Z cyklu: "Uczymy się z Biblii".
"Niech przyjdzie Twoje królestwo"

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-03-20

Co znajdziemy ciekawego w książce pt. "Uczymy się z Biblii" w rozdziale "Niech przyjdzie Twoje królestwo"? Anonimowi redaktorzy próbują przekonać dzieci, że wkrótce nastąpi Armagedon i zamieszkają w raju na ziemi bawiąc się ze zwierzątkami, które będą łagodne jak baranki. Czy taka wizja jest zgodna z Pismem Świętym? Sprawdźmy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Bibliiwyd.2017 Uczymy się z Biblii

Cóż takiego czytamy:

Uczymy się z Biblii Uczymy się z Biblii
str.238

"Jehowa" niczego nie obiecywał. Jeśli mamy obietnicę, to od Boga.


Uczymy się z Biblii
str.238

W Księdze Rodzaju nie ma mowy, by "Jehowa" umieścił Adama i Ewę w ogrodzie Eden. Nie ma też mowy o tym, by Adam i Ewa zbuntowali się przeciwko "Jehowie". Jest mowa o Bogu, nie o "Jehowie". Owszem, Bóg spełnia swoje zapowiedzi, ale iż ziemię czekają wspaniałe obietnice pod panowaniem Królestwa Bożego, nie ma ani słowa.


Jak zwykle mamy zapowiedź, iż:

Uczymy się z Biblii
str.238

Świadkowie Jehowy straszyli dzieci Armagedonem w tej książce, w roku 2003:

Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
zob.
wyd.2003
Ucz się od Wielkiego Nauczyciela
str.243
Uczymy się z Biblii
str.249

Straszenie Armagedonem w publikacjach Świadków Jehowy jest obecne od kilkudziesięciu lat:

Zdrowie i życie Zdrowie i życie Zdrowie i życie
wyd.1932
Zdrowie i życie
str.25
Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa ~ Jak?
wyd.ok.1974
Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa ~ Jak?
str.143
Strażnica 1 września 2013Nr 1 2019 Strażnica 1 września 2013 Strażnica 1 września 2013
str.13
Zobacz więcej:

Idziemy dalej. Anonimowi redaktorzy chcą przekonać niczego nie świadome dzieci, iż zbliża się Armagedon i za chwilę nastanie rzekomy "raj na ziemi". Teraz następują opowieści, które działają na ich wyobraźnię:

Uczymy się z Biblii
str.238
Uczymy się z Biblii
str.239

Pismo Święte nic nie mówi, iż wszyscy będą wielbić "Jehowę" oraz, że "ziemia stanie się rajem". W "raju na ziemi" będzie dobre jedzenie? A kto będzie gotował? Obecnie też można zjeść dobre jedzenie w domu (mniam mniam) lub w jakiejś dobrej restauracji. Nie potrzeba do tego "raju na ziemi".

Dzieci nie wiedzą, że opowieści o przyjaznych zwierzątkach dotyczą ery mesjańskiej, która dotyczy pierwszego przyjścia Jezusa na ziemię. Werset na który powołują się anonimowi redaktorzy, to m.in.:

Uczymy się z Biblii
str.239
Iz 11, 1-9 Komentarz Biblii Tysiąclecia
"I wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzeni.
I spocznie na niej Duch Pański,
duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa,
duch wiedzy i bojaźni Pańskiej
(...)
Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem,
pantera z koźlęciem razem leżeć będą,
cielę i lew paść się będą społem
i mały chłopiec będzie je poganiał.
Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie,
młode ich razem będą legały.
Lew też jak wół będzie jadał słomę.
Niemowlę igrać będzie na norze kobry,
dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii.
Zła czynić nie będą ani zgubnie działać
po całej świętej mej górze,
bo kraj się napełni znajomością Pana,
na kształt wód, które przepełniają morze."
"Słynny poemat mesjański łączący się z poprzednimi (Iz 7,14; Iz 8,23b-9,6), dopełniający istotnych rysów sylwetki Mesjasza. Będzie On królem z rodu Dawidowego, napełnionym pełnią darów Ducha Świętego, duchem prorockim; zaprowadzi wśród ludu: sprawiedliwość (por. Iz 1,26n; Iz 5,16n) i powszechny pokój jak w raju (por. Iz 42,1-7; Ps 72[71] [->Ps 72[71],1]).

Iz 11, 6-9 - stanowią uroczą sielankę, pod której obrazem kryje się głęboka nauka. Mesjasz przynosząc ludziom odpuszczenie grzechów, łaskę i świętość, przywróci pierwotną harmonię i pokój: Iz 2,4; Iz 9,4.6; Iz 32,17; Iz 60,17n; Iz 65,25; Jl 4,17; Am 9,13n; Mi 4,3; Mi 5,9n; So 3,13; Za 3,10; Za 9,10. Nowe przymierze jest przymierzem pokoju: por. Ez 34,25; Ps 72[71],3.7. "
Zobacz więcej:

Uczymy się z Biblii
str.239

O wskrzeszaniu zmarłych przez "Jehowę" nie ma ani słowa. Nie ma też mowy, iż nastąpi jakieś ekscytujące oglądanie zmartwychwstania umarłych. To będzie jakiś teatr? Będą pielgrzymki na cmentarze, by oglądać Abla, Noego, Abrahama, Sarę i innych zmarłych jak wstają z grobów? Pismo Święte mówi natomiast, że zmartwychwstanie umarłych następi w jednej chwili i nikt nie wpadnie w ekscytację:

1 Tes 4, 16 1 Kor 15, 52
„Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi W jednym momencie, w mgnieniu oka, na dźwięk ostatniej trąby - zabrzmi bowiem trąba - umarli powstaną nienaruszeni, a my będziemy odmienieni”

Podczas paruzji Chrystusa, to nie "Jehowa" będzie wskrzeszał umarłych oraz sądził żywych i umarłych, lecz Bóg-Człowiek, Jezus Chrystus:

Dz 17, 31 1 Kor 15, 22
„Dlatego, że wyznaczył dzień, w którym sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył” „przez człowieka dokona się zmartwychwstanie. (...) w Chrystusie wszyscy ożywieni będą”
Rz 14, 10 2 Kor 5, 10
„Wszyscy przecież staniemy przed trybunałem Boga.” „Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre.”

Czy dzieci wiedzą, że Świadkowie Jehowy mieli witać osoby z przeszłości, a konkretnie Proroków Starego Testamentu, którzy mieli zmartwychwstać... "około 1 kwietnia 1925 roku":

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1925
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
str.59
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
str.60
Miliony z obecnie żyjących nie umrą!
str.76

Dzieci będą mogły w "raju na ziemi" zadzwonić do Abrahama. O tym możemy przeczytać w tej książce:

The Way to Paradise The Way to Paradise
'Droga do Raju' wyd. 1925
The Way to Paradisestr.228
The Way to Paradise
str.228
Nasi Przyjaciele: Świadkowie Jehowy
zob.
Zobacz więcej:

Uczymy się z Biblii
str.239

O przybliżaniu się do "Jehowy" Pismo Święte nic nie mówi. Natomiast Pan Jezus już na Krzyżu obiecał łotrowi, iż jeszcze tego samego dnia będzie z Nim w Raju. A Raj jest w niebie, nie na ziemi:

Łk 23, 43 Ap
„Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju». ” „Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do Kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga.

Jeżeli chodzi o tytuł artykułu:

Uczymy się z Biblii
str.238

To warto, by dzieci poznały prawdę o Królestwie Bożym:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
wyd.1990
Biblia Tysiąclecia wy.IV
str.103
Biblia Tysiąclecia wy.IV
str.104

Czy można wierzyć Świadkom Jehowy, którzy zmieniają swoje nauki? Oto przykład:

Bądź wola Twoja na ziemi
zob.
zob. wyd.1964
Bądź wola Twoja na ziemi Bądź wola Twoja na ziemistr.40
Strażnica 1 czerwca 1996
1 czerwca 1996
Strażnica 1 czerwca 1996 Strażnica 1 czerwca 1996str.31

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023