Film dokumentalny o imieniu Boga
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2017-12-29

nastepna część
WIKIPEDIA: "Propaganda (od łac. propagare – rozszerzać, rozciągać, krzewić) – celowe działanie zmierzające do ukształtowania określonych poglądów i zachowań zbiorowości lub jednostki, polegające na manipulacji intelektualnej i emocjonalnej (czasem z użyciem jednostronnych, etycznie niewłaściwych lub nawet całkowicie fałszywych argumentów)."
ChrześcijańskieSłownik języka polskiegoSłownik języka polskiego ChrześcijańskieSłownik języka polskiegoWarszawa 1982 ChrześcijańskieSłownik języka polskiego
ChrześcijańskieSłownik języka polskiego ChrześcijańskieSłownik języka polskiego
str.937

W Internecie krąży pewien film dokumentalny
(https://www.youtube.com/watch?v=i9yCzP_gyTI), a który ma pokazać "prawdę" o imieniu Bożym:

Film dokumentalny Film dokumentalny
Film dokumentalny Film dokumentalny
"Czy pomijanie Imienia Bożego całkowicie harmonizuje z pierwotnym tekstem Pisma Świętego" "oraz czy można ponownie odkryć poprawną wymowę tego imienia?"

Film dokumentalny
Imię Boga

W filmie występują w roli autorytetów: Rolf Furuli, Świadek Jehowy i Gérard Gertoux, prawdopodobnie także jest Świadkiem Jehowy:

Film dokumentalny Film dokumentalny

Wygląda na to, że są sędziami we własnej sprawie. Czy w takim razie mogą uczciwie podchodzić to tematu? Czy może będą szukać takich argumentów, by uzasadnić wcześniej postawioną tezę?


Przyjrzyjmy się argumentacji Świadków Jehowy w tym filmie. Rolf Furuli komentuje:

Film dokumentalny Film dokumentalny
"Jest to Kodeks Aleppo jeden z dwóch najważniejszych manuskryptów, z którego jest tłumaczony nasz Stary Testament. W hebrajskim tekście Biblii tetragram pojawia się tutaj ponad 6000 razy, włącznie z Psalmem 135 wersetem 13. Ale – w miejscach gdzie pierwotnie występowały ponad 6000 razy te cztery litery hebrajskie יהוה oznaczające imię Boże, znajdują się we współczesnych przekładach Biblii tylko ogólnie tytuły jak "Pan" lub "Bóg". Czy taka znaczna zmiana jest zgodna z intencją Biblii? W żadnym wypadku." "Chciałbym przeczytać słowa Samego Boga z mojego egzemplarza Biblii Hebraica, Z Księgi Wyjścia, rozdział 3, werset 15. Najpierw Bóg przedstawił się jako, 'Jehowa, Bóg waszych praojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba', a następnie dodał: "To jest moje imię na wieki i ono Mnie upamiętnia z pokolenia na pokolenie.""
Film dokumentalny
"Chciałbym przeczytać słowa Samego Boga z mojego egzemplarza Biblii Hebraica, Z Księgi Wyjścia, rozdział 3, werset 15. Najpierw Bóg przedstawił się jako, 'Jehowa'""

Poniżej zacytuję trzy hebrajskie Biblie i w żadnej z nich Bóg nie przedstawił się jako "Jehowa":

Biblia Hebraica Biblia HebraicaWyd.1951 Biblia Hebraica

Wj 3, 13-15

Biblia Hebraicastr.82
Biblia Hebraica Biblia Hebraica Biblia HebraicaWyd.1997

Wj 3, 13-15

Biblia Hebraicastr.89
Biblia Hebraica Biblia Hebraicawyd.2001 Biblia Hebraica

Wj 3, 13-15

Biblia Hebraicastr.83
Biblia Hebraicastr.84

Mamy tutaj manipulację jak na dłoni. Otóż Furuli "cytuje", ale z głowy Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata: 'Jehowa, Bóg waszych praojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba', by następnie przeczytać słowa z Biblii hebrajskiej: 'To jest moje imię na wieki i ono Mnie upamiętnia z pokolenia na pokolenie'. Tak to wygląda na filmie:

Film dokumentalny Film dokumentalny
"Najpierw Bóg przedstawił się jako, 'Jehowa, Bóg waszych praojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba'," "a następnie dodał: 'To jest moje imię na wieki i ono Mnie upamiętnia z pokolenia na pokolenie'"

Jak można przedstawiać w ten sposób fragment z Księgi Wyjścia o imieniu Bożym nie czytając kontekstu?. Co przemilczał Furuli? Otóż Furuli nie zacytował pytania Mojżesza o imię Boże i odpowiedzi Boga na jego pytanie:

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.81 Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.81

Bóg przedstawia się tutaj w pierwszej osobie. Jakie jest Jego imię? "JESTEM, KTÓRY JESTEM... JESTEM, posłał Mnie do was". Tak to wygląda w Biblii hebrajskiej:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 3, 13-15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.218

Cały wywód norweskiego orientalisty miał tylko pozory naukowości. W ręce wielka książka, Kodeks Aleppo z Tetragramem JHWH wraz z punktacją masorecką, potem Biblia Hebraica. Miało to zrobić wrażenie na widzu i miało pokazać, jak fachowo, merytorycznie przedstawia się dowody. Wyszła przy tym manipulacja i przemilczanie kontekstu dość istotnego w omawianym temacie. Furuli stwierdził, iż "Najpierw Bóg przedstawił się jako, 'Jehowa, Bóg waszych praojców, Abrahama, Izaaka i Jakuba',", a przecież to nie było prawdą. Najpierw Bóg odpowiedział Mojżeszowi: "JESTEM, KTÓRY JESTEM". To było najpierw!

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Komentarz do Wj 3, 13n:

Pismo Święte wyd. św. Pawłastr.129
Pismo Święte wyd. św. Pawłastr.130

Był norweski orientalista, teraz kolej na uczonego, Gérarda Gertoux:

Film dokumentalny Film dokumentalny
"Również francuski uczony Gérard Gertoux w trakcie swoich prac nad imieniem Bożym zwrócił uwagę na duże znaczenie imion, zwłaszcza na znaczenie imion bogów w czasach starożytnych. Na przykład w imieniu Tutanchamon znajduje się imię Amona, a imię Nebukandeccar zawiera imię boga Nebo, natomiast w imieniu Ramzes mamy imię boga Ra. A zatem wiele imion w starożytności zawierało w sobie imię jakiegoś boga, gdyż w zrozumieniu ówczesnym było czyś nie do pomyślenia, aby ludzie nie odwoływali się do niego. To ogromne docenianie boskich imion widać w wielu starożytnych tekstach, modlitwach i zapiskach."

Skoro pogańscy bogowie mają swoje imiona, to należy wyciągnąć wniosek, że Bóg również ma swoje imię. Tak pewnie rozumuje ów uczony. Dlaczego francuski uczony widzi tylko jedno imię Boga, a nie zauważył tych imion?

Iz 63, 16 – „Odkupiciel nasz to Twe imię odwieczne”;
Am 5, 27 – „mówi Jahwe, Bóg Zastępów to imię Jego”;
Iz 57, 15 – „którego stolica jest wieczna, a imię Święty”;
1P 4, 16 – „niech wychwala Boga w Tym imieniu”;
Ef 3, 14n. – „przed Ojcem od którego bierze swe imię wszelkie ojcostwo” (ks. Dąbr., NP);
Hbr 11, 16 – „Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga” tzn. Boga Abrahama, Boga Izaaka, Boga Jakuba”; por. Mt 22, 32.
Wj 34, 14 – „bo Jahwe ma na imię Zazdrosny...”;
Wj 3, 13n. – „jakie jest Jego imię (...) odpowiedział Bóg Mojżeszowi: Jestem, Który Jestem”;
Pnp 1, 3 – „olejek rozlany - imię Twe” - alegoria stosowana do Jahwe lub Chrystusa.


Wracamy do filmu. Widzimy tam migające różne formy imienia Bożego:

Film dokumentalny Film dokumentalny Film dokumentalny

Zauważmy, iż zestawia się słowo "Jehowa" z Tetragramem JHWH wraz z punktacją masorecką, która kazała Tetragram odczytać jako Adonaj - PAN, a nie "Jehowa".


Film dokumentalny Film dokumentalny Film dokumentalny
"Każdy kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony" "Niektórzy są przekonani , że imię Boże brzmi 'Jezus' a nie 'Jah' lub 'Jehowa'" "Tym imieniem jest Jezus"

"Każdy kto wzywa imienia Pana, będzie wybawiony" - to cytat m.in. z Rz 10, 13. Cały kontekst mówi o Chrystusie jako Panu:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Rz 10, 9-13

Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła Apokalipsa św. Jana, Edycja św. Pawła
str.2475

Film dokumentalny Film dokumentalny
"Taki pogląd jest szeroko rozpowszechniony w chrześcijaństwie" "i właściwie doprowadził do niebiblijnego kultu Jezusa, zamiast Jehowy"

A dlaczego nie ma być rozpowszechniony w chrześcijaństwie, skoro jest to prawdą? Niebiblijny kult Jezusa? Przecież nie jest to prawdą. Albo autorzy nie znają Nowego Testamentu, albo świadomie wprowadzają widzów w błąd. Syn Boży w Nowym Testamencie odbiera cześć i chwałę na równi z Bogiem Ojcem:

Iz 42, 8 J 5, 23
"Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu ani czci mojej bożkom" "aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał"
CZEŚĆ
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 5, 13
... Zasiadającemu na tronie ... cześć ...
Ap 5, 13
... Barankowi ... cześć ...
Ap 5, 14 PNŚ
... starsi zaś upadli i oddali cześć.
Ap 5, 14 PNŚ
... starsi zaś upadli i oddali cześć.
Ap 22, 3
... tron Boga ... a słudzy Jego
będą Mu cześć oddawali.

J 4, 24
... czciciele Jego oddawali Mu cześć ...
Ap 22, 3
... aby wszyscy oddawali cześć Synowi ...
Kto nie oddaje czci Synowi ...

CZEŚĆ I CHWAŁA
Bóg Ojciec Syn Boży
Ap 5, 13
... Zasiadającemu na tronie ...
cześć, i chwała ... na wieki wieków.
Ap 5, 13
... będzie w nim tron ... Baranka ...
Ap 7, 12
... chwała ... i cześć ... Bogu ... na wieki wieków.
2 P 1, 17
Otrzymał ... od Boga Ojca cześć i chwałę ...
Ap 4, 11
... Godzien jesteś ...
odebrać chwałę i cześć ...
Ap 5, 12
... Baranek zabity jest godzien wziąć
... cześć, i chwałę ...
Zobacz:

Tomasz wyznał wiarę w Jezusa:

J 20, 28

Biblia TysiącleciaBiblia Tysiąclecia wyd.V Biblia Tysiąclecia
str.1421

Jezus św. Tomaszowi powiedział: "Uwierzyłeś". Nie tylko św. Tomasz uwierzył w zmartwychwstanie, które było zapowiadane, ale też w Jego Bóstwo. Stąd to wyznanie wiary: "Pan mój i Bóg mój". W Liście do Rzymian czytamy: "Ale jest to słowo wiary, którą głosimy. Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych - osiągniesz zbawienie" (Rz 10, 8n). Świadkowie Jehowy nie wierzą i chcą narzucić niebiblijną wiarę w "Jehowę". Nowy Testament o tym milczy.


Świadkowie Jehowy nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, czym jest chrześcijaństwo:

Dogmatyka Katolicka Dogmatyka Katolickawyd.1959 Dogmatyka Katolicka
Dogmatyka Katolickastr.61

Film dokumentalny Film dokumentalny
"W przeszłości Żydzi wymawiając to słowo" "używali zarówno spółgłoski, jak i samogłoski . Jednak w zapisie stosowali tylko spółgłoski. "

A skąd Rolf Furuli wie, że Żydzi wymawiali imię Boże? Np. fragmenty Septuaginty zawierające Tetragram nie świadczą o tym, że imię JHWH było wymieniane przez czytającego. Księga Kapłańska według Septuaginty uczy: "Kto będzie wymieniał imię Boże umrze śmiercią" (Kpł 24, 16). Więc jak to było z tym wymawianiem? Wymawiali czy też nie?


"Wydaje się, że imię Boże używano już 1400 lat przed naszą erą i że zostało ono zachowane w formie egipskich hieroglifów! Po raz pierwszy imię Boże spotykamy w świątyni Amona, wzniesionej w XIV wieku p.n.e. przez faraona Amenhotepa III w Soleb, w Sudanie. Tutaj widzimy inskrypcję. Te dwa liście papirusu to piktogram litery J, dalej mamy znak oznaczający literę H, a tą linią tworzącą lasso jest WA (w3 czytane po angielsku w), następnie widzimy pikselę przepiórki – jest to W pełniące rolę elementu gramatycznego , można je po prostu pominąć."
Film dokumentalny

Jak to się stało, że Rolf Furuli zobaczył słowo "Jehowa" w inskrypcji powstałej tyle wieków przed Chrystusem, skoro tam są tylko spółgłoski JHW? Narzucanie widzowi słowa, które w tamtym czasie nie istniało jest manipulacją.


Kolejna manipulacja. Mimo, iż Furuli mówi, że mamy litery JHWH, wmawia widzom, iż jest tam imię "Jehowa":

"Kolejnym znaczącym odkryciem archeologicznym jest tak zwana Stela Meszy, która była własnością króla Meszy z Moabu, datowana na 890 r. p.n.e. Obecnie znajduje się ona w paryskim Luwrze. 'I wziąłem stamtąd naczynia', i tu dalej mamy litery JHWH יהוה zapisane starohebrajskim pismem, następujące po literach moabickich, 'i zawlokłem je przed Kemosza'. Kemosz był bogiem wojny, 'wziąłem więc naczynia Jehowy i zawlokłem je przed Kemosza'. Tutaj mamy tetragram złożony z 4 liter יהוה. Stela Meszy stanowi kolejną wyraźną wskazówkę, że imię żydowskiego Boga było znane nawet wśród innych narodów."
Film dokumentalny Film dokumentalny
"I wziąłem stamtąd naczynia', i tu dalej mamy litery JHWH יהוה zapisane starohebrajskim pismem" "Kemosz był bogiem wojny, 'wziąłem więc naczynia Jehowy i zawlokłem je przed Kemosza "

Ciekawe, jak by Furuli dzisiaj odczytał Tetragram, gdyby w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia po Chrystusie masoreci żydowscy nie wymyślili systemu znaków przedstawiających brakujące samogłoski i nie dodali do Biblii hebrajskiej?

Film dokumentalny Film dokumentalny
"Mamy tę oto inskrypcję z Sudanu pochodzącą z XIV wieku p.n.e. , kamień moabicki z 890 roku p.n.e. " "że tak, jak daleko wstecz sięgają dowody piśmiennicze, napotykamy te cztery litery Boskiego imienia"

Szkoda tylko, że Furuli nie powiedział nam, jak wymawiano w tamtym czasie Tetragram.


Dalej w filmie autorzy próbują kombinować, jak się wymawia imię Boże.

"Nad poprawną formą imienia Bożego mogą pomóc imiona żydowskie. W biblii hebrajskiej znajdujemy tzw.teoforyczne imiona (czyli imię Boże jest członem) . Chodzi o to, że cześć imienia Bożego stanowi część czyjegoś imienia własnego albo stanowi jego zakończenie , bądź cześć środkową. Pierwsze dwie sylaby wielu imion żydowskich brzmiały Jeho-. Za przykład mogą posłużyć takie imiona jak Jehoasz, Jehonatan, Jehojada, Jehojakin, i Jehonadab. W języku hebrajskim wiele imion zaczyna się od frazy Jeho-. [mówi Nehemia Gordon] Podobnie jak Joszua w hebrajskim brzmi Jehoszua i znaczy "Jehowa zbawieniem". Jonatan - "Jehowa dał". A imię J-H-W-H ,naszego Boga zaczyna się od dwóch sylab. Zatem forma Jehowa jest absolutnie poprawna."

Nie jest prawdą, iż forma "Jehowa" jest absolutnie poprawna. Możemy przeczytać o tym nawet w publikacjach Towarzystwa Strażnica:

Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi
wyd.1990
Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemistr.43
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023