"Jaśniejsze światło"

Autor: Piotr Andryszczak

Strażnica 1969 Nr 211969 Nr 21
Strażnica 1969 Nr 21str.11

Świadkowie Jehowy przyznają w tej publikacji, że w ostatnich 4 latach zmienili ponad 20 swoich nauk:

Rocznik 2016Rocznik 2016 Rocznik 2016zob.
Rocznik 2016
str.25
Rocznik 2016
str.26
Rocznik 2016
str.26
Rocznik 2016
str.27
Rocznik 2016
str.27
Rocznik 2016
str.25

Jak to jest możliwe, że Bóg Świadków Jehowy w ciągu ostatnich 4 lat zmienił tyle nauk i rzucił kolejne nowe nauki, a Świadkowie Jehowy nazywają je "nowym światłem"? Dlaczego Świadkowie własne zmiany doktrynalne i niemożność dojścia do poznania prawdy, usprawiedliwiają tym, iż to "Bóg nieprzerwanie zlewa na swoich czcicieli światło". Czy można sobie wyobrazić taką sytuację, że Apostołowie w ciągu 4 lat zmienili tyle nauk, co Świadkowie Jehowy obecnie? Jak wyglądałyby np. Listy św. Piotra i Pawła, gdyby w pierwszym liście głosili pewne nauki, a w następnym Liście zmieniają na inne? Jaka byłaby ich wiarygodność?

Zobacz:

Powołanie się przez Świadków Jehowy na Psalm i Księgę Przysłów nie usprawiedliwia zmian doktrynalnych, bo tam nie ma ani słowa na ten temat:

Prz 4, 18n Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia Ps 43, 3
Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia Pallottinum
2 Tm 3, 1-9
Biblia Tysiąclecia

Werset z Księgi Prz 4, 18nn nic nie mówi o usprawiedliwianiu zmieniających się nauk. Mówi nam o ludziach prawych. Czy redaktorzy Towarzystwa Strażnica odpowiedzialni za swoje błędy doktrynalne, które muszą ciągle zmieniać, są prawi czy sprawiedliwi?

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
Poznań 1992

Prz 4,18-19

Biblia Poznańska Biblia Poznańskastr.338

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Prz 4, 14n Edycja św. Pawła
str.1348
Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.1349
Edycja św. Pawła
str.1348
Edycja św. Pawła
str.1349

Towarzystwo Strażnica zdaje sobie sprawę z popełnianych błędów, zmienności swych nauk, więc jakoś musi to wytłumaczyć i odwołuje się m. in. do Księgi Przysłów oraz do tzw. 'halsowania':

Strażnica 1982 Nr 18
1982 Nr 18
Strażnica 1982 Nr 18
str.13
Strażnica 1982 Nr 18
str.19
Strażnica 1982 Nr 18
str.19
Strażnica 1982 Nr 18
1982 Nr 18
Strażnica 1982 Nr 18
str.20

Moim zdaniem, odwoływanie się do tzw. "halsowania" jest chybione, ponieważ znaczenie tego słowa w żeglarstwie oznacza prowadzenie statku żaglowego zmiennym kursem pod wiatr. Jednak zawsze statek płynie do przodu. Natomiast nauczanie Strażnicy wraca do punktu wyjścia, a więc cofa się. Nadmienić należy, że w Księdze Przysłów czytamy: "Nie zbaczaj na lewo i na prawo, odwróć swą nogę od złego" (Prz 4, 27).


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019