NAUKA o piekle w Biblii Świadków Jehowy
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

W tej publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica:

Przebudźcie się! 8 października 19888 października 1988

czytamy:

Przebudźcie się! 8 października 1988str.7

Należy się tutaj kilka słów wyjaśnienia, ponieważ, jak się wydaje, Świadkowie Jehowy pomieszali pojęcia (czy świadomie?). W katolickim rozumieniu między gehenną a piekłem nie ma różnicy. Jest to jedno i to samo. Natomiast jest różnica między gehenną a hadesem. Oto szczegóły:

Eschatologia Nowego Testamentuwyd.1987
Eschatologia Nowego Testamentustr.111

Podsumujmy: piekło (gr. gehenna) nie jest odpowiednikiem hebrajskiego słowa Szeol i greckiego hades, jak twierdzą Świadkowie Jehowy. Jak jest naprawdę:

1. nauka o Szeolu podlega ewolucji; pierwotne miejsce przebywania wszystkich zmarłych bez różnicy w pismach późnego judaizmu, pod wpływem zetknięcia się z myślą filozoficzną grecką i pod wpływem przemyślenia prawdy o sprawiedliwym Bogu, ulega podziałowi na "łono Abrahama" (por. Łk. 16,23), zwane także "rajem" (por. Łk. 23,43) oraz gehennę jako miejsce kary (por. 2 Mch 6,26; 7,36; Mdr 4,19).
2. nazwa gehenny odbyła również drogę ewolucji semantycznej: osławiona dolina Ge-Hinnom, leżąca na pd. od Jerozolimy, u zbiegu dolin Cedronu i Tyropeonu oraz Wadi er-Rababi, miejsce najpierw zbrodniczego kultu Molocha (por. 2 Krl 16,3; 21,6), potem zbezczeszczone naumyślnie przez króla Jozjasza (por. 2 Krl 23,10) wreszcie przeklęte przez Jeremiasza (7,32; 19,6n).
Stąd termin "gehenna" w Nowym Testamencie oznacza już miejsce wiecznego potępienia (np. Mk 9,43 par. Łk 12,5 par.), podczas gdy "hades" oznacza miejsce wszystkich zmarłych, Szeol.

Przebudźcie się! 8 października 1988str.7

W Księdze Hioba 14,13 jest mowa o Szeolu, a Jonasz nie przebywał "jakby w biblijnym piekle", lecz w brzuchu ryby, symbolicznym Szeolu (Jon 2,1-3). Już z punktu widzenia Nowego Testamentu jest to różnica. Świadkowie Jehowy zachowują się jak szachista, skaczą konikiem po różnych przekładach biblijnych i wybierają akurat ten przekład, który im w danej chwili pasuje do postawionej wcześniej tezy.

Świadkowie Jehowy piszą, że wyrażenie "ogień piekielny" jest błędnym tłumaczeniem słowa gehenna. Nie jest to prawdą. W tekście greckim Nowego Testamentu występują bowiem dwa wyrazy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 18,9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.84
Grecko-polski Nowy Testamentstr.85

Dlatego wyrażenie "ogień piekielny" lub "piekło ogniste"jest poprawną formą tłumaczenia słów greckich:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 18,9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W katolickim rozumieniu gehenna = piekło, stąd "piekło ogniste"" bądź "ogień piekielny". Warto tu przy okazji wspomnieć o absurdalnym rysunku w książce:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.86

Komentarz ks. Tadeusza Pietrzyka

Świadkowie Jehowy - kim sąwyd.1991
Świadkowie Jehowy - kim sąstr.106 Świadkowie Jehowy - kim są
Świadkowie Jehowy - kim sąstr.108 Świadkowie Jehowy - kim są

Wróćmy do definicji piekła wg Świadków Jehowy:

Przebudźcie się! 8 października 19888 października 1988
Przebudźcie się! 8 października 1988str.7
Jak znaleźć prawdziwe szczęście? zob. wyd.1988
Jak znaleźć prawdziwe szczęście?str.117
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.232

A więc według Towarzystwa Strażnica piekło to "symbol wiecznej zagłady", gdzie umarli pozbawieni świadomości oczekują na zmartwychwstanie. Czy tak jest w rzeczywistości dowiemy się, gdy przeanalizujemy wersety biblijne. Zrobimy to na przykładzie Przekładu Nowego Świata, o którym możemy przeczytać:

Strażnica 1 maja 19951 maja 1995
Strażnica 1 maja 1995str.9
Nasz Służba KrólestwaNr 12, 1999
Nasz Służba Królestwa Nasz Służba Królestwastr.4

Mam nadzieję, że czytelnik Przekładu Nowego Świata przyswoi sobie prawdę biblijną odnośnie piekła - miejsca wiecznego potępienia.

Dla Świadków Jehowy jedyną karą jaką może otrzymać grzesznik jest brak zmartwychwstania i niebyt. Wg nich jest to właśnie Gehenna. Czym jednak jest Gehenna wg Towarzystwa Strażnica:

Strażnica 1 maja 20051 maja 2005
Strażnica 1 maja 2005str.16

Wygląda na to, że Gehenna będzie nagrodą dla grzeszników, ponieważ oni nie zmartwychwstaną i nie otrzymają żadnej kary, mimo, że swoje życie poświęcili na walkę z Bogiem. Bo co to za kara, kiedy się nie zmartwychwstaje i całą wieczność jest się bez żadnej świadomości, po prostu całkowite unicestwienie.

Zobaczmy co Biblia Świadków Jehowy mówi nam na temat piekła. Warto zauważyć, że tam, gdzie pewne wyrazy kolidowały z głoszoną doktryną, Świadkowie Jehowy przetłumaczyli tak, jak im w danej chwili pasowało. Zatrzymajmy się tutaj na chwilę nad greckim słowem kolasin. W jednej z publikacji czytamy:

Strażnica 1 listopada 20081 listopada 2008
Strażnica 1 listopada 2008str.7

Skoro Świadkowie Jehowy twierdzą, iż podstawowym znaczeniem słowa kolasis jest "okrzesywanie gałęzi", to powinni konsekwentnie przetłumaczyć w swojej Biblii Mt 25,46: "i pójdą na wieczne okrzesywanie gałęzi...", a jednak mają słowo "odcięcie":

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Mt 25,46

Przekład Nowego Światastr.1251

Zapytajmy, dlaczego Świadkowie Jehowy nie zacytowali następnych znaczeń wyrazu kolasin:

Słownik Grecko-Polski Abramowiczównywyd.1960
Słownik Grecko-Polski Abramowiczównystr.687

Katolickie rozumienie słowa kolasin, jako "męka" lub "kara" potwierdza kontekst tej wypowiedzi:

Przekład Nowego Świata wyd.1997

Mt 25,41

Przekład Nowego Światastr.1251

Wieczny jest ogień, wieczne jest karanie, wieczne jest karcenie, wieczne jest potępienie, wieczna jest męka. Jak pamiętamy, Świadkowie Jehowy w Mt 25,42 słowo kolasin oddali jako "odcięcie", jednak takie tłumaczenie nie pasowało im w innym miejscu, choć mamy ten sam wyraz, a Świadkowie Jehowy w dwóch wydaniach swoich Biblii różnie je oddali:

1 J 4,18

Przekład Nowego Świata wyd.1994 Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Świata str.309 Przekład Nowego Świata str.1535

W Biblii z piekłem bardziej łączą się inne fragmenty, zawierające rdzeń koladzo, mający wiele wspólnego z terminem kolasin. W Dz 4,21 Świadkowie Jehowy oddali grecki czasownik w formie kolasontai, jako "kara":

Dz 4,21

Przekład Nowego Światastr.1371

Dlaczego Świadkowie Jehowy w Mt 25,46 nie przetłumaczyli jako kara, jak oddano to w wielu przekładach biblijnych? Towarzystwo Strażnica w grecko-interlinearnym przekładzie:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

W lewej szpalcie w tekście Dz 4,21 oddało słowo kolasontai angielskim terminem lop of (odciąć), a w tekście oficjalnym (prawa szpalta) angielskim terminem punish (wymierzyć karę). Widać, że są niekonsekwentni w swym tłumaczeniu:

Dz 4,21

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.536

W innym miejscu Pisma Świętego, w 2 P 2,9, w którym pada słowo koladzomenous, będące pokrewnym terminowi kolasin, Towarzystwo Strażnica też zmieniało w swych przekładach interesujące nas słowa:

Przekład Nowego Świata wyd.1994 Przekład Nowego Świata wyd.1997
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata str.304 Przekład Nowego Świata str.1529

Ciekawostką jest fakt, że Świadkowie Jehowy nie używają słowa "piekło" w swojej Biblii, a używają wielokrotnie w swoich publikacjach (np. Strażnica 1 listopada 2008), a w tym przypadku na końcu Przekładu Nowego Świata - w dodatkach. Przecież piekło wg Świadków Jehowy rzekomo nie istnieje, a gehennę przedstawiają jako powszechny grób ludzkości . Piekło w dodatkach:

Przekład Nowego Światastr.1644

Dusza "uwolniona z Szeolu", a nie z piekła (gr.Gehenna). Podobnie mamy poniżej:

Przekład Nowego Światastr.1656

Hades, Szeol to nie piekło, które jest miejscem wiecznego potępienia - gr. gehenna. Poza tym, we wszystkich podanych wyżej cytatach nie występuje słowo gehenna (piekło), lecz Szeol (hebr) i Hades (gr.).


O piekle (gr. gehenna) według Przekładu Nowego Świata
Przekład Nowego Świata wyd.1997
W Starym Testamencie
Iz 33,14 Przekład Nowego Świata str.926 Iz 66,24 Przekład Nowego Świata str.965
Dn 12,2 Przekład Nowego Światastr.1152
W Nowym Testamencie
Mt 3,12 Przekład Nowego Świata str.1216 Mt 5,22 Przekład Nowego Świata str.1219

Zatrzymajmy się na chwilę przy Mt 5,22. Słowa o gehennie wg Towarzystwa Strażnica oznaczają brak "nadziei na zmartwychwstanie". Zamiast słowa gehenna zamieńmy na takie sformułowanie, jak nauczają Świadkowie Jehowy, czyli: "będzie podlegał ognistemu braku nadziei na zmartwychwstanie". To samo dotyczy wszystkich tekstów zawierających słowo gehenna. Czy może istnieć: brak ognistej nadziei na zmartwychwstanie"? Nie może być tak, ponieważ jest napisane, iż WSZYSCY umarli zmartwychwstaną na Sąd (otrzymają wieczną nagrodę bądź wieczną karę) i to nie z gehenny, tylko z grobów. Z piekła (gehenny) nie ma zmartwychwstania, zarówno duchowego, jak i nie ma zmartwychwstania ciał:

Mt 5,29-30 Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata str.1219 Mt 8,12 Przekład Nowego Świata str.1223

Przyjrzyjmy się powyższym słowom: "Tam będą płakać i zgrzytać zębami". Tekst mówi wyraźnie o świadomym odczuwaniu kary. Poza tym zwróćmy uwagę na słowo: "Tam", tzn. gdzie? Odpowiedź mamy tutaj:

Mt 10,28 Przekład Nowego Świata str.1227 Mt 13,41-42 Przekład Nowego Świata str.1232

Mt 13,50 Przekład Nowego Świata str.1233 Mt 18,8-9 Przekład Nowego Świata str.1238

Mt 22,13 Przekład Nowego Świata str.1245 Mt 23,33 Przekład Nowego Świata str.1247

Mt 24,51 Przekład Nowego Świata str.1249 Mt 25,30 Przekład Nowego Świata str.1250

Mt 25,41 Przekład Nowego Świata str.1251 Mt 25,46 Przekład Nowego Świata str.1251

Jak czytamy w powyższym wersecie, grzesznik pójdzie "w ogień wieczny" i poniesie:

karę sądową wiecznej zagłady
Tam będzie płakał i zgrzytał zębami
2 Tes 1,9 Przekład Nowego Świata str.1489 Mt 22,13 Przekład Nowego Świata str.1245

Słowo "odcięcie" (Mt 25,46)nie przeczy nauce o piekle, bo grzesznicy przebywający w "ognistej Gehennie", "w ogniu wiecznym" czy "ognistym piecu" są na zawsze odcięci i oddaleni od Boga na własne życzenie.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024