Przed kim upadł Samarytanin?

Autor: Piotr Andryszczak

W poniższej publikacji Świadkowie Jehowy oceniają swój własny przekład Biblii:

Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
zob.
wyd.1998
Całe Pismo jest natchnione i pożyteczne
str.331

Ciekawą informację możemy przeczytać tutaj:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
zob.
wyd.2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
str.261

Dlaczego więc w Biblii Świadków Jehowy "pewne wersety mogą nie być oddane tak, jak to jest ogólnie przyjęte"? Jeśli Przekład Nowego Świata "to wierne tłumaczenie Słowa Bożego", to dlaczego są różnice z innymi przekładami Biblii i to dość istotne? Przyjrzyjmy się pewnemu zdarzeniu:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Łk 17,11-19

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

a w szczególności Łk 17,15-16:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Jest rzeczą oczywistą, że cały kontekst pokazuje nam uzdrowienie Samarytanina przez Jezusa z trądu i to właśnie do Niego uzdrowiony wrócił, by Mu podziękować. Ale jest jeszcze coś. Św. Łukasz ukazuje nam przy okazji Bóstwo Chrystusa, tzn., że Jezus jest nie tylko człowiekiem, ale też jest i Bogiem: "wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu". Jezus Chrystus: prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Upadł do nóg Boga, który stał się człowiekiem. Właśnie św. Łukasz nam to ukazał w tych wersetach. Dalej Ewangelista Łukasz podtrzymuje tę myśl:

a w szczególności Łk 17,18-19:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ewangelista podkreśla, że żaden z uzdrowionych nie wrócił, by oddać chwałę Bogu (Jezusowi), tylko ten cudzoziemiec. Chwałę Bogu można oddać w każdym miejscu za cud uzdrowienia, a jednak Samarytanin powrócił i upadł do Jego nóg.

Czy Świadkowie Jehowy, aby to ukryć dodali do wersetu 16 słowo "Jezus"? Zobaczmy:

Strażnica 1 sierpnia 2008
1 sierpnia 2008
Strażnica 1 sierpnia 2008
str.14

Tak to wygląda w Biblii Świadków Jehowy:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Łk 17,15-16 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1317

Świadkowie Jehowy wiedzą, że w tekście greckim Nowego Testamentu słowo Jezus nie występuje. Możemy się o tym przekonać w:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 17,15-16

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.355

Jak widać, w lewej szpalcie mamy zaimek autou, w prawej w nawiasie kwadratowym "[Jesus']". Jest więc rzeczą oczywistą, że brakuje tego słowa w tekście greckim. Na potwierdzenie braku słowa Jezus w wersecie 16 pokazuje nam tekst krytyczny, gdzie w przypisach brak jest wskazówki, by w wersecie 16 była jeszcze inna opcja:

Nestle-Alandzob. zob. zob. Łk 17,15-16 Nestle-Aland Nestle-Aland
str.217

Zobaczmy jeszcze interlinię Vocatio:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Łk 17,15-16

Grecko-polski Nowy Testamentstr.344

Wróćmy do nawiasów kwadratowych w Przekładzie Nowego Świata. W interlinii grecko-angielskiej w prawej szpalcie umieszczono w nawiasie kwadratowym "[Jesus']". Podobnie uczyniono w:

The New World Translation of the Holy Scriptureszob. zob. wyd.1984 Łk 17,15-16 The New World Translation of the Holy Scriptures The New World Translation of the Holy Scriptures
str.1268

Czyli jednak literalnie w oryginale jest: "his." (jego). Jeśli w tekście greckim występuje zaimek autou, to dlaczego Świadkowie Jehowy wstawili słowo "[Jesus']"? Na pewno nie bez przyczyny. Nawias kwadratowy mamy jeszcze w tzw. Chrześcijańskich Pismach Greckich, wydanych po grecku:

PNŚ po greckuzob. wyd.1993 Łk 17,16 PNŚ po grecku
str.105

Świadkowie Jehowy wycofali się z nawiasu kwadratowego w Przekładzie Nowego Świata. Porównajmy:

New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.1984 New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
New World Translation of the Holy Scriptures
str.1314
New World Translation of the Holy Scriptures
str.1410

Czytelnik Przekładu Nowego Świata (wyd.ang.2013) nie wie już, że słowo Jezus został dodany do tekstu.

Taka mała wstawka w wersecie potrafi dużo zmienić. W tym przypadku pozbawia ona bowiem boskość Chrystusa. To nie jest jedyny taki przypadek w Biblii Świadków Jehowy. Jeśli prześledzimy inne miejsca w Przekładzie Nowego Świata, to zauważymy, że akurat są tam pewne wersety, które brzmią jakoś inaczej. Zapytajmy, dlaczego właśnie one brzmią inaczej niż to jest ogólnie przyjęte. Uczciwy tłumacz Pisma Świętego nie ingeruje w tekst, lecz stara się oddać go jak najwierniej zgodnie z oryginałem. Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, więc ich Biblia wygląda właśnie tak:

Zobacz:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia PallottinumŁk 17,15-16
Biblia Brzeska (1563)
Luk 17:15-16 bb "(15) Ale jeden z nich gdy ujźrzał, że był uzdrowion, wrócił się chwaląc Boga głosem wielkim. (16) I padał na oblicze swe u nóg jego, czyniąc jemu dzięki, a tenże był Samarytan."
Biblia Gdańska (1632)
Luk 17:15-16 bg "(15) Ale jeden z nich ujrzawszy, że jest uzdrowiony, wrócił się, wielkim głosem chwaląc Boga; (16) I padł na oblicze swoje u nóg jego, dziękując mu; a ten był Samarytanin."
Nowa Biblia Gdańska (1632)
Luk 17:15-16 bgn "(15) Zaś jeden z nich kiedy ujrzał, że został uzdrowiony, powrócił z wielkim głosem, chwaląc Boga. (16) Padł także na oblicze przy jego nogach i mu dziękował; a był on Samarytaninem."
Nowa Biblia Gdańska (ŚTB) (2011)
Luk 17:15-16 nbg-pl "(15) Zaś jeden z nich kiedy ujrzał, że został uzdrowiony, powrócił z wielkim głosem, chwaląc Boga. (16) I przy jego nogach padł na oblicze oraz mu dziękował; a był on Samarytaninem."
Biblia Poznańska (1974/75)
Luk 17:15-16 bp "(15) A jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, powrócił, wielbiąc głośno Boga, (16) i upadł do Jego stóp, dziękując Mu. Był to Samarytanin."
Przekład Dosłowny (2002)
Luk 17:15-16 bpd "(15) Jeden zaś z nich, gdy zobaczył, że został wyleczony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. (16) Potem upadł na twarz u Jego stop i dziękował Mu; a był on Samarytaninem."
Biblia Warszawsko-Praska (1997)
Luk 17:15-16 br "(15) Wtedy jeden z nich, gdy spostrzegł, że jest oczyszczony, wrócił, wysławiając całym głosem Boga. (16) Potem upadł Mu do nóg i dziękował. A był to Samarytanin."
Biblia Tysiąclecia, wyd. V (1999)
Luk 17:15-16 bt "(15) Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, (16) padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin."
Biblia Warszawska (1975)
Luk 17:15-16 bw "(15) Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, donośnym głosem chwaląc Boga. (16) I padł na twarz do nóg jego, dziękując mu, a był to Samarytanin."
NT w przekł. Kowalskiego (1956)
Luk 17:15-16 kow "(15) Jeden z nich, spostrzegłszy, że jest uzdrowiony, zawrócił z drogi wielbiąc Boga na cały głos (16) i upadłszy na twarz do stóp jego dziękował mu. A był to Samarytanin."
Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Luk 17:15-16 bug "(15) Lecz jeden z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem. (16) I upadł na twarz do jego nóg, dziękując mu. A był to Samarytanin."

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022