BÓG MA DLA NAS DOBRĄ NOWINĘ! (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w roku 2012 wydali kolejną broszurę, w której próbują na swój specyficzny sposób zwrócić na siebie uwagę:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
zob.
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012

Czytelnik podczas odpowiadania na postawione pytania, ma w końcu dojść do wniosku, że tylko Świadkowie Jehowy odpowiedzą na wszelkie wątpliwości. Ma to robić oczywiście w asyście samych Świadków Jehowy. Warto przyjrzeć się krytycznie tej broszurze:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.2

Czy Świadkowie Jehowy są wiarygodni w analizach wersetów biblijnych, skoro sami przyznają, iż:

Strażnica 15 marca 2000
15 marca 2000
Strażnica 15 marca 2000
str.14

Skoro Świadkowie Jehowy nie są pewni do końca, chodzą jakby we mgle, to może warto im pomóc w świetle Ducha Świętego, który doprowadzi ich do całej PRAWDY:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

J 16, 13

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.2

Na szczęście mam swoją Biblię i po sprawdzeniu widzę, że Świadkowie Jehowy jakoś dziwnie oddali poniższy werset:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.2

Czy rzeczywiście w Biblii pada fraza: "ich poznawanie ciebie"?

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

J 17, 3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.480

A tak jest w grece Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testamentstr.480
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.298

Dlaczego Świadkowie Jehowy w ten sposób oddali ten werset? Jaki mieli w tym cel?

Zobacz też:

Świadkowie Jehowy prawie w każdej ze swoich publikacji straszą bliskim nadchodzącym końcem świata. Najpierw mieli konkretne daty, jak: 1914, 1918, 1925, 1975.

Zobacz też:

Teraz dat nie wyznaczają, ale za to mają takie m. in. teksty:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.3
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.9
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.14
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.15
Zobacz też:

W lewej szpalcie Świadkowie Jehowy umieścili słowo Jehowa w kilku językach, a w samym środku tetragram JHWH:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.4

W ten sposób chcą zasugerować, że słowo "Jehowa" ma coś wspólnego z tetragramem JHWH. Następnie czytamy:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.4

Pan Jezus nauczył nas modlitwy do Boga: "Ojcze nasz". Nie nauczył "Jehowo nasz". Dlaczego Świadkowie Jehowy tak się uparli przy błędnej formie "Jehowa", skoro nikt za czasów Jezusa nie używał imienia Bożego w pełnym brzmieniu?

Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła
EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA
Edycja św. Pawła
wyd.2009
Edycja św. Pawłastr.152

Jahwe czy Jehowa?

Zobacz też:

Dalej czytamy:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.4
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.5

W pierwotnym tekście biblijnym w Starym Testamencie występuje tetragram JHWH ponad 7000 razy. Natomiast przeczytajmy J 17, 26 i kontekst. Czy prawdą jest, że Pan Jezus "zwracał uwagę na to imię"? Czy zwracał uwagę na tetragram JHWH? Sprawdźmy:

J 17, 20-26

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy Pan Jezus zwracał uwagę na tetragram JHWH? Jezus, Syn Boży, objawił nam Boga, jako miłującego wszystkich Ojca. O takie imię chodzi - Ojciec! W modlitwie tej czytamy słowa, że Jezus nadal będzie objawiał to imię. Niech Świadkowie Jehowy wskażą choć jeden fragment, że od wypowiedzenia tych słów aż do swojej śmierci, wypowiedział imię Boże JHWH. Jakimi słowami modlił się na krzyżu?

Mk 15, 33-34 Biblia Tysiąclecia Mt 28, 45-46 Biblia Tysiąclecia

Łk 23, 46

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Wróćmy jeszcze do twierdzenia Świadków Jehowy:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.4

Z których przekładów usunięto imię Boże? Jedynie w Biblii Tysiąclecia w wyd. III zastąpiono imię Jahwe tytułem Pan, ponieważ rosnąca popularność tej Biblii spowodowała, że zaczęto ją używać w liturgii.

"Kilkutomowa Biblia Poznańska (wyd. I, 1974-1975 i wyd. II, 1982-1987), która nie służy liturgii, zamieszcza również imię Jahwe wszędzie, gdzie w tekście hebrajskim występuje tetragram JHWH. Komentarze do ST, które zawierają tekst biblijny, wydawane przez KUL od 1961 r. do dziś, też zawierają imię Jahwe (patrz też komentarz KUL do Księgi Wyjścia, rozdz. Imię Boże Jahwe). Kilkakrotnie również wydawano dodruk II wydania Biblii Tysiąclecia. W latach 1991-1994 ukazało się III wydanie (dodruk w 1999), a w 2003 roku IV wydanie Biblii Poznańskiej (dodruk 2004, 2009, 2013, 2014). Od 1992 roku rozpoczęto wydawanie wielotomowej Biblii Lubelskiej, a w 1997 roku ukazała się Biblia Warszawsko-Praska bp. K. Romaniuka. Wydano też później specjalne jednotomowe edycje Biblii Poznańskiej (wyd. I, 1998, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014). W tych przekładach w ST użyto imienia Jahwe (por. „Prowadzenie rozmów...” s. 116, które potwierdza to mówiąc o BP i komentarz KUL). W 2006 roku rozpoczęto wydawać wielotomowy „Nowy Komentarz Biblijny” (Edycja św. Pawła), który zawiera tekst Biblii, a w nim nie imię Jahwe, ale jak w hebrajskim oryginale tetragram JHWH. Prócz tego w tomie dotyczącym Księgi Wyjścia (2009) znajduje się specjalny dodatek o tekście Wj 3:13-15, omawiający „problem pochodzenia i etymologii imienia JHWH” (s. 669). W latach 2008-2010 wydano też Pismo Św. w kilku tomach z tzw. Prymasowskiej Serii Biblijnej (wyd. Vocatio). Jest to przekład interlinearny (międzywierszowy), który również oddaje imię Boga poprzez hebrajski tetragram JHWH. Ukazało się też wiele publikacji i książek o tematyce religijnej, w których imię Jahwe widnieje (np. „Encyklopedia Katolicka” t. 7, hasło: Jahwe; słowniki biblijne i teologiczne wymienione w „Bibliografii”)."
Zobacz:

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.4

Ta broszura ma być przydatnym narzędziem? Kiedyś protoplasta Strażnicy Karol T. Russell nauczał o WYKŁADACH PISMA ŚWIĘTEGO, iż:

"jeśli ktoś odkłada WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO nawet po korzystaniu z nich, zapoznaniu się z nimi, po czytaniu ich przez dziesięć lat, jeśli wówczas odkłada i ignoruje je, korzystając tylko z Biblii, to chociażby używał Biblii ze zrozumieniem przez dziesięć lat - nasze doświadczenie pokazuje - w ciągu dwóch lat pogrąży się w ciemnościach. Z drugiej strony, jeśli ktoś czytałby tylko WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO z cytowanymi odnośnikami biblijnymi, a nie przeczytałby ani jednej strony Biblii jako takiej, wówczas po dwóch latach byłby w świetle prawdy, ponieważ miałby światło Pisma Świętego" (zob. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO).

Świadkom Jehowy publikacje są potrzebne jak powietrze do oddychania, bo bez nich nie mogliby rozpowszechniać swoich "prawd biblijnych". Broszura została wydana w 2012 roku, a rok później Świadkowie Jehowy napisali:

Strażnica 15 września 2013
15 września 2013
Strażnica 15 września 2013
str.14

Obecnie Świadkowie Jehowy - jak sami przyznają - nie rozumieją niektórych wypowiedzi biblijnych, a chcą nauczać innych? Powołując się na Pana Jezusa, że oni podobnie nauczają jak Pan Jezus, chcą siebie postawić na Jego miejscu? Pan Jezus wysyłając siedemdziesięciu dwóch przed sobą powiedział do nich, że "Kto was słucha, Mnie słucha" (Łk 10,16). Gdzie tutaj analogia, skoro sami chodzą do dzisiaj, jakby we mgle ze swoim nauczaniem. Świadkowie Jehowy lubią się powoływać na ten werset, odnosząc go oczywiście do siebie:

Łk 10, 1

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy ktoś może słyszał o wypędzaniu przez Świadków Jehowy złych duchów?

Łk 10, 17-20

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mało tego, Świadkowie Jehowy w swojej Biblii, w wyd. z roku 2013 usunęli zakończenie Ewangelii wg św. Marka:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scripturesstr.1282 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1375
Przekład posiada zakończenie Ewangelii św. Marka 16,9-20 W tym przekładzie pominięto wersety 9-20

Biblia Tysiąclecia

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

przypis do Mk 16, 9-20:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Bóg ma dla nas dobrą nowinę
wyd.2012
Bóg ma dla nas dobrą nowinę
str.8

Nie jest prawdą, że Jezus był pierwszym stworzeniem Bożym i nie jest również prawdą, że Jezus "pomagał Jehowie Bogu przy stwarzaniu". Na początku:

Rdz 1, 1:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

a nie Jezusa. Poza tym był SAM przy stwarzaniu nieba i ziemi. Nie było z Nim żadnego stworzenia, które by Mu pomagało. Teza, że Jezus "pomagał Jehowie przy stwarzaniu" jest nawet sprzeczna z Biblią Świadków Jehowy:

Przekład Nowego Świata
wyd.1997
Iz 44, 24 Przekład Nowego Świata
str.941

Pytanie retoryczne: "Kto był ze mną?" Nikt! Jeśli Bóg był SAM, to nie było z Nim żadnego stworzonego bytu (wg ŚJ - Jezusa) - czy jak chcą - archanioła Michała. Prawda, że proste? Skoro Bóg sam stworzył "niebo i ziemię", nie było z Nim nikogo (żadnego stworzenia), więc Chrystus będąc STWÓRCĄ (Hbr 1,10), jest BOGIEM (J 1,1).

Zobacz:
nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021