KRÓLESTWO BOŻE
- w niebie czy na ziemi?

Autor: Piotr Andryszczak

W poniższej publikacji czytamy:

Strażnica 1 lutego 2014
1 lutego 2014
Strażnica 1 października 1998str.7

A gdzie to Królestwo Boże ma przyjść? Warto przypomnieć tym Świadkom Jehowy, którzy dopiero co poznali "prawdę", jak "prawda" o Królestwie Bożym rozwijała się w umysłach redaktorów Towarzystwa Strażnica. Na początek książka Boski Plan Wieków, w której Karol Russell napisał:

Boski Plan Wiekówwyd.pol.1925 Boski Plan Wiekówstr.272

A więc Królestwo Boże będzie na ziemi. W innych publikacjach uczono podobnie:

Miljony z obecnie żyjących nie umrą
wyd. 1920
Miljony z obecnie żyjących nie umrąstr.60
Dokonana Tajemnicawyd.1925 zob. Dokonana Tajemnicastr.105

Przez wiele lat w stopce redakcyjnej:

Strażnica 15 lipca 193915 lipca 1939
Strażnica 15 lipca 1939str.210
Bądź wola Twoja na ziemi
zob.
zob. wyd.1964
Bądź wola Twoja na ziemi Bądź wola Twoja na ziemistr.40
Wysławiajcie Jehowę w Pieśniach
zob.
wyd.1989
Wysławiajcie Jehowę w Pieśniach
Pieśń 23
Wysławiajcie Jehowę w PieśniachPieśń 23
Wysławiajcie Jehowę w PieśniachPieśń 23

"Jehowa to przyrzekł". Przychodzi jednak czas na zmianę przyrzeczenia i zmianę nauczania:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994 Przekład Nowego Światawyd.1997
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.439 Przekład Nowego Światastr.1654

"W pytaniach czytelników":

Strażnica 1 czerwca 1996
1 czerwca 1996
Strażnica 1 czerwca 1996 Strażnica 1 czerwca 1996 Strażnica 1 czerwca 1996str.31

Na jakiej to podstawie "bracia w swych wypowiedziach lub modlitwach mówią, że Królestwo Boże przyjdzie na ziemię"? Bracia sami sobie to wymyślili? Przecież tak właśnie nauczało Towarzystwo Strażnica przez wiele lat, więc skąd to zdziwienie? Czy nie jest to próba "zwalenia winy" na szeregowych głosicieli Strażnicy, kiedy zmienia się własną wykładnię? Nagle się okazuje, że "Pismo Święte nie ujmuje tak tej sprawy"? A na podstawie czego Towarzystwo Strażnica nauczało wcześniej o Królestwie Bożym na ziemi?

Przypomnijmy, że za swoje błędne nauczanie o "pokoleniu" Towarzystwo Strażnica obarczyło kiedyś winą szeregowych głosicieli, że nie wspomnę o fałszywym proroctwie o roku 1975, kiedy podobnie zachowano się głosicieli Strażnicy.

Obecnie Towarzystwo Strażnica stosuje określenie:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.145
Strażnica 1 maja 2006
1 maja 2006
Strażnica 1 maja 2006str.31

W powyższym cytacie warto też zwrócić uwagę na swoistą manipulację Towarzystwa Strażnica. Po pierwsze, w J 10,16 nie ma mowy o "drugich" owcach, po drugie, w werset Mt 25,34 wkłada się nawias kwadratowy i wpisuje się rzeczy, których nie ma w Piśmie Świętym po to, by wmówić czytelnikowi, iż jest tam mowa rzekomo o rajskiej ziemi (w domyśle). Takie rozumienie mają uzasadnić dwa wersety, które rzekomo dotyczą "drugich" owiec:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powyższe wersety nic nie mówią o "rajskiej, ziemskiej dziedzinie". Dlaczego Świadkowie Jehowy robią podziały na dwie klasy zbawionych, skoro wersety tego nawet nie sugerują? Przytoczone przykłady J 10,16 i Mt 25,34 mówią wręcz coś przeciwnego. Owce, które prowadzi Jezus, nie pochodzą tylko ze starotestamentowej owczarni Bożej. Ojciec powierza Mu również wiernych spośród pogan, których zjednoczą Jego uczniowie w jedną społeczność chrześcijańską. Czynnikiem scalającym tę społeczność będzie zbawcza śmierć Jezusa-Pasterza. Nastać ma jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Podczas powtórnego przyjścia Jezusa na Sąd Ostateczny, na Jego rozkaz zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli dobrych od złych, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów, a wymienione "królestwo" - to niebo. Bo ono już jest przygotowane od założenia świata, a nie jak uczą Świadkowie Jehowy o "raju na ziemi", który dopiero będzie. To, co proponują Świadkowie Jehowy jest niebiblijne. Gdzie będą zbawieni?

Mt 13,43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Nie wiem czy Świadkowie Jehowy wiedzą, ale Królestwo Boże już przyszło z chwilą pojawienia się Jana Chrzciciela:

J 10,16 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 25,34 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 16,16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Łk 7,28-29 Biblia Tysiąclecia Pallottinum Mt 11,11-13 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 17,20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 14,16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
"Królestwo Boże przedstawia się jako zjawisko dwufazowe: zaczyna się na ziemi - szczytem sięga nieba; wstępuje się do niego w doczesności - w pełni zażywa się go w wieczności; tworzy rodzinę Bożą na ziemi z Bogiem jako Ojcem, niewidzialnym, ale przez wiarę odczuwalnym - jest rodziną Bożą w niebie, gdzie Boga ogląda się "twarzą w twarz" (1Kor 13, 12). Chrześcijanie już na ziemi są obywatelami nieba (Ef 2, 19). Można więc powiedzieć: Królestwo Boże już jest i jeszcze nie; już się do niego wchodzi, a jeszcze w pełni się w nim nie jest; już się je ma, a jeszcze się go w pełni nie posiada. (...) Na tle tych rozważań wiadomo teraz, dlaczego Mateusz i Łukasz posługują się czasem teraźniejszym mówiąc o ubogich, których jest Królestwo Boże. Jest ono nagrodą za ubóstwo, nagrodą, którą się otrzymuje już na ziemi, ale na którą się również zasługuje przez wyrzeczenia, by je w pełni posiąść w niebie. Ubóstwo jest wartością najwyższą i uprzywilejowaną." (Błogosławieństwa Ewangelijne, wyd.1990, str.103, str.104)

O takie Królestwo Boże prosimy w modlitwie Pańskiej.

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021