Październikowe manipulacje
w Broadcasting 2018
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-11-09

nastepna część

Wśród Świadków Jehowy pojawiła się nowa forma wielbienia Boga. Świadkowie Jehowy są zachwyceni powstaniem nowej telewizji JW Broadcasting.

Rocznik 2016
Rocznik 2016
Rocznik 2016
str.5
Zobacz więcej:

Przyglądnijmy się niektórym aspektom zawartych w tym filmie, który jest dostępny na oficjalnej stronie Świadków Jehowy. Do materiału wprowadza nas członek tzw. "Ciała Kierowniczego", Geoffrey Jackson:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018

Świadkowie Jehowy wspominają o wydaniu zrewidowanego Przekładu Nowego Świata w roku 2013:

Broadcasting 10-2018
Dlaczego Ciało Kierownicze dostrzegło potrzebę zrewidowania tego przekładu?
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Jednym z powodów było okazanie szacunku dla imienia Bożego przez umieszczenie go w sześciu nowych miejscach, na które wskazały nowe dowody.

Czyżby odnalazły się jakieś nieznane nam manuskrypty?

Inny powód, to umożliwienie tłumaczenia Biblii na jeszcze większą liczbę języków. Tysiące pytań nadesłanych przez zespoły zajmujące się tłumaczeniem Biblii pokazało, w których miejscach tekst angielski mógłby być łatwiejszy do zrozumienia, a jednocześnie wciąż wierny oryginałowi.

Obawiam się, że raczej ten przekład wykorzystano do zmieniającej się doktryny. A zestawianie go z pierwszymi wydaniami Przekładu Nowego Świata jest tylko przykrywką, że niby język się zmienił i trzeba dostosować do współczesności:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Zobacz:

Co bracia i siostry mówią o zrewidowanym Przekładzie Nowego świata w swoich językach?
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018

Oto wypowiedzi:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Współczesny język zrewidowanej Biblii pomaga mi zrozumieć różne fragmenty, bo teraz są one płynniejsze i prostsze. Dzięki temu mogę więcej rozmyślać nad tym, co teraz przeczytałem. Psalm 7, werset 9, teraz mówi, że Jehowa bada serca i najskrytsze uczucia. A wcześniej było, że poddaje próbie serce i nerki. Teraz łatwiej to zrozumieć.

"Jehowa bada serca i najskrytsze uczucia"? Zobaczmy, co jest napisane w polskim wydaniu z 2018 roku:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018
Ps 7, 9 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.775 Ap 2, 23 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 20181706

W psalmie 7, 9 nie jest napisane, że "Jehowa bada serca i najskrytsze uczucia", lecz Bóg. Natomiast Jezus mówi wprost, że jest tym, który "bada najskrytsze myśli i serca" i odpłaci każdemu według uczynków. A więc jest Bogiem!


Świadkowie Jehowy są zachwyceni zrewidowanym Przekładem Nowego Świata:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018

Członek tzw. "Ciała Kierowniczego", Geoffrey Jackson manipuluje modlitwą Pana Jezusa:

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Jezus wypowiedział te słowa zaledwie cztery dni przed swoją męczeńską śmiercią. Ale chociaż był bardzo zmartwiony tym, czego miał wkrótce doświadczyć, to o co przede wszystkim się troszczył? O to, by imię Jehowy zostało otoczone chwałą. Dla nas żyjących dzisiaj, otaczanie chwałą imienia Jehowy i dbanie o jego reputację, również jest bardzo ważne. Ale jak można otaczać kogoś chwałą lub go wsławiać, jeśli nikt nie zna jego imienia? Znajomość osobistego imienia Bożego, Jehowa, ściśle wiąże się z dbaniem o jego dobrą opinię. I w zasadzie jest pierwszym krokiem w tym kierunku.

Jezus rzekomo troszczył się, „by imię Jehowy zostało otoczone chwałą”??? Nigdzie, w żadnej modlitwie Pana Jezusa do Ojca, nie pada w nich ani razu imię "Jehowa", lecz „Abba, Ojcze” (Mk 14, 35n.), „Eloi (...) to znaczy: Boże mój” (Mk 15, 34), „Ojcze nasz” (Mt 6, 9), „Ojcze” (J 11, 41), „Ojcze, Panie nieba i ziemi” (Mt 11, 25), „Ojcze Święty” (J 17, 11), „Ty, Ojcze” (J 17, 5), „Ojcze sprawiedliwy” (J 17, 25) itp. Określenie „objawiać imię Boga” nie oznacza tego, co mówią Świadkowie Jehowy. W Dz 8, 12 Filip nauczał „o imieniu Jezusa Chrystusa”, tzn. uczył o Nim. Tak samo objawiać imię Ojca oznacza nauczać o Bogu, jako Ojcu.

Należy zwrócić też uwagę, że Jezus będąc na ziemi i modląc się jako człowiek, ani razu nie modlił się do "Jehowy Boga" i takiego przykładu nam nie dał. Mało tego, nauczył nas modlitwy "Ojcze nasz..." (Mt 6, 9), a nie "Ojcze Jehowo". Oto formy jakie używał Jezus podczas modlitw:

Forma Wersety
„Ojcze”
Mt 11, 25-26; Mt 26, 39. 42; Mk 14, 36; Łk 10, 21; Łk 22, 42; Łk 23, 34; Łk 23, 46; J 11, 41; J 12, 27-28; J 17, 1.5.21.24
„Ojcze Święty”
J 17, 11
„Ojcze sprawiedliwy”
J 17, 25
„Abba” (= aram. Ojcze, Tatusiu)
Mk 14, 36
„Panie”
Mt 11, 25; Łk 10, 21
„Boże”
Mt 27, 46; Mk 15, 34
„Eli” lub „Eloi” (= aram. Boże)
Mt 27,46; Mk 15, 34
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Edycja św. Pawła
str.2739

Członek tzw. Ciała Kierowniczego Geoffrey Jackson, nie wie lub nie chce wiedzieć, że imię zbawcze, które wzywają chrześcijanie, to imię Jezus:

Mt 1, 21 Flp 2, 9-10 1 Kor 1, 2 Dz 19, 17 Dz 4, 12
„Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów” „Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych” „do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego” „i wysławiano imię Pana Jezusa „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”

Geoffrey Jackson zadaje pytanie:

Broadcasting 10-2018
Chodzi o to, czy imię Boże powinno występować w Chrześcijańskich Pismach Greckich, popularnie nazywanym Nowym Testamentem?

Odpowiedź jest prosta. W formie "Jehowa", nie! Bo nigdy tam nie występowało. Żaden, nawet najstarszy grecki manuskrypt Nowego Testamentu, nie zawierał ani Tetragramu, ani pełnej formy imienia Bożego.

Zobacz:

Natomiast w Nowym Testamencie występuje imię w postaci "Ja jestem" objawione Mojżeszowi: "Jestem, który jestem". Na konkretne pytanie skierowane do Boga przez Mojżesza: "«Oto pójdę do Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał mię do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest Jego imię, to cóż im mam powiedzieć?»", odpowiada Bóg Mojżeszowi: "«JESTEM, KTÓRY JESTEM». I dodał: «Tak powiesz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was»" (Wj 3, 13-14). Co robią Świadkowie Jehowy? Wymyślają nowe formy:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Wj 3, 14

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.79 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.116 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.117

A słowa Pana Jezusa "Ja jestem", przekręcają lub usuwają w niewygodnych dla siebie wersetach, np. w Ewangelii wg św. Jana J 13, 19:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1497
Zobacz:

Geoffrey Jackson dalej kontynuuje:

Broadcasting 10-2018
Wielu uczonych, którzy zgadzają się z tym, że imię Boże powinno znaleźć się w Pismach Hebrajskich, nie zgadza się z używaniem go w Nowym Testamencie”

I słusznie! Bowiem nie ma go w najstarszych greckich manuskryptach Nowego Testamentu. To nie ulega wątpliwości.

Co zatem skłoniło tłumaczy Przekładu Nowego Świata do przywrócenia imienia Bożego w 237 miejscach Chrześcijańskich Pism Greckich?”

No i tutaj mamy typową manipulację członka "Ciała Kierowniczego". W jaki sposób można przywrócić coś, czego nigdy nie było?

Odpowiedź na to pytanie jest związana z fascynującymi wydarzeniami, tak niesamowitymi, że nie można uznać ich za zwykły przypadek. Poza tym, będziemy musieli przeprowadzić pewne śledztwo. Brzmi intrygująco? I tak będzie.

Zobaczymy, jakich metod użyją Świadkowie Jehowy i czy będą one wiarygodne.

Zacznijmy więc tę wspólną podróż.

No to jedziemy!

Na początek przenieśmy się w wyobraźni do późnych lat 40-tych XX w. W tym czasie komitet Przekładu Biblii Nowego Świata, zajmował się tłumaczeniem Ewangelii wg Mateusza. Gdy bracia zaczęli pracę, na pewno zobaczyli, że w relacji Mateusza pojawia się mnóstwo cytatów z Pism Hebrajskich. Wiele z tych cytatów zawiera tetragram, czyli imię Boże zapisane hebrajskimi literami. Spójrzmy na przykład na Mateusza 22, 44, gdzie opisano jak Jezus zacytował słowa psalmu 110, werset 1
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Ale czy Jezus rzeczywiście użył wtedy imienia Bożego? A może zastąpił je jakimś innym słowem, takim jak Pan?

Geoffrey Jackson dalej przytacza przykład z Biblii Króla Jakuba, gdzie w miejsce Tetragramu wstawiono dużymi literami słowo PAN. Więc wniosek dla Świadków Jehowy jest oczywisty. W tym miejscu występował Tetragram, więc Jezus mógł użyć w Mt 22, 44 imię Boże. Skąd Geoffrey Jackson wie, z jakiego tekstu korzystał św. Mateusz? Św. Mateusz mógł korzystać z tekstu aramejskiego, bo w czasach Jezusa już istniały przekłady Starego Testamentu na aramejski, w których nie było już imienia Bożego. A może cytując Stary Testament korzystał z greckiego tekstu Septuaginty, w którym miejsce Tetragramu było słowo kyrios, Pan.

Zauważmy, że w tekście hebrajskim nie występuje fraza "JHWH powiedział mojemu Panu", lecz "Dawida pieśń. Wyrocznia JHWH dla Pana mego". To wyrażenie charakterystyczne dla proroków (np. Iz 3, 5; 14, 22), kiedy ogłaszali szczególnie ważne postanowienie Boga:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Psalm 110,1

Pismastr.192

W greckiej Septuagincie jest inaczej:

Septuaginta zob.

Ps 109,1

Septuagintastr.124
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Ps 109,1

Septuagintastr.946

Taki właśnie tekst z Septuaginty występuje w Nowym Testamencie:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 22, 44

Grecko-polski Nowy Testamentstr.108
Ps 109, 1 Mt 22, 44
„Εἶπεν ὁ κύριος τῷ κυρίῳ μου,” „Εἶπεν κύριος τῷ κυρίῳ μου,”

Wygląda na to, że tekst pochodzi z greckiej Septuaginty. Geoffrey Jackson powołuje się na angielskie przekłady Biblii Króla Jakuba:

Bracia mogli zauważyć, że w wielu angielskich wydaniach Biblii Króla Jakuba we fragmencie z Mateusza 22, 44, zastosowano ciekawy zabieg. Słowo Pan, zapisano dużymi literami. Takim zapisem posłużono się w całej Biblii Króla Jakuba, by wskazać, że w danym miejscu w oryginalnym tekście hebrajskim występuje imię Boże. A więc użycie dużych liter w omawianym wersecie z Mateusza, potwierdza, że pierwotnie w tym cytacie było imię Boże.

Pierwotnie? To znaczy gdzie i kiedy? Ewangelię wg św. Mateusza mamy napisaną i dostępną w j. greckim, a nie w hebrajskim. A w greckim Nowym Testamencie nie występuje Tetragram JHWH.

Z tego może wynikać, że Jezus się nim wtedy posłużył

Może wynikać? Może, ale nie musi i nie dowodzi, że Jezus posłużył się imieniem Bożym. Geoffrey Jackson nie mając żadnych dowodów, posługuje się w swojej argumentacji przekładem angielskim, bo jacyś tłumacze użyli dużych liter.


Broadcasting 10-2018
Jednak w latach poprzedzających wydanie Przekładu Nowego Świata wielu uczonych twierdziło, że na długo przed pojawieniem się Jezusa na ziemi, Żydzi usunęli Tetragram z Septuaginty, czyli przekładu Pism Hebrajskich na język grecki. Jeśli tak, to by oznaczało, że kopie świętych pism używanych w czasach Jezusa nie zawierały imienia Bożego.

Zwróćmy uwagę na jeden aspekt. W żadnym rękopisie Septuaginty, w żadnym tekście hebrajskim nie występuje pełna forma imienia Bożego, tylko Tetragram JHWH, a więc tylko same spółgłoski. A co z resztą? A co z samogłoskami? Jakie samogłoski pierwotnie tam występowały? Tego do dzisiaj nie wiemy. Świadkowie Jehowy stosują taką retorykę. Wskazują na Tetragram i zaraz mówią, to jest imię Boże. I słusznie. Ale to tylko jest Tetragram. Zaraz potem dodają słowo "Jehowa". Tam gdzie jest Tetragram, Świadkowie Jehowy widzą "Jehowa". Przecież jako takie ono nigdy nie występowało pierwotnie w tekście hebrajskim, ani nie występowało w greckiej Septuagincie. Tym bardziej, że tekst grecki zawiera zarówno spółgłoski, jak i samogłoski. Nie byłoby wtedy żadnego problemu wstawić do tekstu greckiego imienia Bożego w pełnej pierwotnej wersji.

Jednak w latach poprzedzających wydanie Przekładu Nowego Świata wielu uczonych twierdziło, że na długo przed pojawieniem się Jezusa na ziemi, Żydzi usunęli Tetragram z Septuaginty, czyli przekładu Pism Hebrajskich na język grecki. Jeśli tak, to by oznaczało, że kopie świętych pism używanych w czasach Jezusa nie zawierały imienia Bożego.

Nie ze wszystkich kopii Septuaginty pousuwano Tetragram. Jedne miały, inne już nie. I nie jest prawdą, że w czasach Jezusa wszystkie kopie Septuaginty nie zawierały Tetragramu.

Co więc powinien zrobić komitet przekładu? Posługiwać się imieniem Bożym? Czy nie?

Komitet przekładu powinien opierać się na tekście greckim Nowego Testamentu i uczciwie go tłumaczyć. Tam, gdzie w tekście greckim występuje słowo kyrios, należy przetłumaczyć na Pan. Chyba, że komitet przekładu ma własną ideologię i chce poprawiać natchnionych pisarzy Nowego Testamentu, wbrew tekstowi greckiemu.


Broadcasting 10-2018
Teraz historia robi się naprawdę ciekawa. Mniej więcej w tym czasie pewne wyjątkowe odkrycia udowodniły, że uczeni się mylą. Jedną z tych odkryć bracia udokumentowali w przedmowie do Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata wydanym w 1950 roku. Chodziło o pewien papirus z kopią Septuaginty, datowany na czas Jezusa. Co zawierał? Żeby się tego dowiedzieć, obejrzyjmy film dokumentalny.
W 1950 roku wydano Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata:
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018

Tak na marginesie:

Zobacz:

Wyjątkowość tego przekładu polegała na przywróceniu imienia Bożego, Jehowa, w 237 miejscach tekstu głównego, tzw. Nowego Testamentu.

Manipulacja Świadków Jehowy polega na tym, że używają zwrotu "przywrócenie" oraz "Jehowa". Jak można przywrócić coś, co nigdy w Nowym Testamencie nie występowało? Jak można wstawić do Nowego Testamentu słowo "Jehowa", nie podając żadnego dowodu w postaci najstarszych manuskryptów Nowego Testamentu? Gdzie Świadkowie Jehowy znaleźli manuskrypty z Tetragramem?

Rozumiem, że Świadkowie Jehowy powstawiali słowo "Jehowa" w Nowym Testamencie w miejscach, które są cytatami ze Starego Testamentu, ale powstawiać w miejsca, które nie są wcale cytatami ze Starego Testamentu? Oto ten wykaz:

Mt 1:20, 22, 24; Mt 2:13,15,19; Mt 28:2; Mk 5:19; Mk 13,20; Łk 1:6, 9, 11, 15-17, 25, 28, 32, 38, 45-46, 58, 66, 68, 76; Łk 2:9, 15, 22-23, 24, 26, 39; Łk 5:17; Łk 20:37; Dz 1:24; Dz 2:39; Dz 2,47; Dz 3:19; Dz 4:29; Dz 5:9; Dz 5,19; Dz 7:31; Dz 7:33; Dz 7,60; Dz 8:22, 24-26; Dz 8:39; Dz 9:31; Dz 10:33; Dz 11:21; Dz 12:7;, 11, 17, 23-24; Dz 13:2; Dz 13:10-12; Dz 13:44, 47-49; Dz 14:3, 23; Dz 15:35-36; Dz 15:40; Dz 16:14-15, 32; Dz 18:21, 25; Dz 19:20; Dz 21:14; Rz 12:11, 19; Rz 14:4, 6, 8; 1 Kor 4:4,19; 1 Kor7:17; 1 Kor 10:9, 21; 1 Kor 11:32; 1 Kor 16:7, 10; 2 Kor 3:16-18; 2 Kor 10:18; Ef 2:21; Ef 5:17, 19; Ef 6:4, 7-8; Kol 1:10; Kol 3:13, 16, 22-24; 1 Tes 1:8; 1 Tes 4:6, 15; 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2, 13; 2Tes 3:1; 2 Tm 1:18; 2 Tm 4:14; Hbr 7:21; Hbr 8:2; Jk 1:7; Jk 3:9; Jk 4:10; Jk 5:4, 10-11; Jk 5:14-15; 2 P 2:9, 11; 2 P 3:8-10; 2 P 3:12; Jud 1:5,14; Ap 1:8; Ap 4:11; Ap 18:8; Ap 21:22; Ap 22:5-6.

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Ale jak to było możliwe, skoro przez całe wieki, wiele Biblii nie zawierało imienia Jehowa? I dlaczego należało przywrócić w tekście imię Boże?

Ponownie mamy manipulację i wmawianie widzom, że należy przywrócić w tekście Nowego Testamentu imię Boże.


Broadcasting 10-2018
Najstarsze dostępne odpisy tekstu nie zawierają imienia Bożego w Chrześcijańskich Pismach Greckich. Występują tam zamienniki, takie jak Bóg czy Pan.

Jeżeli najstarsze odpisy Nowego Testamentu nie zawierają imienia Bożego, to znaczy, że dzięki natchnieniu Bożemu imię Boże tam się po prostu nie znalazło. Twierdząc, że występują tam „zamienniki”, chcą zasugerować, że ktoś zamienił Tetragram na Bóg czy Pan. Ale to pisarze Nowego Testamentu korzystali już z gotowych wersji Starego Testamentu, gdzie występowało słowo Theos lub Kyrios w Septuagincie.

Świadkowie Jehowy jakoś nie zauważają, że sami pisarze Starego Testamentu, pod Bożym natchnieniem zastępowali Tetragram słowem Bóg. Skorzystajmy z przykładów w Biblii Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Ps 14:2 Ps 53:2
Przekład Nowego Świata
str.720
Przekład Nowego Świata
str.756

2 Sm 5:24 1 Krn 14:15
Przekład Nowego Świata
str.412
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.549

1 Krl 3:5 2 Krn 1:7
Przekład Nowego Świata
str.449
Przekład Nowego Świata
str.570
Zobacz więcej:

Broadcasting 10-2018
Dość szybko kopiści sporządzający te rękopisy, po prostu zaczęli zastępować imię Boże innymi słowami.

Kolejna manipulacja Świadków Jehowy. Otóż twierdzą, że kopiści zaczęli zastępować imię Boże innymi słowami. Czyli wynika z tego, że imię Boże tam było, a oni po prostu sobie zastąpili innym wyrazem. A jak mieli napisać imię Boże, skoro nie była znana pełna wymowa imienia Bożego, tylko był wyłącznie Tetragram? Mówiono Adonaj i dlatego w drugiej połowie pierwszego tysiąclecia po Chr., masoreci żydowscy do Tetragramu dodali samogłoski w wyrazu Adonaj, by w tym miejscu przeczytać, Pan (zob. Imię Boże, które pozostanie na zawsze, wyd. 1996, str.8).

Broadcasting 10-2018
Wiemy, że to nie była technika translatorska, bo imię zastępowano tytułem. Tytuł nawet nie jest synonimem imienia Jehowa.

Ale słowo "Jehowa" jako takie nie istnieje. To dziwoląg:

Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo SAK
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Błąd w tekście: "masoreci zaopatrzyli jednak w spółgłoski pochodzące..." - zamiast "spółgłoski", powinno być "samogłoski".

Jeżeli chodzi o tytuł, to Apostołom znane było imię „Jezus”, a jednak zwracając się do Chrystusa używali oni, jako imienia, tytułu „Pan” (np. Mt 8, 25; 26, 22). Wiele też tytułów Mesjasza nazwanych jest w Biblii imionami, to samo więc dotyczy Ojca: „Nazwą Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju” (Iz 9,5 BT); „a imię Jego nazwano: Słowo Boga” (Ap 19, 13); „A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: Król królów i Pan panów” (Ap 19, 16).

Świadkowie Jehowy w swojej nowej zrewidowanej Biblii z 2018 roku usunęli słowo "imię" z Iz 9, 6:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Iz 9, 6

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.902 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.984

Iz 9, 5 PROROCY (wyd.2008) (za zgodą wydawcy Vocatio):

Pięcioksiąg
str.767
Pięcioksiąg
str.768

Broadcasting 10-2018
Ponieważ Pisma Greckie były natchnionym dodatkiem do świętych Pism Hebrajskich, w których imię Boże, Jehowa, zostało użyte jakieś 7000 razy, to nagłe zniknięcie z tekstu greckiego, jest nieuzasadnioną niekonsekwencją.

Ale z Nowego Testamentu nic nie zniknęło. Tam po prostu nigdy imię Boże w postaci Tetragramu nie występowało. Pisarze Nowego Testamentu korzystali już z gotowej w tamtych czasach Septuaginty, w której Tetragramu nie było. Czy tak trudno to zrozumieć Świadkom Jehowy?


Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
Chociaż komitet Przekładu Nowego Świata był przekonany, że imię Jehowa powinno się pojawiać w tekście Chrześcijańskich Pism Greckich, to wiedział też, że praktycznie wszyscy ówcześni bibliści mieli zupełnie inny pogląd. Uczeni twierdzili, że do czasów Jezusa nawet Septuaginta, greckie tłumaczenie Pism Hebrajskich, nie zawierała już imienia Bożego. Dlaczego więc pisarze Nowego Testamentu mieliby używać tego imienia, skoro w ich kopiach świętych pism po grecku nie było już Tetragramu? Pogląd ten opierał się na błędnych informacjach. Dlaczego? Czy w czasach Jezusa Septuaginta wciąż zawierała imię Boże? Zobaczmy, jaki ważny dowód to potwierdza.

Świadkowie już stawiają swoją jednostronną tezę, że za czasów Jezusa w Septuagincie nie było już Tetragramu. Był! I temu nikt z uczonych nie przeczy. W taki właśnie sposób manipuluje się widzem. Oskarża się uczonych biblistów, jakoby opierali się na błędnych informacjach.

Broadcasting 10-2018 Broadcasting 10-2018
W roku 1944 zdarzyło się coś niezwykłego. W pewnym periodyku teologicznym opublikowano zdjęcie greckiej Septuaginty z papirusu Fuad 266. Zawierał on imię Boże. Grecki tekst zawierał Tetragram i to nie w jednym, ale w wielu miejscach. Ten fragment był bardzo stary. Pochodził z I w. p.n.e.

Zobaczmy jaką Świadkowie Jehowy robią sensację. Przecież ten fragment Septuaginty zawiera Tetragram, a nie pełną wymowę imienia Bożego. Zauważmy, że język grecki posiada zarówno spółgłoski jak i samogłoski, więc gdyby wiedziano w tamtych czasach jak wymawia się imię Boże, nie byłoby żadnego problemu zapisać go w pełni. Jednak jest tylko Tetragram. Zauważmy, że Świadkowie Jehowy nie wspominają o jeszcze o starszym papirusie Greek papirus 458 - II w. przed Chr., który Tetragramu nie zawierał. Nie wspominają też o papirusach bez Tetragramu, jak: 4QLXXLeva - I w. przed Chr., 4QLXXNum - I w. przed Chr., 4QLXXDeut - I w. przed Chr.

Ale co najważniejsze dowodził, że imię Boże było pierwotnie w tekście greckim.

A co z tymi manuskryptami, które Tetragramu nie posiadały?


Świadkowie Jehowy fragmenty Septuaginty z Tetragramem zamieścili w Chrześcijańskich Pismach Greckich w Przekładzie Nowego Świata:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.1994
Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.410-411
Po pierwsze, Świadkowie Jehowy nie mówią już, że tetragram jaki znajdujemy wpisany w powyższym papirusie Septuaginty (LXX) Fuad nr 266 został w nim dopisany dopiero później i nie znajdował się w nim oryginalnie, tzn. kopista jaki sporządził ten papirus LXX nie umieścił go tam, zostawiając tylko puste i wykropkowane miejsca (por. opinię dra Krafta na ten temat: "The first copyist left the dot marker and blank space, which was filled in later, presumably by another hand", zamieszczoną w tekście http://ccat.sas.upenn.edu/rak/jewishpap.html przy punkcie 8 w ostatnim akapicie).

Po drugie, Świadkowie Jehowy nie informują nas też o tym, że inne równie stare papirusy LXX z grupy Fuad nie tylko nie zawierają tetragramu tam, gdzie powinien on być, ale w miejscu gdzie powinien on być wstawiony zastępują go substytutem Theos - Bóg. Przykładem takiego papirusu jest pochodzący również z pierwszego wieku przed Chrystusem papirus Fuad 266a, który choć zawiera fragmenty księgi Rodzaju, to ani razu nie znajdujemy w nim tetragramu.
Wręcz przeciwnie, w Rdz 4:6 gdzie powinien być tetragram, papirus Fuad 266a wstawia zamiast niego substytut Theos - Bóg. Pisze o tym dr Kraft w tekście http://ccat.sas.upenn.edu/rak/jewishpap.html (patrz tamże punkt 6, ostatni akapit). Tym samym nie ma dowodu na potwierdzenie powyżej przytoczonej tezy Świadków Jehowy, która głosi, że pisarze NT cytując z LXX miejsca zawierające w ST imię Boże, zawsze musieli je tam widzieć, a tym samym przepisywać je do NT. Równie dobrze mogli oni mieć przed oczami takie papirusy jak Fuad nr 266a, zawierające zamiast YHVH słowo Bóg. Również inny papirus z grupy Fuad - Fuad nr 266c (będący kopią Pwt Pr 10-33), pochodzący z I wieku przed Chrystusem, nie zawiera ani razu tetragramu, choć zawiera Theos (patrz opinia Krafta zamieszczona w ostatnim akapicie punktu 9 tekstu http://ccat.sas.upenn.edu/rak/jewishpap.html).

Jak się jednak okazało w czasach bliskich apostołom istniały jeszcze teksty LXX bez YHVH i z Kyrios ("Pan") oraz Theos ("Bóg") zamiast tetragramu. Tak właśnie ma manuskrypt Septuaginty nr 963 z początku II wieku n.e. (zawiera księgę Liczb i Pwt. Pr). Ów papirus nr 963 opublikowano w dziele: F.G. Kenyon, The Chester Beatty Papyri,1937. Opisuje go m.in. D. Harris, w : Awake! to the Watchtower, Twickenham 1988, str. 60-61.

Inny papirus zawierający substytut zamiast tetragramu to LXX IEJ 12, z pierwszego wieku n.e. Papirus ten zastąpił tetragram w Nahuma 1:9 i Zach 4:8a słowem "Bóg" (Theos). Badania nad tym papirusem publikuje B. Lifschitz z Universytetu hebrajskiego w Jerozolimie w pracy: The Israel Exploration Journal, vol. 12, 1962, strona 204. Anglojęzyczna Biblia Świadków Jehowy pt. New World Translation of the Holy Scriptures with references (Brooklyn 1984) wspomina o tym papirusie na str. 1562-1564, przy okazji tego, że zawiera on tetragram w Jon 3:3 (jedynie). Patrz mój tekst: Czy Brooklyn sfałszował Nowy Testament? (punkt 2 w drugiej tabelce od góry).

Świadkowie Jehowy tendencyjnie przemilczają jednak, że papirus LXX IEJ 12 ma zamiast tetragramu substytut "Theos" w Nahuma 1:9 i Zach 4:8a.
Zobacz więcej:

Broadcasting 10-2018
Odwieczne imię Boga musi być objawione. Już nie może pozostać w ukryciu. Trzeba je pokazać wszystkim, którzy pragną oddawać cześć Jehowie.

Ale już zostało objawione i to Mojżeszowi:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Wj 3, 13-14

ed. Święty Paweł
str.129
ed. Święty Paweł
str.129
ed. Święty Paweł
str.130

Poza tym, w tekście hebrajskim mamy Tetragram JHWH, który jest niewymawialny. Jaka jest pierwotna wymowa imienia Bożego? Tego nawet sami Świadkowie Jehowy nie potrafią powiedzieć. Świadkowie podają dwie ważne informacje w broszurze:

Imię Boże, które pozostanie na zawsze Imię Boże, które pozostanie na zawszewyd.1996 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7
Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7 Imię Boże, które pozostanie na zawszestr.7

Jeśli nikt nie wie, jak pierwotnie wymawiano imię Boże, to na jakiej podstawie można używać imienia Bożego w języku polskim, skoro nie ma pierwotnej wersji tego słowa? Jeśli czytamy w broszurze, iż "pierwotne brzmienie imienia Bożego jest więc nieznane" i "nie jest to najważniejsze, a gdyby bowiem tak było, Bóg postarałby się o to, żeby zostało dla nas zachowane", to dlaczego Świadkowie Jehowy toczą takie boje o imię Boże? Świadkowie Jehowy nie wierzą, że Bóg objawił nam się w Osobie Jezusa Chrystusa i tylko w tym imieniu jest nasze zbawienie (Dz 4, 12).

Zobacz więcej:

Broadcasting 10-2018
Ten zachowany fragment jest potwierdzeniem słów Jezusa z modlitwy do Ojca zapisanym w Jana 17, 26 "Dałem poznać Twoje imię i dalej będę to robił."

Ten zachowany fragment Septuaginty, to jest nadal Stary Testament i nie jest potwierdzeniem słów Jezusa z J 17, 26. Nigdzie, w żadnej modlitwie do Ojca, Jezus nie użył imienia Bożego w postaci "Jehowa". Mało tego, wbrew twierdzeniom Świadków Jehowy, Jezus nigdzie po modlitwie w J 17, 1-26 nie objawiał imienia "Jehowa".

Zobacz:

Świadkowie Jehowy podsumowują

Właśnie dlatego ten przekład jest tak piękny, bo przybliża nas do Jehowy. Jehowa nie jest tylko jakimś panem, bo tak można by określić kogokolwiek. To Jehowa, nasz Bóg, wyciąga do nas swoją rękę i mówi: Ja jestem Jehowa, tak mnie nazywajcie.

Świadkowie Jehowy mogą sobie na podstawie swojej Biblii takie wnioski wyciągać. Ale prawda jest zupełnie inna. Czytając Nowy Testament bez ingerencji i wstawiania słów, które nigdy w nim nie występowały, ukazuje nam inną naukę:

Flp 2, 9-11 Dz 4, 10-12
„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM - ku chwale Boga Ojca” „to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka (...) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021