Dlaczego Świadkowie Jehowy głoszą
"od domu do domu"?

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji Świadkowie Jehowy pytają "Dlaczego Świadkowie Jehowy głoszą "od domu do domu?, a swój artykuł zaczynają tak:

Strażnica 1 czerwca 2012
1 czerwca 2012
Strażnica 1 czerwca 2012 Strażnica 1 czerwca 2012
str.15

Nie jest prawdą, że Jezus nakazał czynić uczniów "z ludzi". W Biblii nie ma wyrażenia "z ludzi":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 28, 19

Grecko-polski Nowy Testamentstr.145

Szczegóły na ten temat:

Zob.:

Strażnica 1 czerwca 2012
1 czerwca 2012
Strażnica 1 czerwca 2012
str.15

Owszem, Pan Jezus wskazał, aby chrześcijanie dotarli do ludzi w każdym zakątku świata. Ale to mieli zrobić chrześcijanie, a nie Świadkowie Jehowy. Chrześcijanie to świadkowie Jezusa. Jezus bowiem powiedział: "będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi" (Dz 1, 8).


Strażnica 1 czerwca 2012
1 czerwca 2012
Strażnica 1 czerwca 2012
str.15

Najpierw zobaczmy, co Pan Jezus powiedział posyłając swoich uczniów:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 10, 5-14

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy Świadkowie Jehowy idą i głoszą, iż "bliskie jest królestwo niebieskie" czy może straszą Armagedonem:

Strażnica 1 lutego 20121 lutego 2012 Strażnica 1 lutego 2012
Strażnica 1 lutego 2012
str.8

Czy ktoś słyszał, aby Świadkowie Jehowy "uzdrawiali chorych, wskrzeszali umarłych, oczyszczali trędowatych, wypędzali złe duchy" (Mt 10, 8) albo "nowymi językami mówili, węże brali do rąk i wypijali coś zatrutego, a im to nie szkodziło"? (Mk 16, 17-18)

Mk 16, 15-18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Czy ktoś słyszał, by te znaki towarzyszyły Świadkom Jehowy?

Zob.:

Świadkowie Jehowy poszli dalej, bowiem wersety z Mk 16, 15-18 usunęli ze swojej Biblii w roku 2013:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata
zob.
wyd.pol.1994
New World Translation of the Holy Scriptures zob. wyd.2013
Mk 16, 9-20 Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.72 Mk 16, 7-8 New World Translation of the Holy Scripturesstr.1375

A pierwsze wydanie w języku polskim z roku 1994 szefostwo Świadków Jehowy nakazało zniszczyć:

Zob.:

Łk 10, 1-12

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mimo tego, że Pan Jezus wyraźnie powiedział, by nie przechodzić "z domu do domu", Świadkowie Jehowy na uzasadnienie swojej praktyki chodzenia, poprawili słowa św. Łukasza w Dziejach Apostolskich 5, 42, jak czytamy w Strażnicy. Mało tego, twierdzą, że oni stosują te same metody, co uczniowie Jezusa w czasach apostolskich. Jednak w Dz 5, 42 nie padają słowa "od domu do domu":

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Dz 5. 42

Grecko-polski Nowy Testamentstr.537

Brak wyrażenia "od domu do domu" potwierdza (lewa szpalta):

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Dz 5, 42

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.545

Jeśli z Biblii wynika, że uczniowie Jezusa nie chodzili "od domu do domu", to na jakiej podstawie "Świadkowie Jehowy stosują te same metody":

Strażnica 1 czerwca 2012
1 czerwca 2012
Strażnica 1 czerwca 2012
str.15

Zapytajmy Świadków Jehowy: Od kiedy sami praktykują metodę chodzenia "od domu do domu"? Pewnie odpowiedzą: "jak to od kiedy? Przecież Apostołowie chodzili od domu do domu, a my na podstawie Biblii praktykujemy ich metody". Okazuje się, że dopiero od roku 1922:

Strażnica 1987 Nr 19
1987 Nr 19
Strażnica 1987 Nr 19
str.15

A więc dopiero w XX w. po Chr. Praktyka (metoda) chodzenia "od domu do domu" nie była znana uczniom Jezusa i ich następcom. Warto jeszcze dodać, że słowa "idźcie i nauczajcie" Jezus wypowiedział do Apostołów, a Ci należą wg Świadków Jehowy do klasy niebiańskiej a nie do ziemskiej (tak samo zresztą jak podczas ostatniej wieczerzy (tzw. Pamiątka), kiedy to jedni spożywają, inni są tylko obserwatorami). Świadkowie Jehowy jednak jeden werset przypisują tylko klasie niebiańskiej, a pod drugi podciągają klasę ziemską.


Na koniec przypomnijmy pytanie czytelników:

Strażnica 1 czerwca 2012
1 czerwca 2012
Strażnica 1 czerwca 2012
str.15

No właśnie, dlaczego? Czy współczesnym Świadkom Jehowy towarzyszą również zapowiadane znaki?

Zob. też:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022