Kto jest antychrystem?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2015-04-06

W jednej ze swoich publikacji, Świadkowie Jehowy próbują zdemaskować antychrysta i pytają:

Strażnica 1 czerwca 2015
1 czerwca 2015
Strażnica 1 czerwca 2015
Strażnica 1 czerwca 2015
str.14

Następnie wyjaśniają:

Strażnica 1 czerwca 2015str.14

Słuszna uwaga. Za czasów św. Jana pojawiło się wielu antychrystów, którzy w wypaczony sposób przedstawiali relację między Bogiem a Jego Synem.

Strażnica 1 czerwca 2015str.14

Natchniona wypowiedź antychrysta? Takich słów nie ma w Biblii:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2680

Zobaczmy werset 1 J 4, 1:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2680

Kto to jest fałszywy prorok? Pan Jezus w Ewangelii przestrzega nas przed fałszywymi prorokami:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 7,15-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"ich" - tzn. fałszywych proroków. A więc fałszywych proroków poznajemy po fałszywych proroctwach. Czym charakteryzują się fałszywi prorocy?

Pwt 18,20-22

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 21,8-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy przyznają się do tego, że są prorokami występującymi w imieniu Boga:

Przebudźcie się! LXVII Nr 9
LXVII Nr 9
(1986 r.)
Przebudźcie się! LXVII Nr 9
str.7
Strażnica 1978 Nr 7
1978 Nr 7
Strażnica 1978 Nr 7
Strażnica 1978 Nr 7
str.6

Z historii Świadków Jehowy wiemy, że wyznaczali oni daty końca świata, m.in. na rok 1914, 1925 czy 1975. Zobaczmy jeden przykład:

Koniec świata w roku 1925:

Miljony ludzi żyjących nie umrą
wyd.pol.1920
Miljony ludzi żyjących nie umrą
str.59
Miljony ludzi żyjących nie umrą
str.60
Miljony ludzi żyjących nie umrą
str.76
Zobacz:

Czy słowa św. Jana są dzisiaj aktualne?

1 J 4, 1

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2680

Dalej w cytowanej już Strażnicy czytamy:

Strażnica 1 czerwca 2015
1 czerwca 2015
Strażnica 1 czerwca 2015
str.14

Taki jest zwodzicielem, który nie wyznaje, że Jezus przyszedł w ciele. Co to konkretnie znaczy?

1 J 2, 22-23

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2677

Kto rozpowszechnia kłamstwa religijne o Jezusie Chrystusie? Kto rozpowszechnia nauki o tym, że Jezus jest archaniołem Michałem, a nie Bogiem, który stał się człowiekiem?

Zapowiedź w Księdze Izajasza i spełnienie się proroctwa na Jezusie, Synu Bożym:

Iz 35, 3-6n Biblia Tysiąclecia Mt 11, 2-6 Biblia Tysiąclecia
Zobacz:

Kto rozpowszechnia nauki o tym, że Jezus, Syn Boży, prawdziwy Bóg, nie przyszedł w ciele?

2 J 7-8

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2683
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2684
J 1, 1-3 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2331 J 1, 14.18 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2332

1 J 5, 20

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2682

Świadkowie Jehowy nauczają, że Jezus stał się Chrystusem, Mesjaszem dopiero przy chrzcie:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Bibliastr.38

Nie jest to prawdą, ponieważ anioł do pasterzy powiedział, iż Jezus już po narodzeniu był Chrystusem, Mesjaszem, o czym wspomniał św. Łukasz w swojej Ewangelii:

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. Łk 2, 8-11 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2260
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2260

Łk 1, 39-43

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2257

Świadkowie Jehowy uczą, iż dopiero podczas chrztu "Jezusowi przywrócono pamięć" (sic!):

Strażnica 15 stycznia 200815 stycznia 2008 Strażnica 15 stycznia 2008 Strażnica 15 stycznia 2008str.29

Pismo Święte milczy na ten temat. Ciekawe, skąd Jezus czerpał wiedzę, kiedy jako dwunastoletni chłopiec nauczał w świątyni?

Łk 2, 46-50

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2262
Zobacz:

Natomiast Świadkowie Jehowy zrobią wszystko, by z Jezusa, który przyszedł w ciele, zrobić stworzenie:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Bibliastr.41

Po pierwsze. Określenia -rodny czy -rodzony nie mają nic wspólnego ze słowem stworzony. W języku greckim pierworodny to prototokos, a pierwszy stworzony to protoplastos (Mdr 10:1 wg LXX). Jezus jest określany tylko tym pierwszym terminem, a tym drugim Adam.

Po drugie. Cyt.: "a potem posłużył się nim do stworzenia wszystkiego innego (Kolosam 1:16)". Aby w ten sposób nauczać, Świadkowie Jehowy dodali w swojej Biblii w Kol 1, 16 słowo "inne":

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
wyd.pol.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
str.259
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

W Kol 1, 16 słów "inne" brak jest w tekście oryginalnym Nowego Testamentu:

Kol 1, 16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.948

Kiedy już Świadkowie Jehowy dodali słowo "inne" do swojej Biblii, mogą już sobie tworzyć własną doktrynę:

Czego naprawdę uczy Bibliawyd.2005 Czego naprawdę uczy Bibliastr.41

Ze książkowego akapitu możemy dowiedzieć się wszystkiego (papier jest cierpliwy), co anonimowi redaktorzy sobie wymyślą, by podać Świadkom Jehowy do wierzenia, natomiast Pismo Święte nie uczy, że Jezus był stworzony przez Boga. .

Zobacz:

Świadkowie Jehowy piszą też o antychryście, iż:

Strażnica 1 czerwca 2015str.14

Czy Świadkowie Jehowy przedstawiają w wypaczony sposób relacje między Ojcem a Synem? Spójrzmy, co zrobiono z wersetem w J 10, 38 w Biblii Świadków Jehowy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
J 10, 30.38 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1349

Nie jest prawdą, że Jezus powiedział, że jest "w jedności z Ojcem.". Wydany przez Świadków Jehowy przekład międzywierszowy Nowego Testamentu, który nazywają:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

J 10, 38

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.461

Jak czytamy w lewej szpalcie, greckie wyrażenie en emoi przetłumaczono zgodnie ze znaczeniem greckich słów (we mnie), natomiast prawa szpalta, to już Przekład Nowego Świata, a ten musi być już zgodny z doktryną Strażnicy. Sprawdźmy jeszcze dosłowne tłumaczenie z j. greckiego na j. polski w:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 10, 38

Grecko-polski Nowy Testamentstr.449

Świadkowie Jehowy słusznie piszą, iż:

Strażnica 1 czerwca 2015str.15

Jeżeli porównamy nauki Świadków Jehowy z Pismem Świętym, to wnioski nasuwają się same.


Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłazob. Edycja św. Pawła zob. J 10, 30-38 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2359
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2359
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2360

Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden aspekt w publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 1 czerwca 2015str.15

Co anonimowy autor tych słów miał na myśli? Czyżby Świadkowie Jehowy chcieli zasugerować, iż Ojciec i Syn to jedna osoba? Nauka o Trójcy Świętej nie mówi wyłącznie o Ojcu i Synu. Mówi o trzech Osobach, mających wspólną istotę, czyli jedno Bóstwo:

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spirago zob. wyd.1911 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.116 Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.117
Zobacz:

Świadkom Jehowy myli się antychryst z królestwem Bożym. W komentarzach do Apokalipsy (rozdz. 12) widać to jak na dłoni:

Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
Dokonana Tajemnica wyd.pol.1925
str.219
Wspaniały finał Objawienia bliski
zob.
wyd.1993
Wspaniały finał Objawienia bliski
Wspaniały finał Objawienia bliski
str.177

Strażnica 1 czerwca 2015 Strażnica 1 czerwca 2015str.15

Kiedy zapukają do nas Świadkowie Jehowy, można dostosować się do polecenia św. Jana, Apostoła:

2 J 7-11

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2683
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2684

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021