Jan Paweł II a słowo „Jehowa”

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-09-22

W jednej z rozmów ze Świadkiem Jehowy o imieniu Bożym, nagle zostałem "zaatakowany" tą kartką:

Karol Wojtyłapowiększ

Miał to być argument, który położy mnie "na łopatki". Podczas rozmowy wykazywałem bowiem, że słowo "Jehowa" jest dziwolągiem filologicznym, a gdy brakło argumentów, ta kartka miała uratować zaistniałą sytuację. Padł argument: przecież "wasz papież Jan Paweł II używał tego słowa". Nic bardziej błędnego. To nie "papież Jan Paweł II", tylko Karol Wojtyła, który w roku 1940 nie miał wiedzy, iż jest to dziwoląg filologiczny. Wówczas miał 19 lat. Oto dramaty Karola Wojtyły:

Karol Wojtyła Poezje i dramaty
zob.
Karol Wojtyła Poezje i dramatyzob. Karol Wojtyła Poezje i dramatywyd.II 1987
Karol Wojtyła Poezje i dramaty
str.275
Karol Wojtyła Poezje i dramaty
str.298
Karol Wojtyła Hiob
zob.
Karol Wojtyła HiobWrocław 2003 Karol Wojtyła Hiobzob.
Karol Wojtyła Hiob
str.40
Karol Wojtyła Hiob
str.43
Karol Wojtyła Hiob
str.47
Karol Wojtyła Hiob
str.51

Na kartce mamy wspomnianą liczbę występowania Jahwe i "Jehowa":

Karol Wojtyła Hiob
zob.
Karol Wojtyła Hiob
zob.

Możemy zauważyć, iż w dramacie "Hiob" Karol Wojtyła użył 25 razy formę Jahwe, a tylko jeden raz "Jehowa". W dramacie Jeremiasz forma Jahwe występuje 6 razy, a "Jehowa" 3 razy.


Jako młody chłopak Karol Wojtyła (ur.18 maja 1920 roku) czytał poezję wieszczów, a w nich poeci używali słowa "Jehowa". Widocznie na tej podstawie sądził, iż jest to imię Boże. Np. Cyprian Norwid i Juliusz Słowacki:

Cyprian Norwid Poezje
zob.
Cyprian Norwid Poezjesob. Cyprian Norwid Poezjewyd.pol.1986
Cyprian Norwid Poezje
str.72
Cyprian Norwid Poezje
str.75
Juliusz Słowacki Wiersze i poematy
zob.
Słowacki Wiersze i poematyzob. Słowacki Wiersze i poematyWrocław 1959
Słowacki Wiersze i poematy
str.193

Wymienieni Wieszcze nie byli biblistami, znawcami j. hebrajskiego. Używali więc potocznej nazwy, jaka wówczas funkcjonowała w literaturze.


Dlaczego więc taką wagę Świadkowie Jehowy przywiązują do słowa "Jehowa"? Sami przecież w swojej publikacji przyznają, że forma Jahwe jest bliższa pierwotnej hebrajszczyźnie:

Strażnica 1980 Nr 21Strażnica 1980 Nr 21 Strażnica 1980 Nr 21str.5

Natomiast Karol Wojtyła już jako papież Jan Paweł II, w swoich komentarzach nie używał terminu "Jehowa", ale imienia Jahwe:

Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
Wydawnictwo m
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
Kraków 2012
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
str.197
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu
Komentarz do ksiąg Starego Testamentu

O modlitwie O modlitwieKraków 2010 O modlitwieWydawnictwo M
O modlitwie
str.131
O modlitwie
str.134

Zobacz też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019