Nie powtarzajcie wciąż tego samego?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

Świadkowie Jehowy w tej publikacji piszą:

Strażnica 1 października 20101 października 2010
Strażnica 1 października 2010str.7

Pan Jezus "nie zalecał niczego takiego"? Więc na jakiej podstawie Świadkowie Jehowy uczyli o Modlitwie Pańskiej tak:

Strażnica 15 października 1924 Nr 2015 października 1924 Nr 20
Strażnica 15 października 1924 Nr 20 Strażnica 15 października 1924 Nr 20str.315

Strażnica 15 listopada 1936 Nr 415 listopada 1936 Nr 4
Strażnica 15 listopada 1936 Nr 4 Strażnica 15 listopada 1936 Nr 4str.62

Strażnica 15 listopada 1936 Nr 4(wyd.1952)
Żydzie w Nowym Świecie(wyd.1952)
Strażnica 1970 Nr 51970 Nr 5
Strażnica 1970 Nr 5str.14
Strażnica 1970 Nr 5str.15
Strażnica 1970 Nr 71970 Nr 7
Strażnica 1970 Nr 7str.14

Z "wzorowej modlitwy" Świadkowie Jehowy przeszli na "Modlitwę Wzorcową" i już się nie modlą:

Strażnica 1979 Nr 101979 Nr 10
Strażnica 1979 Nr 10str.14

Mimo to, że Jezus "nie miał na myśli", by słuchacze odmawiali z pamięci modlitwę "Ojcze nasz", to jednak Świadkowie Jehowy zachowali się inaczej i w tej publikacji:

Strażnica 1985 Nr 91985 Nr 9

czytamy

Strażnica 1985 Nr 9str.9
Strażnica 1985 Nr 9str.10

Na dowód tego, że Świadkowie Jehowy modlą się "Ojcze nasz..." i "nie powtarzają tego bezmyślnie", zapraszają "do chodzenia na zebrania" i na "wielkie zgromadzenia":

Strażnica 1985 Nr 9 Strażnica 1985 Nr 9str.10

A więc Świadkowie Jehowy jednak modlą się na zebraniach i zgromadzeniach na przekór temu, co pisali wcześniej. Ponownie jednak zmieniają zdanie i w tej publikacji:

Strażnica 1988 Nr 101988 Nr 10

czytamy:

Strażnica 1988 Nr 10str.4

W swojej Biblii Świadkowie Jehowy tak przetłumaczyli Mt 6,7:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światawyd.pol.1994

Mt 6,7

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.12

Czy tak rzeczywiście Jezus powiedział? Czy takie tłumaczenie tego wersetu jest poprawne? Zobaczmy jak ten werset tłumaczą inne przekłady:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 6,7

Biblia Tysiąclecia
Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Mt 6,7

Biblia Poznańska

Komentarz:

Biblia Poznańskastr.27
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mt 6,7

Grecko-polski Nowy Testamentstr.23

Jak widzimy, werset ten brzmi trochę inaczej, niż proponują Świadkowie Jehowy w swoim przekładzie. Czy Świadkowie Jehowy mają jakiś w tym cel? Dlaczego tłumaczą: "nie powtarzajcie wciąż tego samego"? Czy nie służy to podważaniu modlitw i ich powtarzaniu, jak "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i innych?


Ewangelia według Świętego Mateusza edycja św. Pawła Pallottinum 1994 Zespół redakcyjny zob. Edycja Świetego Pawła, 2005 zob.
Ewangelia według Świętego Mateusza edycja św. Pawłastr.285
Ewangelia według Świętego Mateusza edycja św. Pawłastr.286
Ewangelia według Świętego Mateusza edycja św. Pawłastr.287

Świadkowie Jehowy w tej broszurce powołując się na Mt 6,7 piszą:

Czego wymaga od nas Bóg wyd.1996
Czego wymaga od nas Bógstr.15

Gdzie mamy taki zakaz? Czy Pismo Święte, a w szczególności Psalmy nie są naszym modlitewnikiem? Czy nie wolno nam modlić się Psalmami? Czy Pan Jezus mógł taki zakaz wprowadzić, a samemu modlić się w Ogrójcu i powtarzać te same słowa?

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 26,42-44

Biblia Tysiąclecia

Pan Jezus trzy razy powtarzał podczas modlitwy słowa "Ojcze mój...", a my nie możemy trzy razy powtórzyć "Ojcze nasz..."?

Czego wymaga od nas Bógstr.15

Dlaczego nie możemy podczas modlitwy przyjmować określonej postawy? Jaką to określoną postawę mają na myśli Świadkowie Jehowy? Czy nie jest przypadkiem postawa klęcząca?

Dawniej Świadkowie Jehowy proponowali postawę klęczącą:

Strażnica 1915 Nr 101915 Nr 10
Strażnica 1915 Nr 10str.8

A dzisiaj:

Strażnica 1 lutego 20081 lutego 2008
Strażnica 1 lutego 2008 Strażnica 1 lutego 2008
str.13
Czego wymaga od nas Bóg wyd.1996
Czego wymaga od nas Bógstr.15
Strażnica 15 lutego 200915 lutego 2009
Strażnica 15 lutego 2009str.17
Strażnica 1 października 20101 października 2010
Strażnica 1 października 2010str.9

Czy nie lepiej brać przykład z Pana Jezusa:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 26,39

Biblia Tysiąclecia

Postawę modlitwy na kolanach pokazano w tej książce:

Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi Największy ze wszystkich ludzi
wyd.1991
wyd.1991
Największy ze wszytskich ludzirozdz.35

W Piśmie Świętym czytamy m.in.:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Dz 21,5

Biblia Tysiąclecia

Ps 95,6-7

Biblia Tysiąclecia

Dn 6,11

Biblia Tysiąclecia

Dz 7,59-60

Biblia Tysiąclecia

Dz 9,40

Biblia Tysiąclecia

Jak ten przykład modlitwy Pana Jezusa ma się do twierdzenia Świadków Jehowy w tej publikacji:

Przebudźcie się! Listopad 2008Listopad 2008
Przebudźcie się! Listopad 2008str.18

"Co Stwórca sądzi o wielokrotnym odmawianiu tej samej modlitwy"? Zobaczmy Psalm 136. Tam Psalmista aż 26 razy powtarza te same słowa?

Psalm 136

Biblia Tysiąclecia
(...)
Biblia Tysiąclecia

Nigdzie Pismo Święte nie zabrania takiej modlitwy z powtarzaniem tych samych słów. A ile razy można w życiu modlić się psalmami? Czyżby tylko jeden psalm na całe życie? Modlitwa tego samego psalmu po raz drugi, będzie powtarzaniem tego samego, co rzekomo Pan Jezus zabronił?

Jak możemy skomentować słowa Świadków Jehowy, gdzie najpierw stawia się błędną tezę, że Jezus rzekomo zabronił powtarzania tych samych słów, a następnie piszą:

Przebudźcie się! Listopad 2008str.19

Jak można twierdzić na podstawie słów (PNŚ), które nie padły, iż Bogu nie podobają się powtarzane modlitwy? Czy przypadkiem Świadkowie Jehowy nie popadają w sprzeczność, gdzie dla odmiany piszą:

Przebudźcie się! Listopad 2008str.19

Czyli jednak podobają się Bogu modlitwy, gdzie powtarza się te same słowa (Ps 136). Świadkowie Jehowy muszą się zdecydować, czy Bogu podobają się modlitwy, gdzie powtarza się te same słowa czy się nie podobają.

Przebudźcie się! Listopad 2008str.19

Czy modlitwa Pańska to tylko wzorzec? Czy "Jezus zwrócił się do Boga słowami "Ojcze nasz""? A może było jednak inaczej. To Pan Jezus do uczniów powiedział: "wy zatem tak się módlcie". Nie była to wspólna modlitwa do Boga Jezusa i uczniów. Nigdzie Pan Jezus nie zwracał się czy też nie modlił się "Ojcze nasz", lecz "Ojcze mój" (Mt 26,42).

Natomiast to zdanie:

Przebudźcie się! Listopad 2008str.19

jest słuszne. Podczas modlitwy do Boga nie zjednywamy Stwórcę "zaklęciami, rytuałami czy mantrami".

nastepna część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021