Manipulacje w Biblii Świadków Jehowy ze względów doktrynalnych???
J 10, 28

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2022-02-11

Na oficjalnej stronie internetowej Świadków Jehowy czytamy:

Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy Strona internetowa Świadków Jehowy

Odpowiadają:

Strona internetowa Świadków Jehowy

Świadkowie Jehowy nie zmienili Biblii? Naprawdę? Obawiam się, że jednak jest odwrotnie. Czy prawdą jest, że Świadkowie Jehowy do swoich wierzeń dopasowali swoją Biblię? Czy na to pytanie można odpowiedzieć twierdząco? Przyjrzyjmy się temu bliżej. Tym razem fragment z Ewangelii wg św. Jana:

Biblia Tysięclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia

J 10, 28

Biblia Tysięclecia Pallottinum
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

J 10, 28

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.334

J 10, 28

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandstr.334
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

J 10, 28

Nowy Testament Grecko-Polski
str.523
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskistr.304

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 10, 28

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1349 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1492

Biblia Świadków Jehowy z roku 1997 zgodnie z oryginałem greckim ma wyrażenie "I ja". Natomiast Świadkowie Jehowy w roku 2018 już zmienili i usunęli ten fragment. Dlaczego Świadkowie Jehowy to uczynili i jaki mieli w tym cel? Co im nie pasowało, by usunąć ten fragment?

Biblia Świadków Jehowy z roku 1984 jeszcze ma, natomiast w roku 2013 już usunięto część. Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013

J 10, 28

New World Translation of the Holy Scriptures 1984str.1344 New World Translation of the Holy Scriptures 2013str.1442

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

J 10, 28

New World Translation of the Holy Scriptures 2013str.1442 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1492

Zmiany nie ominęły też samych publikacji Świadków Jehowy:

Strażnica 15 SIERPNIA 200915 SIERPNIA 2009 Strażnica 15 SIERPNIA 2009 Strażnica 15 SIERPNIA 2009 Strażnica 15 SIERPNIA 2009
Strażnica 15 SIERPNIA 2009str.10 Strażnica 15 SIERPNIA 2009str.10

W tej publikacji Świadkowie Jehowy już usunęli to wyrażenie:

Strażnica Kwiecień 2009Kwiecień 2021 Strażnica Kwiecień 2009 Strażnica Kwiecień 2009 Strażnica Kwiecień 2009
Strażnica Kwiecień 2009
str.4

Nie ma! Dlaczego? Dlaczego Świadkowie Jehowy pozostawili to samo wyrażenie werset wcześniej?

J 10, 27-28

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1492

J 10, 27-28

Nowy Testament Grecko-Polski
str.523
Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

J 10, 28

Nowy Testament New Testament
str.235

"I ja dam im życie wieczne": Pan Jezus odnosi teksty mesjańskie zawarte w Starym Przymierzu do siebie, jako Tego, który jest Mesjaszem i jednocześnie Paschą. On jest jedynym i pełnym objawieniem Ojca. Usuwając ten tekst z wersetu 28 "i ja", sugerują, że tylko Bóg daje życie wieczne. Natomiast nie zauważa się w tym momencie Jezusa Chrystusa jako Objawiciela Boga w Duchu Świętym. Chrystus wg Świadków Jehowy nie jest Bogiem, lecz Archaniołem Michałem. Czy Michał jako stworzenie, może dać życie wieczne? Chrystus przecież wyraźnie wskazuje na siebie: "I Ja dam...", a nie tylko "dam". Nie bez przyczyny Świadkowie Jehowy manipulują wersetami Pisma Świętego, aby osiągnąć swój cel w walce z boskością Jezusa Chrystusa.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022