ADWENTYŚCI DNIA SIÓDMEGO
drugie przykazanie i szabat
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Adwentyści Dnia Siódmego w jednej ze swoich publikacji napisali wprost, iż drugie przykazanie zostało usunięte:

Księga Wyjściazob. Księga Wyjścia"Znaki Czasu" Warszawa 2000 Księga WyjściaWładysław Kosowski

Pan Władysław Kosowski twierdzi, iż

Katechizm Kościoła KatolickiegoStr.13 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.14

Czy rzeczywiście żaden katechizm nie zamieszcza przykazań Bożych w ich pierwotnym, biblijnym brzmieniu? Żaden? Władysław Kosowski, który opracował książeczkę, powołuje się na:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmegostr.15

Jeżeli miał w ręku Katechizm Kościoła Katolickiego, a z pewnością miał, to świadomie przemilczał biblijną wersję Dekalogu:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.471

Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego na stronach 470 i 471 mamy biblijny tekst Dekalogu, zarówno z Księgi Wyjścia, jak i z Księgi Powtórzonego Prawa. O tym pan Kosowski jakoś nie chciał napisać. Pan Kosowski postawił też kilka zarzutów dotyczących Dekalogu. Jeden z nich brzmi tak:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmegostr.15

A więc Kościół katolicki rzekomo usunął drugie przykazanie. A jak ono brzmi wg pana Kosowskiego? Ano tak:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmegostr.16

Powyższy tekst pochodzi z Biblii Tysiąclecia:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmegostr.15

Należy zadać podstawowe pytanie. Gdzie pan Kosowski znalazł w Biblii Tysiąclecia numerację Dekalogu? Skąd wie, że te wersety, to akurat drugie przykazanie? Kto panu Kosowskiemu o tym powiedział? Czy w Biblii Tysiąclecia mamy numerację Dekalogu? Zobaczmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

Wj 20,1-17

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

W Biblii Tysiąclecia nie ma numeracji i podziału Dekalogu na poszczególne przykazania. Mamy natomiast numerację rozdziałów i wersetów. Podział w Piśmie Świetym na poszczególne wersety został wprowadzony dopiero w roku 1528 przez S. Pagnino. Jeżeli chodzi o podział i numerację Dekalogu, możemy o tym przeczytać w Katechizmie Kościoła Katolickiego:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.476
HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Pan Kosowski przemilczał w swojej broszurze, iż wersety: "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko..." (Wj 20,4-6) w Katechizmie Kościoła Katolickiego należą do PIERWSZEGO PRZYKAZANIA:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

uzupełniono: 2016-07-27

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.274
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.275
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.276
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.277
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.278
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.279
Zobacz więcej:


Pan Kosowski stawia kolejne zarzuty w swoim opracowaniu:

Księga Wyjściazob. Księga Wyjścia"Znaki Czasu" Warszawa 2000 Księga WyjściaWładysław Kosowski

Wobec rzekomego usunięcia drugiego przykazania, pan Kosowski wyciąga taki oto wniosek:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmegostr.15

Pan Kosowski nie wie albo nie chce wiedzieć, że dziesiąte przykazanie, które cytuje z Katechizmu Kościoła Katolickiego, a które brzmi: "Ani żadnej rzeczy, która jego jest" jest formułą KATECHETYCZNĄ i jest ściśle związane z dziewiątym przykazaniem. Formuła katechetyczna w tym przypadku nie musi więc posiadać podmiotu i orzeczenia. Formuła ta jest przygotowana do zapamiętania Dekalogu i znają ją dzieci od najmłodszych lat. Warto zauważyć, iż Katechizm Kościoła Katolickiego jest przeznaczony przede wszystkim dla dorosłych i w nim należy szukać rozwiązania.

Zdanie "Ani żadnej rzeczy, która jego jest" jest używana w j. polskim. W oryginalnej łacińskiej wersji Katechizmu dziesiąte przykazanie nie zaczyna się od "ani":

Dekalog
Dekalog
Zobacz:

Hiszpański:

Dekalog
Dekalog
Zobacz:

Angielski:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmego
Zobacz:

Nie jest prawdą, że dziesiąte przykazanie zostało podzielone na dwa osobne przykazania. Chrześcijanie pierwszych wieków, kiedy korzystali ze Starego Testamentu opierali się głównie na tekście Septuaginty, w której teksty z Księgi Wyjścia 20:17 i Powtórzonego Prawa 5:21 oddano podobnie jak po hebrajsku fragment Pwt 5:21:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Pwt 5,21

Pięcioksiągstr.717
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Wj 20,17 Biblia Tysiąclecia Pwt 5,21

Jak czytamy, rozdzielono tam poszczególne frazy, które dały katolikom podstawę do przyjęcia takiego, a nie innego odczytania dziewiątego i dziesiątego przykazania. Podstawą dla naszego podziału przykazań było też to, że słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony":

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.562
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.566

Księga Wyjściazob. Księga Wyjścia"Znaki Czasu" Warszawa 2000 Księga WyjściaWładysław Kosowski

Pan Kosowski cytuje tylko wersję Dekalogu z Księgi Wyjścia, nie informując przy okazji, że w Pwt 5,21 jest zamieniona kolejność, o czym wspomniałem wyżej:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmego

Pan Kosowski nie uwzględnił więc tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa. Najważniejszą rzeczą dla pana Kosowskiego jest to, że rzekomo Kościół katolicki usunął drugie przykazanie, aby podzielić dziesiąte przykazanie na dwie części. Jeśli podzielił, to jest okazja do stawiania zarzutów.


A tutaj mamy kolejny zarzut:

Dekalog Adwentyści Dnia Siódmegostr.15

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje nam:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470

Jak czytamy powyżej, treść z Księgi Wyjścia i Powtórzonego Prawa nie została zmieniona, a formuła katechetyczna uwzględnia już objawienie Nowego Testamentu.

O czym jeszcze nie wspomniał pan Kosowski? Zobaczmy:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.496

Jaką więc wartość merytoryczną mają poniższe słowa pana Kosowskiego?

Księga Wyjściazob. Księga Wyjścia"Znaki Czasu" Warszawa 2000 Księga WyjściaWładysław Kosowski
Dekalog Adwentyści Dnia Siódmego str.13 Dekalog Adwentyści Dnia Siódmego str.14

Przypomnijmy:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.562
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.566
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024