"Czego możemy nauczyć się
od apostoła Pawła?"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-08-02

Przyjrzyjmy się jednej z publikacji Świadków Jehowy, tylko jednej stronie i jednemu akapitowi:

Strażnica Wrzesień 2019WRZESIEŃ 2019 Strażnica Wrzesień 2019str.3

W artykule do studium, Świadkowie Jehowy na stronie 3, zadają takie pytanie:

Strażnica Wrzesień 2019
str.3

i odpowiadają tak:

Strażnica Wrzesień 2019
str.3

W Nowym Testamencie nie ma ani słowa, by "Jehowa" posługiwał się apostołem Pawłem do "zakładania zborów w jednym mieście po drugim". Mamy wręcz zupełnie co innego. To sam Jezus zapowiedział zbudowanie swojego Kościoła ("zbuduję Kościół mój" Mt 16, 18) przez Apostołów i ich następców. Co Pan Jezus zapowiedział w sprawie św. Pawła:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Dz 9, 10-16 Edycja św. Pawła
str.2407

Pan Jezus wybrał sobie Szawła za narzędzie, by ten zaniósł Jego imię do "pogan i królów, i narodu izraelskiego". Ani słowem nie wspominał o "Jehowie". Św. Paweł o głoszeniu Ewangelii pisze tak:

Rz 15, 20

Edycja św. Pawła
str.2484

Tutaj też ani Pan Jezus, ani św. Paweł nie mówili nic o "Jehowie". O "Jehowie" czytamy wyłącznie w publikacjach Świadków Jehowy. Św. Paweł głosił Chrystusa tym, którzy o Nim nie słyszeli.

Świadkowie Jehowy powołali się na werset z 1 Kor 15, 9:

Strażnica Wrzesień 2019 Strażnica Wrzesień 2019
str.3

1 Kor 15, 9

Edycja św. Pawła
str.2509

Okazuje się, że św. Paweł prześladował Kościół Boży, inaczej mówiąc, prześladował wyznawców Jezusa Chrystusa. Prześladowanie chrześcijan było prześladowaniem samego Jezusa. Przekonał się o tym Szaweł pod Damaszkiem:

Dz 9, 3-6

Edycja św. Pawła
str.2407

Kościół Boży, to Kościół Jezusa Chrystusa:

Dz 20, 28

Edycja św. Pawła
str.2434
Zobacz:

Świadkowie Jehowy dalej:

Strażnica Wrzesień 2019
str.3

Redaktorzy na siłę chcą wmówić czytelnikom narrację o "Jehowie", iż o nim jest mowa w Piśmie Świętym. Nowy Testament nie odnotowuje takich rewelacji. Odczytajmy:

1 Kor 15, 10-11

Edycja św. Pawła
str.2509

O rzekomo więzi św. Pawła z "Jehową" w 1 Kor 15, 10-11 ani słowa. Łaska (gr. charis), Świadkowie Jehowy tłumaczą jako "niezasłużona życzliwość". Od kogo pochodzi łaska? Od Boga, to oczywiste. A konkretnie od Osób, Ojca i Syna i Ducha Świętego:

Rz 6, 23 Kol 1, 2 2 Tes 3, 18 2 Kor 12, 10 2 Kor 1, 2
"Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana - to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." "do świętych i wiernych w Chrystusie braci w Kolosach: łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego!" "Łaska Pana naszego, Jezusa Chrystusa, [niech będzie] z wami wszystkimi!" "(...) innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. " "Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa!"

A komu św. Paweł oddaje cześć wśród pogan, czytamy tutaj:

Rz 15, 15-16

Edycja św. Pawła
str.2484

Święty Paweł napisał, co konkretnie czyni wśród pogan: oddaje cześć Jezusowi Chrystusowi, pełni służbę kapłańską (sprawuje Eucharystię). A gdzie o tym napisali Świadkowie Jehowy w swoich publikacjach?


Warto jeszcze zwrócić na werset Rz 15, 16. Tutaj mogą pojawić się kontrowersje, bo inne przekłady nie oddają jako oddawaniu czci Jezusowi, np. Biblia Tysiąclecia (wyd.V): "Dzięki niej jestem z urzędu sługą Chrystusa Jezusa wobec pogan, sprawującym świętą czynność głoszenia Ewangelii Bożej...". Tekst grecki w dosłownym tłumaczeniu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Rz 15, 16

Edycja św. Pawła
str.761

Być "publicznym sługą Pomazańca Jezusa względem pogan", to nic innego jak oddawanie czci Jezusowi Chrystusowi.

Zobacz:

Strażnica Wrzesień 2019
str.3

No właśnie! Święty Paweł pisał List do chrześcijan w Koryncie, a nie do Świadków Jehowy. Świadków Jehowy wówczas nie było, pojawili się dopiero w XX w. po Chr. Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami.

Zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022