Czy "oni" publicznie usługiwali... "Jehowie"?

Autor: Piotr Andryszczak

"Oni", czyli: Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 13, 2 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1385

Podobnie możemy przeczytać w tej publikacji:

Strażnica 15 listopada 2000
15 listopada 2000
Strażnica 15 listopada 2000
str.12

Czy prawdą jest, że pierwsi chrześcijanie "publicznie usługiwali Jehowie"? Nie! Chrześcijanie przecież byli wyznawcami Chrystusa. Jeśli już pełnili służbę, to dla Pana:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Dz 13, 2

Biblia Poznańskastr.317
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 13, 2

Grecko-polski Nowy Testamentstr.583

Występujące w tekście greckim słowo Kyrios potwierdza:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 13, 2

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.583

W prawej szpalcie mamy już inaczej. Na uzasadnienie wstawienia tego słowa, Świadkowie Jehowy powołują się na przekłady hebrajskie:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.583

Jako pierwszy J7:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures zob. wyd.1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 The Kingdom Interlinear... wyd.1985

Czy przekład z hebrajskiego i to dopiero z XVI w. po Chr. ma być dowodem na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa" do tekstu w Dziejach Apostolskich? Występujące słowo kyrios, a nie "Jehowa" w:

Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Aland Novum Testamentum Graece Nestle-Aland

Dz 13, 2

Novum Testamentum Graece Nestle-Alandstr.357

Jeśli chodzi o znaczenie słowa greckiego występującego w Dz 13, 2, mówiące o służbie:

Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.365

Czy współcześni Świadkowie Jehowy podczas "publicznego usługiwania": poszczą, modlą się i nakładają ręce? Przecież w swojej Biblii mają napisane:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Dz 13, 2-3: Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1385

Jak w praktyce wygląda "publiczne usługiwanie" Świadków Jehowy:

Czego naprawdę uczy Biblia
zob.
wyd.2005
Czego naprawdę uczy Biblia
str.93
Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
str.13
Strażnica 15 września 2010
15 września 2010
Strażnica 15 września 2010
str.31

Wróćmy do Biblii. Warto jeszcze zauważyć, iż w Dz 13, 2 jest mowa o powołaniu Barnaby i Szawła do pewnego dzieła:

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Dz 13, 2

Biblia Poznańskastr.317

Jakie jest to dzieło? Otóż w innym miejscu w Dziejach Apostolskich czytamy o Szawle z Tarsu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Dz 9, 10-16

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Św. Paweł tak pisze o sobie:

Rz 15, 17-21

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jeśli już chrześcijanie publicznie usługiwali, to robili to dla Chrystusa:

Kol 3, 23-24

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy współcześni Świadkowie Jehowy podczas "publicznego usługiwania" zanoszą imię Chrystusa do pogan i synów, i królów Izraela? Czy Świadkowie Jehowy podczas "publicznego usługiwania" poczytują sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego? Czy Świadkowie Jehowy służą Chrystusowi jako Panu?


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024