Szczerzy badacze Biblii? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2020-06-05

nastepna część
Strażnica 1 października 20141 PAŹDZIERNIKA 2014 Strażnica 1 października 2014str.13

Rozmówcy bawią się w zgadywanki. Niestety, Piotr nie zgadł. Pismo Święte nie wspomina ani słowem, iż "siedem czasów" skończyło się w roku 1914. Nie ma tam takiej daty, a i wyliczenia Świadków Jehowy są błędne i nie mają oparcia w Piśmie Świętym. To są wyłącznie dywagacje Świadków Jehowy.

Zobacz więcej:

Strażnica 1 października 20141 PAŹDZIERNIKA 2014 Strażnica 1 października 2014 Strażnica 1 października 2014str.13

Skąd Świadkowie Jehowy wiedzą, iż "Jerozolima" z Łk 21, 24 symbolizuje rządy Boga i na dodatek za czasów Pana Jezusa nastąpiła rzekoma przerwa we władzy i miała trwać do "dni ostatnich"? Świadkowie Jehowy nie wiedzą, iż Pan Jezus powiedział: "«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. (...) A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»"? Jezus Chrystus, Syn Boży, ma wszelką władzę w niebie i na ziemi, ponieważ jest Bogiem (J 1, 1. 18; Rz 9, 5; Tt 2, 13; 1 J 5, 20).

Nie jest prawdą, iż przerwa we władzy Boga miała trwać aż do "dni ostatnich". Świadkowie Jehowy nie wiedzą albo nie chcą wiedzieć, iż "dni ostatnie" rozpoczęły się z chwilą Bożego Wcielenia. Wylanie Ducha Świętego już działo się podczas "dni ostatnich", które zapowiedział Prorok Joel:

Jl 3, 1-2
Dz 2, 16-17 Hbr 1, 2 1 Kor 10, 11 Ga 4, 4 Hbr 9, 26
"ale spełnia się przepowiednia proroka Joela: W ostatnich dniach - mówi Bóg - wyleję Ducha mojego na wszelkie ciało, i będą prorokowali synowie wasi i córki wasze, młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy - sny." "Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna." "A wszystko to przydarzyło się im jako zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów." "Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem" "A tymczasem raz jeden ukazał się teraz na końcu wieków na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie."

Marana Tha Przyjdź Panie Jezu
zob.
Marana Tha Przyjdź Panie Jezu
zob.
Marana Tha Przyjdź Panie Jezu
Kraków 1973
Marana Tha Przyjdź Panie Jezu
str.255
Marana Tha Przyjdź Panie Jezu
str.256

Zobaczmy też jak "grupa szczerych badaczy Biblii" dochodziła do roku 1914, jako rzekomego rozpoczęcia dni ostatnich oraz rozpoczęcia panowania Królestwa Bożego w niebie:

Strażnica 1 października 20141 PAŹDZIERNIKA 2014 Strażnica 1 października 2014 Strażnica 1 października 2014str.13

Świadkowie Jehowy w poniższej publikacji podają już konkretną datę zniszczenia przez Nabuchodonozora Jerozolimy:

Strażnica 1 listopada 20141 LISTOPADA 2014 Strażnica 1 listopada 2014str.9

Jerozolima nie została zburzona w roku 607 przed Chr.

Encyklopedia Powszechna Encyklopedia PowszechnaPWN Warszawa 1984 Encyklopedia Powszechnastr.358
Słownik terminów biblijnychstr.358 Słownik terminów biblijnychstr.358
Jan Lewandowski
Włodzimierz Bednarski
Piotr Andryszczak

Od jakiej daty "grupa szczerych badaczy Biblii" początkowo zaczęła liczyć "siedem czasów"? Od roku 606 przed Chr.:

Nadszedł CzasNADSZEDŁ CZAS zob. Nadszedł Czaswyd.1920 Nadszedł Czaszob.
Nadszedł Czasstr.94
Nadszedł Czas Nadszedł Czasstr.95
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!wyd.1920
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.11
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.12

Należy zwrócić uwagę, że ani Pismo Święte ani historia nie potwierdza, iż rok 606 przed Chr. jest rokiem zburzenia Jerozolimy. Historycy mają zupełnie inne zdanie niż Świadkowie Jehowy.

Słownik mitów i tradycji kultury
Słownik mitów...
zob. PIW 1987
Słownik mitów i tradycji kultury
str.725

Obowiązkowo należy tutaj przypomnieć, iż książka J.F.Rutherforda "Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!" zapowiadała na rok 1925 zmartwychwstanie Abrahama, Izaaka, Jakuba i innych proroków Starego Testamentu:

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.59
Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą! Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!str.60

Czy Prorocy w 1925 roku zmartwychwstali? Jaką wiarygodność mają Świadkowie Jehowy w swojej wyliczance dotyczącej "siedem czasów", kiedy to fałszywie prorokowali koniec na rok 1925?


Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy Zmienne nauki Świadków Jehowy
Historia a rok 607 przed Chr.

Towarzystwo Strażnica nie może zdecydować się, czy historia potwierdza rok 607 przed Chr.

Historia nie potwierdza

„Po zburzeniu Jerozolimy w 607 roku p.n.e. ostatek z Judy uciekł do Egiptu, (…) Właśnie wtedy mógł się rozpocząć 40-letni okres spustoszenia tego kraju. Świecka historia nie dostarcza na to wyraźnych dowodów, ale możemy być przekonani, że sprawozdanie biblijne jest dokładne, ponieważ Jehowa spełnia swoje obietnice” (Strażnica Nr 15, 2007 s. 8).

„Datą zburzenia Jerozolimy powszechnie uznawaną przez historyków i archeologów jest rok 586 lub 587 p.n.e. Dlaczego Świadkowie Jehowy twierdzą, że był to rok 607 p.n.e.?” (Strażnica 01.10 2011 s. 26).

Historia potwierdza

„Jerozolima została zburzona w roku 607 p.n.e., ponad 40 lat po zapowiedzi Sofoniasza. Potwierdza to nie tylko historia świecka. Również z samej Biblii wynika, że stało się dokładnie tak, jak prorokował Sofoniasz” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 164).

Historia. Świątynia Salomona istniała do 607 r. p.n.e., kiedy to zburzyły ją wojska babilońskie…” (Wnikliwe poznawanie Pism 2006 t. 2, s. 893).

„Historia dowodzi, iż ów »dzień Jehowy« nastał dla mieszkańców Jerozolimy w 607 r. p.n.e.” (jw. t. 1, s. 520).

Kiedyś zaś historia rzekomo potwierdzała rok 606, a nie 607:

Zarówno dzieje świata jak i Biblja [ang. Both profane history and the Bible] zgodne są co do tego, że obalenie Sedekjasza. ostatniego króla izraelskiego, zdarzyło się w roku 606 przed Chrystusem” (Zdrowie i życie 1932 s. 23 [ang. s. 22]).

„Data obalenia Sedekjasza jest stanowczo ustalona przez Pismo Św. i także przez historję świecką na rok 606 przed Chr.” (Strażnica 15.09 1933 s. 287 [ang. 15.04 1933 s. 124]).

Patrz też ang. Strażnica 15.02 1935 s. 60 (The date of the overthrow of King Zedekiah is positively fixed by the Scriptures and also by profane history as 606 B.C.).
Zobacz więcej:

Strażnica 1 listopada 20141 LISTOPADA 2014 Strażnica 1 listopada 2014str.10

Natomiast ja jestem przekonany, że Jezus nie zaczął królować w Królestwie Bożym w roku 1914 oraz, że w tym samym czasie nie rozpoczęły się "dni ostatnie" (patrz tabelkę powyżej).


Strażnica 1 listopada 20141 LISTOPADA 2014 Strażnica 1 listopada 2014str.10

W Piśmie Świętym nie ma dat, mimo to, Świadkowie Jehowy twierdzą, że swoje wierzenia opierają na Biblii. Ani Biblia, ani historia świecka nie potwierdzają wyliczeń co do roku 1914 oraz roku 607 przed Chr.


Strażnica 1 listopada 20141 LISTOPADA 2014 Strażnica 1 listopada 2014 Strażnica 1 listopada 2014str.10

Przecież każdą tezę można podeprzeć jakimś wersetem. Pismo Święte jednak się nie zmienia, a mimo to Świadkowie Jehowy zmieniają swoje wierzenia nawet na podstawie tego samego wersetu. Był rok 606 przed Chr. i "matematycy" z grupy "szczerych badaczy Biblii" wyliczyli rok 1914, teraz mamy rok 607 przed Chr. i też "matematycy" wyliczyli rok 1914:

Nadszedł CzasNADSZEDŁ CZAS zob. Nadszedł Czaswyd.1920 Nadszedł Czaszob.
Nadszedł Czasstr.95 Nadszedł Czasstr.95
Strażnica 1 listopada 20141 LISTOPADA 2014 Strażnica 1 listopada 2014str.11
606 przed Chr. 607 przed Chr.
2520 - 606 = 1914
2520 - 607 = 1914
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023