"Podawajcie jeden drugiemu"

Autor: Piotr Andryszczak

Towarzystwo Strażnica w swojej Biblii (Przekład Nowego Świata), aby podkreślić zasadność zachowania się swoich wyznawców podczas tzw. Pamiątki, gdzie uczestnicy podają z rąk do rąk talerzyk i kieliszek z "emblematami", tak przetłumaczyli werset z Ewangelii wg św. Łukasza, dot. kielicha:

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006) zob. wyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 zob. wyd.2018

Łk 22, 17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1325 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018str.1326 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 1997 (2006)str.1467
Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018wyd.2018 Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018

Łk 22, 17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1467

Świadkowie Jehowy (tzw. "drugie owce") nie piją wina, lecz podają kielich jeden drugiemu:

Strażnica 8 marca 20028 marca 2002
Strażnica 8 marca 2002str.32

Świadkom Jehowy dla uzasadnienia swojego zachowania potrzebne jest słowo "podawajcie" , a więc swoją Biblię dostosowali do swego postępowania, a nie odwrotnie. Dlatego też w Przekładzie Nowego Świata mamy taką, a nie inną wersję. Czy takie tłumaczenie jest zgodne z tekstem oryginalnym? Czy może jest "zabarwione" doktrynalnie? Przy omawianiu tego wersetu należy wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy co roku obchodzą tzw. Pamiątkę, na której nie wszyscy spożywają tzw. "emblematy", zdecydowana większość podaje talerzyk jeden drugiemu:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004str.7 Strażnica 15 marca 2004str.32

Pan Jezus dając kielich Apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy powiedział:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum

Mt 26-26-27

Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Łk 22, 17

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1467

Świadek Jehowy czytający Przekład Nowego Świata znajdzie właśnie uzasadnienie takiej praktyki. A gdy ktoś z zewnątrz zapyta, dlaczego podajecie sobie kielich, uzyska odpowiedź, iż tak jest napisane w Biblii, a na dowód zacytuje ten werset. Zobaczmy jak w rzeczywistości wygląda werset z Łk 22, 17. Sprawdźmy w tekście greckim Nowego Testamentu:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Łk 22,17

Grecko-polski Nowy Testamentstr.430

Takie tłumaczenie potwierdza również:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

Łk 22, 17

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.381
Słownik angielsko-polski Słownik angielsko-polskiwyd.1973 Słownik angielsko-polski Słownik angielsko-polski
Słownik angielsko-polskistr.79
Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy)
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994 Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polski
Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatiostr.
130

O "rozdzielaniu" możemy przeczytać w najstarszym opisie Eucharystii, a pochodzącym z II w. po Chr.:

Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Apologia I, 67:3-5
Dialog z Żydem Tryfonemstr.77
Rozdawanie i rozdzielanie nie miało na celu podawanie sobie z rąk do rąk, ale po to, by spożywać i w ten sposób dostąpić zbawienia:
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Pallottinum

J 6, 54

Biblia Tysiącecia

Warto przy okazji wspomnieć, iż Świadkowie Jehowy w innym miejscu Pisma Świętego ten sam grecki wyraz przetłumaczyli:

Mk 15, 24

Przekład Nowego Świata wyd. pol. 2018
str.1422

Mk 15, 24

Grecko-polski Nowy Testamentstr.267

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024