Jakich odpowiedzi udzielać Świadkom Jehowy?

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica przygotowuje swoich wyznawców do rozmów w specyficzny sposób. W publikacjach można spotkać gotowe "rozmówki". W tej publikacji mamy kolejny zestaw "narzędzi":

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.10

A więc jak czytamy powyżej, Świadkowie Jehowy są przygotowani do rozmów poprzez przygotowane "rozmówki". Ale czy Świadkowie Jehowy pukając do naszych domów mówią nam prawdę? Poniższa "rozmówka" pokazuje nam, jakich argumentów używają, by przekonać do swoich racji:

Zobacz też:

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Kiedy zapukają do nas Świadkowie Jehowy, bądźmy przygotowani:

Kol 4, 5-6

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami. Warto o tym pamiętać podczas rozmów:

Zobacz też:

Świadkowie Jehowy pytają:

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.6

Na początek zobaczmy, na ile prawdziwe są "taktowne pytania". Jako słuchacz został wybrany osobnik, który należy do jakiegoś niesprecyzowanego Kościoła, niepraktykujący:

Strażnica 15 maja 2014
str.6

i nie za bardzo znający się na dogmacie o Trójcy Świętej:

Strażnica 15 maja 2014
str.6

Już samo pytanie zawiera manipulację i nie odpowiada prawdzie o Trójcy Świętej. Czy dlatego zostało zadane, bo "siostra" pytająca swojego męża wiedziała, że on nie ma zielonego pojęcia o dogmacie, więc sprowadziła "taktowne pytanie" do absurdu? Czy chciała go w ten sposób oszukać? A może sama nie miała pojęcia o czym mówi nauka o Trójcy Świętej, więc wymyśliła: "Czy wierzysz, że Bóg to Bóg, że Jezus to Bóg i że duch święty to Bóg, a mimo to nie ma trzech Bogów tylko jeden?". Nie należy więc się dziwić, że rozmówca został zaskoczony. Stawiając w taki sposób pytanie sprowadza się dogmat do absurdu, zakłada ono bowiem z góry, że mamy trzech Bogów. W dogmatyce katolickiej nikt nie twierdzi, że "Bóg to Bóg".

Pytanie powinno zostać inaczej postawione, zgodnie z prawdą: Czy wierzysz, że Bogiem jest Ojciec, Bogiem jest Syn, Bogiem jest Duch Święty: a jednak nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg?. Nauka jest taka:

Pallottinum 1994
Pallottinum 1994
Pallottinum 1994
str.69

Świadkowie Jehowy nie pierwszy raz w fałszywym świetle ukazują naukę o Trójcy Świętej. Zobacz:

Zobacz też:

Kuriozalne są poniższe słowa:

Strażnica 15 maja 2014
str.6

Sprowadzanie nauki o Trójcy Świętej do absurdu ("Bóg to Bóg; trzech Bogów..."), zadawanie w specyficzny sposób "taktownych i trafnych pytań", które mają wywołać u słuchacza zaskoczenie, ma być dla Świadków Jehowy "przeżyciem"? Wykorzystywanie niewiedzy słuchaczy, to "poleganie na Jehowie i Jego szkoleniu"? Czy szeregowi głosiciele Strażnicy zdają sobie sprawę, że uczestniczą w manipulacji?


Strażnica 15 maja 2014
str.6

W takim razie przyjrzyjmy się jak na niektóre tematy rozmawiają "doświadczeni głosiciele":

Strażnica 15 maja 2014
str.8

Odpowiedź jest prosta. Jezusa posłał Ojciec. Mało tego, trzeba dodać, że Jezus jest równy Ojcu w swym Bóstwie, a niższy w swym człowieczeństwie. Krótko mówiąc, Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Dwie natury w Osobie boskiej: boska i ludzka. I co na to powie "doświadczony głosiciel"? A czy "doświadczony głosiciel" w ogóle wie, jaka jest nauka o Bóstwie Chrystusa? Jaki cel ma zatem zadawanie tego rodzaju pytań?

Strażnica 15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.8

Warto Świadkom Jehowy przypomnieć pewien werset:

Iz 55, 8

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

i ten werset:

J 14,28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

I jak zareaguje na powyższe słowa "doświadczony głosiciel"?


Strażnica 15 maja 2014
str.8

Czy w Flp 2,9 jest mowa o "wyższym stanowisku"? Czy występuje w tym wersecie dodatkowo słowo "inne"? Poza tym, to nie zakład pracy, gdzie można powiedzieć, iż szef wynosi swojego podwładnego na wyższe stanowisko (awans). Zobaczmy do oryginału:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Flp 2, 9

Grecko-polski Nowy Testamentstr.935

Jak widzimy w Flp 2,9, nie ma mowy o "wyższym stanowisku", również brak słowa "inne". Dlaczego Świadkowie Jehowy dodali to słowo? By zmienić sens zdania i by ono pasowało do głoszonej nauki, że najwyższym imieniem jest "Jehowa", a imię Jezus jest tylko wyższe od "innych" imion?

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
zob.
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2
wyd.1999

Flp 2, 9

Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.287

Zadajmy pytanie. Dlaczego i w jakim celu "doświadczony głosiciel" używa w swojej argumentacji wersetu, który nie odpowiada prawdzie? Czy "doświadczony głosiciel" ma nadzieję, że nikt tego nie sprawdzi? "Doświadczony głosiciel" na zmanipulowanym już wersecie dalej ciągnie swój wywód:

Strażnica 15 maja 2014
str.8

Jezus będąc na ziemi był równy w swym Bóstwie przedwiecznemu Ojcu, a mniejszy w swym człowieczeństwie (Bóg-człowiek). A może by tak przeczytać "doświadczonemu głosicielowi" dalsze wersety i komentarz do nich? Może by się czegoś nauczył:

Flp 2, 9-11

Grecko-polski Nowy Testamentstr.935
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.287
Komentarz praktyczny do Nowego Testamentu cz.2str.288
Strażnica 15 maja 2014
str.8

Dlaczego "doświadczony głosiciel" zadaje takie pytanie? Kto uczy, że "wywyższenie" Jezusa polega na tym, że On może być wyższy od Boga? Zobacz:

Zobacz też:

Kolejny temat, tym razem piekło:

Strażnica 15 maja 2014
str.8

Bardzo religijny domownik swoją wiarę opiera na Biblii. Jest tego świadomy i potrafi obronić swoją wiarę. Dlatego zanim "doświadczony głosiciel" zacznie swój wywód, religijny domownik zacytuje kilka wersetów mówiących o karze piekła ognistego, przed którym przestrzegał nas Pan Jezus:

Mt 5, 22

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mk 9, 42-50

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 25, 41

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 25, 46

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 12, 5

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

2 Tes 1, 7-9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 13, 40-42

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc wieczny ogień piekielny jest karą za grzechy i pełna świadomość jej odbywania. Co na to powie "doświadczony głosiciel"? Gdyby to było za mało dla "doświadczonego głosiciela", to religijny domownik zgłębi temat:

Zobacz też:

"Doświadczony głosiciel" może nie znać powyższych wersetów, będzie więc cytował Stary Testament, uważając pewnie, że jest to już pełnia prawdy objawionej w Biblii:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum
str.8 str.9

Jak można używać tego rodzaju argumentacji nie uwzględniając pełni objawienia, które dał nam Jezus Chrystus i przemilczać słowa o karze ognia piekielnego? Mam nadzieję, że każdy kto ma otwarty umysł, nie da się nabrać na tego typu manipulacje przez "doświadczonego głosiciela" Strażnicy.

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.9

Nie wiemy jakiego rodzaju logiką posługuje się "doświadczony głosiciel", ale werset z Apokalipsy nic nie mówi o przyszłych błogosławieństwach na ziemi:

Dz 24,15

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Zmartwychwstanie nastąpi wówczas, gdy Chrystus powróci widzialnie i zabierze wszystkich sprawiedliwych do siebie:

J 14, 1-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Sprawiedliwi jaśnieć będą w:

Mt 13, 43

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A "przybytek Boga z ludźmi", to niebo, a nie jakiś "raj na ziemi":

Ap 21, 3-4

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Ap 2, 7

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Mt 5, 3.8.10-11

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum


Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.9

A w którym to miejscu jest napisane, że "Bóg jest większy od Jezusa"? Jednak "doświadczony głosiciel" wykorzystuje do swojej tezy dwa wersety:

Łk 3, 21-22

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

J 14, 28

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum Biblia Tysiąclecia Pallottinum

"Doświadczony głosiciel" nie wie, albo nie chce wiedzieć, że Jezus jest Bogiem i człowiekiem. Jako człowiek jest niższy od swego Ojca, a jako Bóg jest Mu równy. W Synu Bożym są dwie natury: boska i ludzka:

Kol 2, 9

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
(za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) str.952

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.9

Domownik odpowie "doświadczonemu głosicielowi", że bliźniacy mają taką samą naturę (ludzką), więc w swym człowieczeństwie są sobie równi. Natomiast Bóg Ojciec i Syn Boży mają samą naturę i w swej boskości są sobie równi. Warto jeszcze "doświadczonemu głosicielowi" zacytować prefację o Trójcy Świętej (Mszał Rzymski):

Mszał Rzymski Mszał Rzymski
Poznań 1986
Strażnica 15 maja 2014zob. zob. śpiewane

Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.9

Wersety o człowieczeństwie Jezusa nie przeczą, że Syn Boży ma boską naturę. Natomiast nigdzie Pan Jezus nie wskazał, że "Bóg jest od niego starszy i ma większą władzę". Jako Bóg-człowiek, Syn Boży posiada "wszelką władzę":

Wersety o człowieczeństwie Jezusa nie przeczą, że Syn Boży ma boską naturę. Natomiast nigdzie Pan Jezus nie wskazał, że "Bóg jest od niego starszy i ma większą władzę". Jako Bóg-człowiek, Syn Boży posiada "wszelką władzę":

Mt 28, 18

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

A więc ani mniejsza, ani większa.


Strażnica 15 maja 2014
15 maja 2014
Strażnica 15 maja 2014
str.9

Kto wierzy, że "Szatan jest władcą piekła"? Od kogo "doświadczony głosiciel" wziął pogląd, że "Bóg posługiwał się Diabłem do męczenia ludzi w piekle"? A może jest tutaj ukryta sugestia, by wmówić przy okazji słuchaczowi, że w piekle nie ma żadnych mąk? Diabeł nikogo nie będzie męczył, bo sam będzie podlegał karze:

Ap 20, 10

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Kto przygotował (piekło):

Mt 25, 41

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024