Czy Świadkowie Jehowy są sektą?

Autor: Piotr Andryszczak

Strażnica 15 lutego 1994
str.5

Świadkowie Jehowy w tej publikacji na stronie tytułowej zadają istotne pytanie:

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.4
Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego Słownik języka polskiego
wyd.1998
Słownik języka polskiego
str.181

Czy Świadkowie Jehowy spełniają te kryteria? Zobaczmy jeszcze inne definicje sekty:

Mały Słownik Religioznawczy Mały Słownik Religioznawczy
wyd.1969
Mały Słownik Religioznawczy
str.395
Mały Słownik Religioznawczy
str.49
Słownik Słownik
wyd.1995
Słownik
str.137

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.4

Czy wyznaczanie dat końca świata, to nie radykalne poglądy i praktyki, kolidujące z ogólnie przyjętymi normami postępowania? Czy taka grupa musi działać koniecznie potajemnie? A jeśli taka grupa nie ma samozwańczego przywódcy, a jednak ma radykalne poglądy i praktyki, to co wtedy?

A co jeśli nie jest się małym, skrajnym ugrupowaniem religijnym, a mimo to członków izoluje się od przyjaciół i rodziny?

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.4

Dajmy na to wykluczonego Świadka Jehowy, członka rodziny, który akurat nie jest: "rozpustnikiem albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą":

Strażnica 15 lipca 2011
15 lipca 2011
Strażnica 15 lipca 2011
str.31

ale nie zgadza się z doktryną Strażnicy w pewnych kwestiach i odchodzi od rzekomej "prawdy":

Strażnica 15 lipca 2011
15 lipca 2011
Strażnica 15 lipca 2011
str.31

"i w rezultacie zostaje wykluczony". Jak nazwać takie praktyki wykluczania ze społeczności, gdzie zrywa się całkowicie więź z taką osobą i nie pozwala się z osobą wykluczoną na kontakt?

Strażnica 15 lipca 2011
15 lipca 2011
Strażnica 15 lipca 2011
str.32

Strażnica 15 lipca 2011
str.31

W tej publikacji Świadkowie Jehowy zalecają:

Strażnica 15 stycznia 2013
15 stycznia 2013
Strażnica 15 stycznia 2013
str.16

Raymond Franz (były członek Ciała Kierowniczego) został praktycznie wykluczony za... zjedzenie posiłku z człowiekiem, który nie był ani: "rozpustnikiem albo chciwcem, albo bałwochwalcą, albo człowiekiem rzucającym obelgi, albo pijakiem, albo zdziercą":

Kryzys sumienia Kryzys sumienia
wyd.2006

Zjadł posiłek z wykluczonym, który miał pewne zastrzeżenie:

Kryzys sumienia Kryzys sumienia
str.406

Wydaje się, że Towarzystwo Strażnica najmniej obawia się "rozpustników albo chciwców, albo bałwochwalców, albo ludzi rzucających obelgi, albo pijaków, albo zdzierców", lecz najbardziej boi się tych, którzy dostrzegają w publikacjach błędne nauki i próbują podzielić się ze swoimi wątpliwościami z innymi.


Świadkowie Jehowy oburzają się, gdy ktoś nazywa ich sektą:

Rocznik Świadków Jehowy 2006
wyd.2000
Rocznik Świadków Jehowy 2006
str.24

Choć sami piszą o innych jako o sektach:

Strażnica 1 grudnia 1994
1 grudnia 1994
Strażnica 1 grudnia 1994
str.4
Przebudźcie się! 8 lutego 1990
8 lutego 1990
Przebudźcie się! 8 lutego 1990
str.17

Mało tego, Kościół Katolicki to również sekta:

Strażnica 1971 Nr 12
1971 Nr 12
Strażnica 1971 Nr 12
str.2
Strażnica 1984 Nr 9
1984 Nr 9
Strażnica 1984 Nr 9
str.4
Religia Zbiera Wicher Religia Zbiera Wicher
wyd.1945
Religia Zbiera Wicher
str.47
Strażnica 1961 Nr 14
1961 Nr 14
Strażnica 1961 Nr 14
str.2
Strażnica 1968 Nr 17
1968 Nr 17
Strażnica 1968 Nr 17
str.9
"Gdy rozmawiamy ze ŚJ, przypomnijmy im więc, aby nie protestowali tak zaciekle, że nie są sektą, bo dla nich inni też są sekciarzami. Cisną się też pytania. Czy tylko ŚJ wolno używać słowo sekta wobec innych, a innym wobec nich nie? Dlaczego nazywają Kościół Katolicki sektą, skoro jest on, tak jak ich ugrupowanie, zarejestrowany? Dlaczego w wypadku Towarzystwa Strażnica rejestracja ma oznaczać, że ŚJ nie są sektą, a dla innych kościołów rejestracja nie może mieć takiego znaczenia? Dlaczego inne mierniki stosują do siebie, a odmienne dla innych?" (Włodzimierz Bednarski OKREŚLENIA "KOŚCIÓŁ KATOLICKI" I "ŚWIADKOWIE JEHOWY").

Wróćmy na chwilę do tej publikacji, w której cytują drugą definicję sekty ze Słownika:

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.5

Strażnica 15 lutego 1994
str.4

Pomimo fałszywych zapowiedzi końca świata Świadkowie Jehowy wciąż głoszą, iż zbliża się właśnie Armagedon, gdzie zginą wszyscy, oprócz... Świadków Jehowy:

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 2013

Strażnica 15 lutego 1994
str.17
Strażnica 15 maja 2011
15 maja 2011

Strażnica 15 maja 2011
str.15

"Bezbożni" (por. Mt 5, 22) to ci, którzy nie podzielają nauk Towarzystwa Strażnica?


Słownik sekt Słownik sekt Słownik sekt
Słownik sekt
str.34

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.6

Następny argument, iż Świadkowie Jehowy nie są sektą Towarzystwo przytacza jako przykład, że ważne są u Świadków Jehowy zasady moralne. Warto tu przy okazji przypomnieć, co Świadkowie Jehowy piszą o moralności wśród własnych członków:

Wspaniały finał Objawienia bliski
wyd.1993

Wspaniały finał Objawienia bliski
str.44
Strażnica 1986 Nr 5
1986 Nr 5

Strażnica 1986 Nr 5 Strażnica 1986 Nr 5
str.11

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.6

Jak nazwać metody stosowane przez Świadków Jehowy:

Nasza Służba Królestwa
Nr 2
Nasza Służba Królestwastr.9
"Czy rozmowę prowadzoną na podstawie samej Biblii można raportować jako studium? (...) Ale niekiedy spotyka się ludzi, którzy nie chcą korzystać z żadnej innej literatury poza Pismem Świętym. (...) Gdy dana osoba nabierze zaufania, będzie można wprowadzić stosowną literaturę. Gdy już jednak dojdzie do tego, będziemy unikać wywołania wrażenia, że studium Biblii zamieniliśmy na studium książki."
"Gdy będziesz odczytywać, uwypuklać i objaśniać wersety biblijne przytoczone w studiowanym materiale, zainteresowany powinien nadal odnosić wrażenie, że - jak to w gruncie rzeczy ma miejsce - studiujecie Pismo Święte."

Jak nazwać metody stosowane przez Świadków Jehowy, którzy przekonując swoich rozmówców np. na temat Trójcy Świętej, iż jest to rzekomo nauka niebiblijna, stosują metodę ośmieszania i sprowadzania nauki o Trójcy Świętej do absurdu twierdząc, że jest to wiara w trzech bogów w jednym bogu czy też trzech osób w jednej osobie:

Proroctwo Proroctwo Proroctwo
wyd.1929
Proroctwostr.22
Królestwo Boże panuje Królestwo Boże panuje
wyd.2014
Królestwo Boże panujestr.15

Świadkowie Jehowy:

Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.7

Świadkowie Jehowy ciągle wszystkich ostrzegają przed zbliżającą się zagładą. Ta zagłada była tak "blisko", że po 1,5 roku po tych słowach w Strażnicy trzeba było zmienić naukę o pokoleniu, które miało nie przeminąć:

Przebudźcie się! 8 października 19958 października 1995
Przebudźcie się! 8 października 1995str.4
Przebudźcie się! 8 listopada 19958 listopada 1995
Przebudźcie się! 8 listopada 1995str.4

Stwórca zmienił obietnicę czy Świadkowie Jehowy?


Strażnica 15 lutego 1994
15 lutego 1994
Strażnica 15 lutego 1994
str.7

Nie tylko, że różnią się w podstawowych kwestiach, ale Świadkowie Jehowy nawet nie są chrześcijanami:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd. 1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.23

Jeśli Świadkowie Jehowy twierdzą, że nie wierzą w Trójcę Świętą, a oddają - jak sami piszą - wyłącznie cześć Bogu Abrahama (tak jak Żydzi czy Muzułmanie), to nie można ich nazwać chrześcijanami.

Kim w takim razie są Świadkowie Jehowy?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023