Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych??? Hbr 1, 5

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-06-17

Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy nie zmienili swojej Biblii, żeby dopasować ją do swoich wierzeń? Dlaczego w takim razie, w polskiej wersji językowej Przekładu Nowego Świata (wyd.2018) dodali słowo "Bóg" w Hbr 1, 5? Przecież w grece Nowego Testamentu (koine) słowo gr. Theos nie pojawiło się teraz.

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Przyjrzyjmy się wersetowi z Listu do Hebrajczyków:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Hbr 1, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jak Świadkowie Jehowy w swojej Biblii oddali ten werset w roku 1997 i w roku 2018:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1504 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1662

Jak możemy zobaczyć, w wersji Przekładu Nowego Świata z roku 1997, nie występuje słowo "Bóg". Świadkowie Jehowy na swojej stronie internetowej mają interlinię grecko-angielską, gdzie nie ma w Hbr 1, 5 słowa gr. Theos - Bóg.

PNŚ Internet

Hbr 1, 5

PNŚ Internet

Na jakiej więc podstawie Świadkowie Jehowy wstawili do swojej Biblii słowo Bóg skoro w tekście greckim Nowego Testamentu (koine) nie ma rzeczownika Theos?

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1601 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1662

Zauważmy, iż w wydaniu z roku 1984 nie ma słowa "God", a w roku 2013 już się pojawiło:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1490 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1601

Brak nawiasu kwadratowego w Biblii Świadków Jehowy pokazuje nam, że słowo "Bóg" znajduje się rzekomo w tekście greckim. Jest wprowadzenie czytelnika w błąd. W poniższym katolickim przekładzie Pisma Świętego możemy zauważyć, iż autor umieścił nawias kwadratowy:

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Hbr 1, 5

List do Hebrajczyków
str.427

Jeszcze parę słów o słowie "zrodził" w:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Hbr 1, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
PNŚ Internet

Hbr 1, 5

PNŚ Internet

Tekst grecki Nowego Testamentu pokazuje jednak, że w Hbr 1, 5 nie występuje słowo "Bóg" na początku wersetu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Hbr 1, 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1165
Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy)
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994 Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polski
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.106

Dlaczego Świadkowie Jehowy ukryli przed czytelnikiem, że Syn jest zrodzony? Tego słowa nie ma w Biblii Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1504 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1662

A może dlatego by narzucić własną ideologię, znaną z czasów Ariusza, iż Jezus jest stworzeniem? Porównajmy dwa wersety:

Ps 102, 26 Hbr 1, 10
"Ty niegdyś założyłeś ziemię i niebo jest dziełem rąk Twoich." "Tyś, Panie, na początku osadził ziemię, dziełem też rąk Twoich są niebiosa."

Świadkowie Jehowy twierdzą, że Jezus został stworzony bezpośrednio przez Boga. Tylko nie wskazali żadnego konkretnego przykładu z Pisma Świętego. Nigdzie nie jest napisane, że Syn Boży został stworzony przez Boga. A te wersety, które Świadkowie Jehowy pokazują jako rzekomy przykład stworzenia, nie mówią tego wprost. Słowo "pierworodny" wcale nie oznacza tego, co chcą Świadkowie Jehowy:

"NT określając Pana słowami „Pierworodny” i „Jednorodzony” mówi, że jest On pierwszym i jedynym zrodzonym, a nie stworzonym (Hbr 1:6, J 3:16, 1J 5:18). Zapytajmy ŚJ, kto rodzi się z człowieka, a kto z Boga. Synem Boga zrodzonym jest przecież Bóg (J 1:18). Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam. Zapytajmy też, czy stworzenie może stwarzać? Jezus przecież jest Stwórcą (Hbr 1:10, J 1:3, Iz 17:7, Kol 1:16), a nie stworzeniem." (Włodzimierz Bednarski W obronie wiary, wyd.2015, str.95)

Hbr 1, 5 jest cytatem z Ps 2, 7:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 - do druku 2022 zob. wyd. do druku 2022 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 - do druku 2022 zob. wyd. do druku 2022
Hbr 1, 5 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1662
Ps 2, 7 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.772

Tekst hebrajski nie pozostawia złudzeń:

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Ps 2, 7

Pisma
str.2

Septuaginta, czyli grecki przekład Starego Testamentu:

SeptuagintaLXX Septuaginta Septuaginta Septuagintawyd.1979

Ps 2, 7

Septuaginta
str.2

oraz tłumaczenie na j. polski:

Septuaginta Vocatio po polsku (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Vocatio po polsku Septuaginta Vocatio po polskuwyd.2014 Septuaginta Vocatio po polsku

Ps 2, 7

Septuaginta
str.832

Fragment Symbolu Nicejskiego (325 r.):

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
str.611
Breviarium Fidei
str.612

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2Tom 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2wyd.1999 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2 Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2

Hbr 1, 5

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.427
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu 2
str.428

Kościół na celowniku Kościół na celownikuwyd.2018 Kościół na celownikuzob. Kościół na celowniku
Kościół na celownikustr.49

Bóg nie ma początku, bo jest poza czasem i przestrzenią. W Bogu zawsze istniały trzy Osoby boskie: Ojciec i Syn i Duch Święty, które mają jedną i tę samą naturę, czyli Bóstwo. Natura jest wieczna, bo Bóg jest wieczny. Natomiast zrodzenie Syna nie polegało na stworzeniu Jezusa, bo w chwili stworzenia miałby początek jako stworzenie. Syn jest jednak zrodzony, a nie stworzony. Ten "początek" zrodzenia Syna jest w wieczności, zrodzenie jest wieczne i trwa i nigdy się nie skończy. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków napisał "Jam cię dziś zrodził". Słowo "dziś" w odniesieniu do Boga jest poza czasem. Ono cały czas trwa w wieczności. Więc Syn nie może mieć początku jako stworzenie, bo NIGDZIE w Piśmie Świętym nie jest napisane, że Syn Boży został stworzony i ma jako stworzenie swój początek. Po prostu nie ma!


Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii Podstawowe prawdy wiary w świetle BibliiSiedlce 2016 Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
str.46
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
Podstawowe prawdy wiary w świetle Biblii
str.50
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022