Gdzie jest "wielka rzesza" z Ap 7, 9?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-08-16

Świadkowie Jehowy w jednej z publikacji zajęli się po raz kolejny "wielką rzeszą" z Apokalipsy św. Jana:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019str.26 Strażnica Wrzesień 2019str.30
Strażnica Wrzesień 2019
str.26

Przyjrzyjmy się bliżej wywodom Świadków Jehowy:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.26

Czy Świadkowie Jehowy liczbę 144 000 interpretują dosłownie czy symbolicznie? Jak czytamy osoby te mają rządzić z Jezusem w niebie. Tutaj mamy podane dwa wersety. Zobaczmy, czy jest coś na temat rządzenia:

Łk 12, 32 Ap 7, 4
"Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo." "I usłyszałem liczbę opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów Izraela"

Ani słowa o rządzeniu z Jezusem w niebie. Przecież papier wszystko przyjmie. Można też napisać, że ta grupa w niebie będzie grała w piłkę nożną i będą tam rozgrywane mistrzostwa niebian.


Dalej mamy taki oto tekst:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.26

"Stali przed tronem i przed Barankiem" - to znaczy, konkretnie gdzie stali? Tutaj musimy się zatrzymać, bo Świadkowie w swej krótkiej historii zmieniali interpretację pobytu "wielkiej rzeszy". Kiedyś "wielka rzesza" była w niebie". Dlaczego Świadkowie Jehowy nie piszą, iż to oni uczyli o tej grupie, tylko używają nazwy "Badacze Pisma Świętego"? Ukrywają się? To nie my, to... oni?

Strażnica Wrzesień 2019
str.27
Strażnica Wrzesień 2019
str.27

Tutaj przyznają, że "Badacze Pisma Świętego", to Świadkowie Jehowy. Tylko czy oni wiedzieli, że są Świadkami Jehowy, skoro nazwę przyjęto dopiero później?

Przebudźcie się! 8 grudnia 2001
8 grudnia 2001
Przebudźcie się! 8 grudnia 2001
str.20
Zobacz:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.26

A jednak nie mogę sobie tego wyobrazić. Moja wyobraźnia tak daleko nie sięga. Czy Świadkowie Jehowy mogą już tylko sięgać do wyobraźni czytelników? A gdzie jakieś dowody o "służeniu Jehowie"?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
J 12, 26
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
1 Kor 4, 1-2
Biblia Tysiąclecia
Zobacz:

Badacze Pisma Świętego, jak wówczas nazywano Świadków Jehowy, uczyli, że obie grupy z Apokalipsy 7, 9-17 są w niebie:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.27
Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.28

"Jehowa" sprawił? A w jaki sposób? Natchnął Świadków Jehowy, by zmienili zdanie? A co było wcześniej? "Jehowa" nie interesował się tym, co uczyli Badacze Pisma Świętego? Teraz dopiero zadziałał? A co do lepszego zrozumienia ma do tego Prz 4, 18?


Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.28

A jaką mamy gwarancję, że "Jehowa" ponownie nie zadziała i Świadkowie Jehowy po raz kolejny zmienią zdanie?

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14
Strażnica Luty 2017
Luty 2017
Strażnica Luty 2017str.26

Czy można zaufać Ciału Kierowniczemu Świadków Jehowy, które samo przyznaje się do tego, że może popełniać błędy doktrynalne i nie rozumie w pełni niektórych wypowiedzi biblijnych?


Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.28

Po pierwsze. Millenium już trwa, a nie dopiero się zacznie. To doczesny Kościół od chwili jego założenia przez Chrystusa, aż do Jego paruzji na Sąd Ostateczny. Komentarz do Ap 20, 1-6:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
ed. Święty Pawełstr.2718
Zobacz:

Po drugie. Wizja z Ap 7, 9-17, to nie Świadkowie Jehowy w "raju na ziemi", lecz to są dusze tych, którzy przychodzą z "wielkiego ucisku" wprost do nieba, przed tron Boży i tam służą Bogu we dnie i w nocy, czyli już w wieczności. Sami Świadkowie Jehowy uczą, że "wielki ucisk" ma poprzedzić Armagedon, a "pomazańcy" wraz z "Ciałem Kierowniczym" Świadków Jehowy znajdą się w niebie (ich dusze?) podczas trwającego "wielkiego ucisku", a przed zmartwychwstaniem ciał.

Zobacz:

Ap 7, 13-15

ed. Święty Paweł ed. Święty Pawełstr.2702

Ap 19, 1

ed. Święty Pawełed. Święty Pawełstr.2716
ed. Święty Pawełstr.2717

Apokalipsa św. Janazob. Apokalipsa św. Jana, Edycja św. PawłaEdycja Świętego Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawławyd.2012

Ap 7, 13-17

Edycja Świętego Pawłastr.216
Edycja Świętego Pawłastr.220
Edycja Świętego Pawła
Edycja Świętego Pawłastr.222

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019str.30 Strażnica Wrzesień 2019str.30
Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019str.30
Strażnica Wrzesień 2019 Strażnica Wrzesień 2019 str.30

A dlaczego nie w języku polskim? Jaką prawdę? Przecież w tych publikacjach możemy obserwować ciągłą zmianę nauk. Dlaczego Świadkowie w tym zestawie nie pokazali publikacji z przed 1935 roku? Wtedy nie była głoszona prawda, tylko dopiero od 1943 roku?

Zob.:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.31

Pismo Święte nic nie mówi o wiecznym życiu na ziemi, o "drugich owcach", mówi natomiast o jednej nadziei życia wiecznego w niebie:

Mt 5, 12 J 10, 16 Ef 4, 4-5 Ap 19, 1
"Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie" "Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz" "Jedno jest Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest." "Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: «Alleluja!"

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.31

O "służeniu Jehowie" w raju na ziemi, nie ma ani słowa w Ap 7, 14. Przypomnijmy Świadkom Jehowy, gdzie się znajduje "wielki tłum" z Apokalipsy:

Ap 7, 9. 15 Ap 19, 1
"Potem ujrzałem: a oto wielki tłum" (...) "Dlatego przed tronem Boga i w Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy" "Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: «Alleluja!"
"Wielki tłum" jest (wg Ap 7, 5-9) 144 000 jest (wg Ap 14, 1-3)
przed tronem Bożym przed tronem Bożym
przed Barankiem przed Barankiem
przed "starcami" przed "starcami"
przed 4 postaciami przed 4 postaciami
Zob.:

Świadkom Jehowy nic już nie pozostaje, tylko straszyć nadchodzącym "wielkim uciskiem", który lada dzień nastąpi, a samo "Ciało Kierownicze" będzie już "rządziło" w niebie:

Zob.:

Żenujące konsekwencje nauk Świadków Jehowy:

Otóż "świadkowie" nauczają, że:

– tylko 144 tys. są przybrani za synów Bożych, są dziećmi Bożymi spłodzonymi Duchem Świętym
– tylko 144 tys. są prowadzeni przez Ducha Świętego
– tylko 144 tys. są namaszczeni Duchem Świętym, posiadają Ducha Św., który składa ich duchowi świadectwo że są dziećmi Boga
– tylko 144 tys. są naczyniami miłosierdzia z Rz.9:23, reszta (razem z diabłem) to "naczynia gniewu" z Rz.9:22
– tylko 144 tys. są "braćmi Chrystusa" Mt.25:40
– tylko 144 tys. są objęte Nowym Przymierzem, reszta (w tym i "drugie" owce) nie, czyli:
– tylko 144 tys. idzie do nieba żyć z Chrystusem
– tylko 144 tys. może spożywać "ciało i krew" - emblematy
– podczas Wieczerzy Pańskiej, reszta jest "niegodna". Wino symbolizuje wylaną krew świętego Baranka oczyszczającą z wszelkiego grzechu, chleb symbolizuje ciało Chrystusa dane świętemu Bogu na okup za grzeszników, okup uśmierzający sprawiedliwy Boży gniew; jeśli "świadek" nie uważa się za "godnego" spożywania emblematów, to stwierdza, że przelana krew Chrystusa jego nie dotyczy - któż więc go oczyści z jego grzechów?; niespożywając chleba ogłasza, że okup Chrystusa jego nie dotyczy - kto i co da więc może odkupić go z grzechów?
Jeśli ŚJ nie zalicza się owej "klasy niebiańskiej", to przyznaje się do tego, że:

– jest dzieckiem diabła, gdyż Biblia mówi, że są dwie grupy ludzi: dzieci Boże i dzieci diabelskie (1J.3:10; Mt.13:38)
– prowadzi go inny duch, gdyż Duch Boży prowadzi tylko synów Bożych (Rz.8:14)
– na pewno nie ujrzy Królestwa Bożego (patrz J.3:3-8; 1:12-13)
– nie znajdzie upodobania w oczach Bożych (Rz.8,8-9a)
– nie należy do Boga (Rz.8,9), nie jest zapieczętowany Duchem jako Boża własność (Ef.1,13-14) a więc upomni się o niego diabeł, "świadek" też nie należy do Bożego ludu, którymi stają się wszyscy ci, którzy korzystają z łaski Nowego Przymierza, jest on obcy przymierzu, bez nadziei i bez Boga na świecie (Ef.2:12-13), to do niego Pan powie "idź precz, nigdy cię nie znałem"
– nie ma podstawy którą Bóg by mógł uwzględnić aby oczyścić go z grzechów, gdyż jedyną podstawą jest krew Nowego Przymierza (Mt.26:28; Heb.10:16-18) uśmierzająca Boży gniew, zaś jego Nowe Przymierze nie obejmuje czyli "świadek" nie ma podstawy na mocy ktorej mógłby być pojednany z Bogiem!
– jest "naczyniem zagłady" skazanym na gniew Boży i pójdzie w ogień zgotowany diabłu i jego aniołom (Mt.25:41) (nie dotyczy go okup Chrystusa, który mógłby ten gniew uśmierzyć)
– jego nadzieja, jaką się łudzi, na życie wieczne, nie tylko zawiedzie bo nie ma Ducha Świętego (Rz.5:5) ale może z niej zupełnie zrezygnować, gdyż "Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim." (J.3:36); poza tym na życie wieczne nie można sobie zasłużyć, gdyż jest darem Bożym a nie zapłatą (patrz Rz.4:4-5; Ef.2:8-9)
– nie jest usprawiedliwiony przez krew Baranka i nie jest mu przypisana ludzka doskonałość która dotyczy tylko klasy "niebiańskiej"
Zob.:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020