 4:3 dotyczy grup gnostyków z I w., którzy zakazywali takowych rzeczy. ŚJ o tym nie wiedzą, bo istnieją dopiero od 100 lat, a ich Strażnica o tym nie pisała. Potwierdza to sam tekst 1Tm 4:3, który nie mówi o zakazie dla kapłanów, co sugerują ŚJ, lecz dla wszystkich wiernych. Takiego zaś zakazu u nas nie ma. Tertulian (ur. 155) pisał o tym: „Pouczając zaś Tymoteusza, piętnuje również tych, którzy potępiają małżeństwa. Ta jest nauka Marcjona i jego zwolennika Apellesa” („Preskrypcja przeciw heretykom” 33; por. „Przeciw Marcjonowi” I:29,3). Por. Klemens Aleksandryjski (ur. 150) - „Kobierce” III:79-85; Ireneusz (ur. 130-140) - „Przeciw herezjom” I:28,1.

  ŚJ nie wiedzą, że w niektórych obrządkach katolickich (np. unicki) istnieje możliwość bycia żonatym będąc księdzem. „Encyklopedia Katolicka” (1985) podaje o tym: „W kat[olickich] Kościołach wsch. brak jednolitego ustosunkowania się do c[elibatu]; w niektórych istnieją duchowni zarówno żonaci, jak i bezżenni (Grecy, Italo-Grecy w pd. Włoszech i na Sycylii) bądź też w pełni utrzymuje się zwyczaj kleru żonatego (Bułgarzy, Rumuni, maronici). (…) Prawodawstwo Kościoła wsch. dotyczące c[elibatu] uznał Sobór Wat. II…” (t. II, szp. 1399). Wynika z tego, że powołanie do celibatu jest powołaniem przez Boga, a nie nakazem ludzkim. Przede wszystkim w Kościele jest także możliwość wyboru obrządku, jeśli ktoś chce będąc księdzem być również żonatym. W Kościele naszym istnieje też tak zwany diakonat stały dla żonatych i bezżennych, który wiąże się z szeregiem funkcji, jakie pełnią kapłani." (str.476)"
Zobacz więcej:

Strażnica 2017 Nr 2
str.9

I to ma być argument przeciwko celibatowi? Przecież św. Piotr był już żonaty, kiedy Chrystus powołał go do służby Bożej i nie było jeszcze Kościoła, który zgodnie z wolą Chrystusa mógł związywać i rozwiązywać różne sprawy, akceptowane w niebie:

Mt 16, 19 Mt 18, 18
„I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie” „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”

"Mt 18, 18 - jest to rozszerzenie na starszych Kościoła tych uprawnień, które w związku z obietnicą ustanowienia władzy prymatu były dane samemu Piotrowi" (kom.BT). A więc wprowadzenie celibatu dla chętnych, by w nim żyć i pracować dla Chrystusa, ma akceptację w niebie.


Strażnica 2017 Nr 2
str.9

Werset w tej publikacji z 1 Tm 3, 2 jest zmanipulowany. On brzmi trochę inaczej, a Świadkowie Jehowy po drodze "zgubili" pierwszą część, która brzmi: "Biskup więc powinien być nienaganny, mąż jednej żony". A więc najpierw mamy frazę: "powinien być nienaganny", a dopiero jest mowa o jednej żonie. Czy Świadkowie Jehowy chcą zmusić biskupów do posiadania żony i dzieci? O co chodzi z tą "jedną żoną"?

1 Tm 2, 1-3

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.213

Komentarz:

1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.216
1 i 2 List do Tymoteusza List do Tytusa
str.217

Kościół oskarżonyzob. Kościół oskarżony
wyd.2016
Kościół oskarżonyzob.
Kościół oskarżony
Kościół oskarżony
Kościół oskarżony
Kościół oskarżony

Współcześni Świadkowie nie wiedzą, że dawniej sami zalecali życie w celibacie i odradzali rodzenie dzieci przed Armagedonem. Czy było to zmuszanie do życia w celibacie?:

Spojrzyj faktom w oczy Spojrzyj faktom w oczy
wyd.1938
Spojrzyj faktom w oczy
str.49
Spojrzyj faktom w oczystr.46
Spojrzyj faktom w oczystr.49

Podobnie mamy w tej publikacji Świadków Jehowy:

Nowy Dzieńwyd.1939 Nr 61 Nowy Dzieństr.963
Nowy Dzieństr.963
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024