KRÓL WIECZNOŚCI

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji czytamy:

15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
str.12

Jest rzeczą oczywistą, że cytat pochodzi z Biblii Świadków Jehowy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Ap 15, 3 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1552

Czy w Księdze Objawienia pada słowo "Jehowo"? Sprawdźmy:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Ap 15,3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Tekst grecki Nowego Testamentu nie pozostawia złudzeń, iż nie pada tam słowo "Jehowa":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Ap 15, 3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1206

Potwierdza to również wydany przez Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32

Jako osoby miłujące Słowo Boże zapoznamy się "z oryginalnym greckim tekstem Biblii", zgodnie z sugestią Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

w lewej szpalcie występuje greckie słowo Kyrie, pod spodem tłumaczenie "Lord":

Ap 15, 3

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1103

Jako uzasadnienie umieszczenia w prawej szpalcie Przekładu Nowego Świata słowa "Jehowa", Świadkowie Jehowy powołują się na:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1103

Co to jest J7 i następne? Są to przekłady hebrajskie, a J7 pochodzi dopiero z roku:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures zob. wyd.1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 wyd.1985

Jak widzimy, najwcześniejszy przekład pochodzi dopiero z roku 1599, choć wcześniejsze kodeksy mają Kyrios (Lord):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1103
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 The Kingdom Interlinear... zob. wyd.1985

Świadkowie Jehowy w swojej Biblii, tzw. Chrześcijańskich Pismach Greckich wydanych po grecku, zamienili słowo Kyrie na słowo "Jehowa", choć w oryginalnym greckim tekście Biblii nie występuje:

PNŚ grecki przekład
wyd.1993
Ap 15, 3 PNŚ grecki przekładstr.328

Jeśli Świadkowie Jehowy już na początku artykułu używają wersetów ze swojej Biblii, w której to dodają słowo "Jehowa", a którego brak jest w najstarszych manuskryptach greckich, to jak będzie wyglądała dalsza argumentacja? Do czego Świadkom Jehowy jest potrzebne to słowo? Czy mają jakiś ukryty cel? Piszą bowiem o królestwie, które ma przyjść, a o którym jest mowa w modlitwie Pańskiej:

15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
str.12

Wydaje się, że Świadkowie Jehowy mają na myśli królestwo Boże na ziemi po Armagedonie. Czy o takim królestwie Bożym mówi nam Biblia? Królestwo Boże pojawiło się z chwilą przyjścia Jezusa i o tym mówi Biblia. Na konkretne pytanie faryzeuszów, Jezus nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Królestwo Boże przyszło na ziemię wraz z przyjściem Chrystusa:

Łk 16, 16 Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 17, 20-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Rz 14, 16-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Zobacz:

Mimo takich oczywistych słów, Świadkowie Jehowy przyszłe królestwo Boże przedstawiają na obrazkach:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.3
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
str.12

Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy wiedzą więcej, niż św. Paweł, kiedy pisał te słowa:

2 Kor 2, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jezus jest Królem, a jeśli jest król, to i królestwo Boże. Jak poprawnie rozumieć królestwo, o którym mówił Pan Jezus:

Błogosławieństwa Ewangelijne Błogosławieństwa Ewangelijne
wyd.1990
Błogosławieństwa Ewangelijne
str.103
Błogosławieństwa Ewangelijne
str.104

Świadkom Jehowy potrzebne było słowo "Jehowa", ponieważ "Jehowa" został Królem::

15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
str.12

Świadkowie Jehowy połączyli Za 14,9 i Ap 15,3, by uzasadnić, że "Jehowa dokonuje wielkich i zdumiewających dzieł na rzecz", jak się można domyśleć, Świadków Jehowy . W Księdze Zachariasza jest mowa o Bogu, Królu Izraela:

Za 14, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Natomiast:

Ap 15, 3

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Komentarz Biblii Poznańskiej

Biblia Poznańskastr.656

Świadkowie Jehowy wstawiając do Ap 15, 3 słowo "Jehowa", chcą w ten sposób zatrzeć prawdę o tym, że Bóg, Król Izraela, stał się człowiekiem i przyszedł w Osobie Jezusa na ziemię, by zbawić swój lud:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 130, 7-8

Pisma Vocatiostr.225

Septuaginta:

Septuaginta zob. Ps 129, 7-8 Septuagintastr.146
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 129, 7-8

Septuagintastr.967
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

On odkupi Izraela:

Ps 130, 7-8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kto odkupi Izraela od jego grzechów?

Mt 1, 21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy wstawiając do Ap 15,3 słowo "Jehowa", chcą w ten sposób zatrzeć prawdę o tym, że greckie Kyrios można przypisać również Jezusowi. W Liście Judy czytamy, że Jezus jest jedynym Panem:

Judy 4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Może dla Świadków Jehowy:

15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
str.12

Natomiast dla chrześcijan Jezus to:

Ap 19, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy pytają:

15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
15 stycznia 2014
str.12

Nie potrafię odpowiedzieć, bo nie znalazłem informacji w Biblii, że "Jehowa został Królem w roku 1914". Natomiast przypomnę, iż św. Jan w Apokalipsie napisał, że Jezus to:

Ap 19, 16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

1 Tm 6, 15-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentu
Poznań 1990
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.413
Wykład Pisma Świętego Nowego Testamentustr.414

Aby nie było wątpliwości do kogo Świadkowie Jehowy odnoszą werset 1 Tm 6, 15-16:

15 września 2008
15 września 2008
15 września 2008
str.31

W tej publikacji Świadkowie Jehowy napisali:

Wspaniały finał Objawienia bliski wyd.1993 Wspaniały finał Objawienia bliski
str.316

Nie jest prawdą, że w Ap 22,12-15 "przemawia do czytelników Objawienia sam Jehowa, Król wieczności". Te tytuły dotyczą Jezusa:

Biblia Poznańska

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Ap 22, 12-13

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.676

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2020