JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM!
„Jaki jest Jehowa?” (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-02-04

nastepna część
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMwyd.2021 JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

Świadkowie Jehowy na swój sposób wyobrażają sobie swojego "Boga Jehowę". Zastanawiają się kim jest, jaki jest i jakie ma cechy. A jaka jest prawda?

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.29
JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.29

O "Bogu Jehowie" Biblia milczy. Natomiast mówi nam o Bogu i Jego przymiotach:

PRZYMIOTY BOGA
Źródło: Ks. Michał Kaszowski TEOLOGIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.29

Niebo to obecność Jezusa i Jego wyznawców w wieczności. Niebo to stan, a "tam", jak czytamy: "ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują" (1 Kor 2, 9).

Bóg jest duchem, a w Bogu są trzy Osoby boskie: Ojciec i Syn i Duch Święty. Tylko Syn Boży przyjął dodatkowo ludzką naturę i stał się człowiekiem:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.V Biblia Tysiąclecia wyd. Vwyd.2000 Biblia Tysiąclecia wyd. V
J 1, 1-3
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396
J 1, 14
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1396

Tomasz wyznał wiarę w Jezusa Chrystusa:

J 20, 28
Biblia Tysiąclecia wyd. V
str.1421
ABC teologii dogmatycznejwyd.1997 Czego naprawdę uczy Biblia
str.202
Iz 35, 4n Mt 11, 2-5
"Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was». Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie;" "Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię"

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.29

Jedna z publikacji Świadków Jehowy wspomina, iż Johannes Greber, były ksiądz katolicki, został spirytystą. On też jako spirytysta uczył, że Bóg ma ciało:

Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowymwyd.ok.1958 Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.78
Co Pismo Święte mówi o życiu pozagrobowym
str.79

Jak czytamy, Johannes Greber napisał w roku 1932 książkę pt. Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i cel:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchów

Czytamy tam m.in.:

Johannes Greber Komunikowanie się ze światem duchówstr.257
"Nauki, które otrzymałem, odnoszące się do praw rządzących komunikacją duchów ze światem materialnym, jak i całe moje osobiste doświadczenie z tym związane, rzuciły wiele światła na wydarzenia dotyczące Biblii, których wówczas nie potrafiłem zrozumieć, i sprawiły, że wszelkie niejasności zostały wyjaśnione. Co więcej, byłem w stanie zrozumieć wiele spraw, o których słyszałem lub czytałem w późniejszym czasie, dotyczących wydarzeń o charakterze nadprzyrodzonym.
   Jednakże, najbardziej ze wszystkiego interesowały mnie ważne problemy o naturze religijnej. Byłem duchownym i poświęcałem całe moje dotychczasowe życie przekazywaniu nauki o mojej wierze moim współwyznawcom. Więc było rzeczą naturalną, że głównie powinienem się interesować odkrywaniem tego, czy wszystkie religijne doktryny, w które wierzyłem i nauczałem są prawdziwe i czy wśród podstawowych nauk mojego kościoła są takie, które nie są zgodne z prawdą." (tłum. M.B.)

Zobaczmy jakie to prawdy objawiły mu duchy, kiedy oddał się spirytyzmowi:

Bóg posiada ciało

Nauczanie spirytysty Grebera:

Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.260
Komunikowanie się ze światem duchów, jego prawa i celstr.261
Tłum.: "Formy materialne są obrazem form duchowych, i skoro wszelka materialna rzecz posiada formę i kształt, to również posiadają ją wszystkie duchowe rzeczy, z Bogiem włącznie... Skoro Bóg posiada kształt, to może być widziany przez inne duchy."
Johannes Greber Świadkowie Jehowy
"Formy materialne są obrazem form duchowych, i skoro wszelka materialna rzecz posiada formę i kształt, to również posiadają ją wszystkie duchowe rzeczy, z Bogiem włącznie (...) Skoro Bóg posiada kształt, to może być widziany przez inne duchy" (str.260-261) "„Bóg jest istotą duchową” (J 4:24). Nie ma ciała takiego jak nasze. Ma ciało duchowe i mieszka w niebie–miejscu, którego nie możemy zobaczyć.". (Już zawsze ciesz się życiem, str.29)

Podobnie Świadkowie Jehowy uczą w tej książce:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism
str.385

Spirytysta Johannes Greber oraz Świadkowie Jehowy idą w nauczaniu ręka w rękę. Czy jest to przypadek?


JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.29

"Jehowa" to, "Jehowa" tamto... O "Jehowie" nie ma mowy w Liście Jk 5,11. Świadkowie Jehowy jednak w swojej Biblii powstawiali to słowo:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

Jk 5, 11

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM

W Nowym Testamencie, w tekście greckim nie ma Tetragramu JHWH, co potwierdza interlinia grecko-angielska zamieszczona na ich stronie internetowej:

Jk 5, 11

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Jk 5, 11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1236
Grecko-polski Nowy Testamentstr.1237

Jak rozumieć poprawnie słowa z Listu św. Jakuba:

List św. Jakuba List św. JakubaŚwięty Paweł List św. Jakubawyd.2011 List św. Jakuba

Jk 5, 10-11

List św. Jakubastr.261
List św. Jakubastr.273
Zobacz więcej:

JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEM JUŻ ZAWSZE CIESZ SIĘ ŻYCIEMstr.29

A jednak św. Jan w swoim Liście nie napisał, że "Jehowa jest miłością", lecz "Bóg jest miłością". W jakim celu pisać tyle razy o "Jehowie", skoro Nowy Testament milczy o "Jehowie"? Przeczytajmy Dz 14, 17:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

Dz 14, 17

Biblia Tysięclecia PallottinumZob: Dz 14, 14-28

Stwórcą nieba i ziemi jest Pan, Jezus Chrystus, co potwierdził autor Listu do Hebrajczyków cytując Ps 102, 26 przypisując go Chrystusowi:

Hbr 1, 10 Biblia Tysięclecia Pallottinum Ps 102, 26 Biblia Tysięclecia Pallottinum
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022