Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
Mk 14, 62 (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-12-04

nastepna część

Są takie wersety w Piśmie Świętym, które Świadkom Jehowy wyraźnie nie pasują do głoszonej przez nich doktryny. Nauczają oni, iż Pan Jezus nie jest Bogiem i człowiekiem. Dla nich jest archaniołem Michałem:

Zobacz:

Mając więc swoje Pismo Święte mogą mieć już wszystko pod kontrolą. Przyjrzyjmy się bliżej przesłuchaniu Pana Jezusa przed Wysoką Radą:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Mk 14, 60-64 Edycja św. Pawła
str.2247
Edycja św. Pawła
str.2246
Edycja św. Pawła
str.2247

A co na to Świadkowie Jehowy? W jednej z publikacji czytamy:

Edycja św. PawłaStrażnica 1 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.21
Edycja św. Pawłastr.21 Strażnica 1 kwietnia 2011str.21

Jaka była reakcja Żydów na słowa Pana Jezusa? Bluźnierstwo i rozdarcie szat. Świadkowie Jehowy nie zakryją prawdy swoim komentarzem. Gdyby oskarżyciele nie mieli żadnych dowodów, pytanie o boskość Jezusa z pewnością by nie padło:

Edycja św. Pawła
str.2247

Biblia Impulsy Biblia Impulsywyd.2016 Biblia Impulsy Biblia Impulsystr.182

Mk 14, 60-63

Biblia Impulsy Biblia Impulsystr.182

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio(za zgodą Vocatio) Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatio Biblia pierwszego Kościoła Vocatiowyd.2017

Mk 14, 62-63

Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.1295
Biblia pierwszego Kościoła Vocatio
str.1296

Edycja św. PawłaStrażnica 1 kwietnia 2011 Strażnica 1 kwietnia 2011str.21
Bóg w ChrystusieBóg w Chrystusie Bóg w Chrystusiewyd.1997 Bóg w Chrystusie Bóg w Chrystusie
Bóg w Chrystusiestr.70
Bóg w Chrystusiestr.72

Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodze
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.339
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.342
Ewangelia według św. Marka. Wyd. W drodzestr.343

A więc, w Mk 14, 62 mamy "Ja jestem" (w.62). Zobaczmy co się wydarzyło kiedy Świadkowie Jehowy wydali zrewidowany Przekład Nowego Świata w roku 2018. Porównajmy wyd. z 1997 i 2018 roku:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mk 14, 62

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1281 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1282 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1421

Wydaje się, że Świadkowie Jehowy chcą przed czytelnikiem ukryć odwołanie się Jezusa do Wj 3, 14. Na bezpodstawne oskarżenia Jezus nie reagował. Ale kiedy Zbawiciel usłyszał od arcykapłana: "czy jesteś Synem Błogosławionego?", inaczej mówiąc: "czy jesteś Synem Boga?", a precyzyjnie rzecz ujmując: "czy jesteś Bogiem?", Pan Jezus jako Syn Człowieczy dał jednoznaczną odpowiedź: "Ja jestem". Świadkowie Jehowy szukali, szukali i... znaleźli inny przekład, by oddać u siebie: "Tak, jestem". W ten sposób właściwie pozbyli się niewygodnej odpowiedzi Jezusa. Jezus dodając do wypowiedzi "Ja jestem" słowa o zasiadaniu "po prawicy mocy" potwierdził swoją pełnię boskości w ludzkiej naturze (Kol 2, 9):

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Kol 2, 9

Nowy Testament Grecko-Polski
str.1081

Arcykapłan doskonale zrozumiał wypowiedź Chrystusa, dlatego jego reakcja mogła być jedna: "najwyższy kapłan rozdarł swoje szaty i rzekł: «Na cóż nam jeszcze potrzeba świadków? Słyszeliście bluźnierstwo. Cóż wam się zdaje?»". Świadkom Jehowy widocznie nie pasuje "Ja jestem" również w innych miejscach Pisma Świętego i tam dokonali również odpowiednich poprawek:

Zobacz:

"Srebrzanka" Świadków Jehowy w j. greckim z 2017 roku ma jeszcze "ego eimai" (Ja jestem). Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017 zob. wyd.2017 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Mk 14, 62

Przekład Nowego Świata wyd. greckie 2017str.1469 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1421

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Mk 14, 62

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.236

W tym przekładzie Świadków Jehowy w lewej kolumnie (grecko-angielski) i w prawej kolumnie (Przekład Nowego Świata) występuje "I am" - Ja jestem.


Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-greckiwyd.2008 Nowy Testament Grecko-grecki Nowy Testament Grecko-grecki zob.

Mk 14, 62 (koine)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.122

Mk 14, 62 (współczesny)

Nowy Testament Grecko-grecki
str.122

Interlinia Vocatio

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Mk 14, 62

Nowy Testament Grecko-Polski
str.262
Nowy Testament Grecko-Polski
str.263

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Mk 14, 60-65

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.167

Mk 14, 60-62

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.167

"sy eipas oti" - ty to powiedziałeś.

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024