"Wkrótce" i "pewne pokolenie"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-06-08

Świadkowie Jehowy zgodnie ze swoją już długoletnią tradycją straszenia swoich czytelników Armagedonem, dalej straszą nadchodzącą Apokalipsą:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.2
Strażnica Nr 3 2018str.13
Strażnica Nr 3 2018
str.13

Od kiedy tak czynią? Warto przypomnieć, np. poniższa publikacja z roku 1931 straszy, iż:

Królestwo Boże nadzieją świata Królestwo Boże nadzieją świata
wyd.1931
Królestwo Boże nadzieją świata
wyd.1931
Królestwo Boże nadzieją świata
str.23
Strażnica 1 marca 19971 marca 1997 Strażnica 1 marca 1997
str.9
Strażnica 1 listopada 20121 listopada 2012 Strażnica 1 listopada 2012
str.9

Oraz obecne "wkrótce", pewnie nie ostatnie:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13
Zobacz więcej:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13

Księga Habakuka nie mówi nic o "Jehowie". Świadkowie Jehowy w tym artykule zaczynają właśnie w ten sposób straszyć czytelników Armagedonem. Najpierw znaleźli potrzebny im werset w Księdze Habakuka, oczywiście przemilczając kontekst całej wypowiedzi:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008
ed. Święty Paweł
str.2069
ed. Święty Paweł
str.2070
ed. Święty Pawełwyd.2008 Ha 1, 2-4 ed. Święty Paweł
str.2071
ed. Święty Paweł
str.2071

A więc najpierw Świadkowie Jehowy zacytowali werset z Księgi Habakuka Ha 1, 2-4, by następnie zestawić go z wersetem 2 P 3, 9:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13

Cytowany przez Świadków Jehowy 2 P 3, 9, nie potwierdza, iż w tekście greckim Nowego Testamentu występuje słowo "Jehowa". Sprawdźmy:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

2 P 3, 9

Grecko-polski Nowy Testament
str.1128

Greckie słowo kyrios (Pan) potwierdza wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

2 P 3, 9

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.1030

Oczywiście, Świadkowie Jehowy poszukali i znaleźli przekłady hebrajskie, by usprawiedliwić swoje działania. Przekład, który wybrali jest dopiero z XVI wieku po Chr. W odnośniku mamy "J7,8,13...", w którym zawarta jest informacja o przekładach hebrajskich. W pierwszym wydaniu Najlepszego dostępnego międzywierszowego przekładu Nowego Testamentu czytamy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)zob. wyd.1969 zob. The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.29
"Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.13

Dlaczego dla Świadków Jehowy ważniejszy jest jakiś przekład hebrajski z roku 1599, a nie sam tekst grecki Nowego Testamentu?


ed. Święty Pawełwyd.2008 2 P 3, 8-10 ed. Święty Paweł
str.2672
W
ed. Święty Paweł
str.2672

Świadkowie Jehowy przyznali się do fałszywych proroctw dotyczących paruzji Chrystusa:

Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
8 kwietnia 1993
Przebudźcie się! 8 kwietnia 1993
str.4
Zobacz więcej:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, że koniec jest już bardzo blisko? Czyżby Świadkowie Jehowy nie znali tych słów:

Mt 24, 42-44 Dz 1, 6-7
"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie." "«Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą,"
Strażnica Nr 3 2018
str.13

Książka wydana przez Świadków Jehowy również straszy bliskim końcem świata. Przypomnijmy, że została wydana w 2005 roku. Lata mijają, a Świadkowie Jehowy wciąż powtarzają tę samą mantrę: "wkrótce", "niedługo", "zagłada jest bliska":

Czego naprawdę uczy Biblia Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Biblia
Czego naprawdę uczy Bibliastr.32
Czego naprawdę uczy Bibliastr.85
Czego naprawdę uczy Bibliastr.94
Zobacz:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.2
Strażnica Nr 3 2018str.13

Świadkowie Jehowy jak zwykle wyliczają zjawiska poprzedzają bliski już koniec:

Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13
Strażnica Nr 3 2018
str.13
Znaki dni ostatnich - "niedobory żywności" Znaki dni ostatnich - "zarazy" Znaki dni ostatnich - "trzęsienia ziemi"
obrazek obrazek obrazek
W leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism napisano: "Jezus przepowiedział braki żywności jako jeden z elementów znaku zakończenia 'systemu rzeczy'".
Świadkowie Jehowy utrzymują, że od roku 1914 świat nawiedzają niespotykane nigdy wcześniej niedobory żywności, które uśmiercając miliony ludzi stanowią także znak zbliżającego się końca świata.
Jak takie twierdzenia mają się do faktów historycznych?
Wnikliwe poznawanie Pism podaje: "Jezus wskazał, że w dniach poprzedzających 'wielki ucisk' ludzi utrapią m.in. zarazy. A słowa z Objawienia 6:1-8, (...) dotyczyły przyszłego okresu wojen, głodu i ''śmiertelnej plagi''".
Towarzystwo Strażnica twierdzi, że od roku 1914 ludzkość doznaje niezwykłego wzrostu zaraz i epidemii. Ale Czym w ogóle są "śmiertelne plagi" w naszym wieku? I czy rzeczywiście zarazy "zalewają" ludzkość od roku 1914?
W wydanym przez WTS leksykonie Wnikliwe poznawanie Pism czytamy: "Jezus przepowiedział, że częste i silne trzęsienia ziemi będą jednym z elementów znaku jego obecności. Po roku 1914 liczba takich wstrząsów wzrosła".
Czy tak jest w istocie? Czy liczba trzęsień ziemi faktycznie wzrasta? Co mówią na ten temat naukowe autorytety z dziedziny sejsmologii? I w końcu, czy Towarzystwo Strażnica rzetelnie przedstawia fakty dotyczące trzęsień ziemi?

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13

A cóż to za "pewne pokolenie"? Już Świadkowie Jehowy uczyli o pewnym pokoleniu, które miało nie przeminąć i ujrzeć na własne oczy zagładę bezbożnego świata:

Strażnica 1984 Nr 22
1984 Nr 22
Strażnica 1984 Nr 22
str.3
Strażnica 1984 Nr 22
str.6
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
zob.
wyd.1991
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.72
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism wyd.1991
str.346
Strażnica 1968 Nr 5
1968 Nr 5
Strażnica 1968 Nr 5
str.4
Zobacz:

Pokolenie, jak to pokolenie. Pojawia się i przemija. Czas płynie nieubłaganie, więc Świadkowie Jehowy wymyślili sobie drugie pokolenie, które ma się zazębiać z tym pierwszym. W ten sposób zyskali trochę czasu, by dalej straszyć swoich czytelników nadchodzącą zagładą:

Chrześcijańskie życie i służba MARZEC 2018Chrześcijańskie życie i służba
MARZEC 2018
Chrześcijańskie życie i służba MARZEC 2018str.5
Zobacz więcej:

Strażnica Nr 3 2018Strażnica Nr 3 2018 Strażnica Nr 3 2018
str.13

Biblia nic nie mówi o "Jehowie", który może przywrócić zmarłym życie. Świadkowie Jehowy muszą się zdecydować, kto może przywrócić zmarłym życie: "Jehowa" czy Jezus? Kto wskrzeszał zmarłych? "Jehowa" czy Jezus? Kto jest zmartwychwstaniem i życiem? "Jehowa" czy Jezus? "Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie." (J 11, 25).

Podczas paruzji Chrystusa, to nie "Jehowa" będzie wskrzeszał umarłych oraz sądził żywych i umarłych, lecz Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus:

Dz 17, 31 1 Kor 15, 22
„Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył” „przez człowieka dokona się zmartwychwstanie. (...) w Chrystusie wszyscy ożywieni będą”
Rz 14, 10 2 Kor 5, 10
„Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.” „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.”

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019