Czy Adwentyści Dnia Siódmego szydzą
z cudu Eucharystycznego?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2016-10-21

Czy pytanie zadane w tytule można uzasadnić? Czy rzeczywiście Adwentyści Dnia Siódmego szydzą z Eucharystii piórem Olgierda Danielewicza oraz czy sprowadzają katolicką wiarę w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii do absurdu?

Znaki Czasu Maj 2016Znaki Czasu Maj 2016 Znaki Czasu Maj 2016str.11

Autor miesza pojęcia, i nie wie czym jest mistyczne Ciało Chrystusa, czym Uwielbione Ciało, a czym rzeczywiste ciało Chrystusa. Olgierd Danieniewicz wykazuje się nieznajomością katolickiej nauki. Dodanie do tego teorii o sklonowaniu, ukazuje absurdalność myślenia autora tekstu. Co ma wspólnego idea autora o sklonowaniu tkanki, z pokusą poznania wyglądu Jezusa? Nikt tego nie postuluje poza adwentystycznym autorem tekstu. To raczej są chore rojenia.


Znaki Czasu Maj 2016Znaki Czasu Maj 2016 Znaki Czasu Maj 2016str.11

Kwestia karania nastolatków, to też absurd logiczny i prawny. Tu nagle Olgierd Danielewicz posługuje się terminem "opłatek", co świadczy o jego ignorancji w zakresie znajomości tematu. Kto przesadza w kulcie? Kościół katolicki? Kara kościelna grozi - tak tu ma rację, ale prawna? Za znieważenie uczuć religijnych, profanacje miejsca kultu, itp., to regulują przepisy Kodeksu. To orzeknie Sąd, a nie pan redaktor adwentysta.

Znaki Czasu Maj 2016Znaki Czasu Maj 2016 Znaki Czasu Maj 2016str.11

Tkanka ludzka nie znalazła się na hostii, ale jest częścią Hostii, a to różnica. Poza tym, powtarzany argument o zbrodni został skomentowany przez samego prof. Tadeusz Dobosza, który badał Hostię:

Prof. Tadeusz Dobosz
(Zobacz od 22 minuty: https://www.youtube.com/watch?v=f8XeOrceTL0)

Ostatni akapit generalnie odzwierciedla poziom merytoryczny i intencje autora:

Znaki Czasu Maj 2016Znaki Czasu Maj 2016 Znaki Czasu Maj 2016
str.11

Łk 6, 25

Pallottinum Pallottinum

Hbr 10, 31 Hbr 9, 27 Mt 12, 35-37
"Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego." "A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd" "Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy. A powiadam wam:
Z każdego bezużytecznego słowa, które wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień sądu. Bo na podstawie słów twoich będziesz uniewinniony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony"

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023