Namaszczenie chorych

Autor: Piotr Andryszczak

W tej publikacji wydanej przez Towarzystwo Strażnica, Świadkowie Jehowy podejmują problem pojawiającego się przygnębienia, smutku, rozpaczy wśród współwyznawców:

Strażnica 15 października 2011
15 października 2011
Strażnica 15 października 2011
str.27
Strażnica 15 października 2011 Strażnica 15 października 2011
str.29
Strażnica 15 października 2011
15 października 2011
Strażnica 15 października 2011
str.30

Przyjrzyjmy się bliżej wersetowi, na który powołują się Świadkowie Jehowy:

Strażnica 15 października 2011
15 października 2011
Strażnica 15 października 2011
str.30

Jak widzimy, Świadkowie Jehowy cytują List Jakuba, rozdział 5, wersety 14 i 15. Werset 14 jest zacytowany tylko we fragmencie. Fragment ten jest zastąpiony pytaniem: "Jaki to miało przynieść rezultat?" (podkreślone na zielono). Należałoby się więc zastanowić, dlaczego werset 14 nie jest zacytowany w całości. Otóż okazuje się, że jest tam coś, czego Świadkowie Jehowy nie praktykują, więc świadomie zostało to pominięte. Starszy zboru przychodzący do osoby by ją pocieszyć w smutku, przygnębieniu czy rozpaczy, nie czyni pewnej rzeczy. Zacytujmy więc w całości, by zobaczyć, co takiego nie pasowało Świadkom Jehowy:

(Biblia Tysiąclecia):

Jk 5, 14-15

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Mk 6, 13

Biblia Tysiąclecia

A więc istotny fragment dotyczący namaszczenia olejem został pominięty, ponieważ starsi zboru tego nie czynią.

Należy też wyjaśnić użyte słowo "kapłani" w wersecie 14:

Jk 5, 14

Biblia Tysiąclecia

W tekście greckim występuje słowo "prezbiter", a prezbiter w Kościele jest kapłanem:

Liturgika
zob.
Liturgika
Poznań 1992
Liturgikastr.135

Strażnica 15 października 2011
15 października 2011
Strażnica 15 października 2011
str.30

Jak widzimy w cytacie Jk 5, 15, Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa". W swoim przekładzie Biblii, zwanym Przekładem Nowego Świata, również znajduje się to słowo, nawet w wersecie 14, który to fragment został pominięty w Strażnicy. Teraz już wiemy dlaczego:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Jk 5, 14-15 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1522

W wersecie 14, Świadkowie Jehowy nie podali źródła ze Starego Testamentu skąd pochodzi ten cytat, a w wersecie 15 podali przekłady hebrajskie jako źródło słowa "Jehowa" w swoim interlinearnym przekładzie Królestwa:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Jk 5, 14-15

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1005
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.1006

W lewej szpalcie mamy słowo kyriu (w.14) i kyrios (w.15), natomiast w prawej - "Jehowah". Dla uzasadnienia wstawienia słowa "Jehowah", Świadkowie Jehowy podają hebrajskie przekłady Nowego Testamentu. Jako pierwszy, to J7. Co to jest J7:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures zob. wyd.1969 The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.29
Tłum.: "Pisma Greckie w języku hebrajskim. W 1599 Elias Hutter z Norymbergii, Niemcy, wydał swoje tłumaczenie całości Chrześcijańskich Pism Greckich. Była to pierwsza kompletna wersja wszystkich ksiąg kanonicznych Chrześcijańskich Pism Greckich w języku hebrajskim, stanowiąca część wydanej przez Huttera w 1599 roku Poligloty Nowego Testamentu. (Kopia jest dostępna w Nowojorskiej Bibliotece Publicznej)".
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripturesstr.13 wyd.1985

Jak widzimy, najwcześniejszy przekład pochodzi dopiero z roku 1599.

Dlaczego dla Świadków Jehowy ważniejsze są tak późne przekłady, a nie wcześniejsze ze słowem kyrios? Może dlatego, że w przekładach hebrajskich widnieje tetragram, choć tekst grecki Nowego Testamentu nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Jk 5, 14-15

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1097

Wstawienie słowa "Jehowa" przez Świadków Jehowy w Jk 5,14-15 (PNŚ) w miejsce słowa "Pan", miało na celu odwrócenie uwagi od Osoby Jezusa Chrystusa, który uzdrawia chorego.


Świadkowie Jehowy w dość specyficzny sposób interpretują Jk 5, 14-15. W tej publikacji starsi zboru będą:

Strażnica 1 października 1989
1 października 1989
Strażnica 1 października 1989
str.20

a w tej tłumaczą:

Wnikliwe poznawanie Pism
Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism
str.347

Jak poprawnie rozumieć słowa z Listu Jakuba 5, 14-15

Liturgika
zob.
Liturgika
Poznań 1992
Liturgika
str.134
Liturgika
str.135

Jk 5, 14-15

Liturgika
str.135
Liturgika
str.135
Liturgika
str.136

List św. JakubaLIST ŚWIĘTEGO JAKUBA List św. JakubaŚwięty Paweł List św. Jakubawyd.2011

Jk 5, 13-17

List św. Jakubastr.281
List św. Jakuba
str.284
Zobacz więcej:

Strażnica 1 września 2010
1 września 2010
Strażnica 1 września 2010 Strażnica 1 września 2010
str.24

Kto Świadkom Jehowy powiedział, że w Liście Jakuba 5, 14-15 "nacieranie oliwą", jest to "umiejętne posługiwanie się Biblią"? Apostołowie:

Mk 6, 13
Biblia Tysiąclecia

Mamy tutaj dwa rodzaje choroby: duchowa (wypędzenie demonów) i choroba ciała (fizyczne namaszczenie oliwą i uzdrowienie). Czy wg Świadków Jehowy tych Dwunastu wysłanych po dwóch przez Pana Jezusa (Mk 6, 7), też "umiejętnie posługiwali się Biblią" (nacieranie oliwą) kiedy uzdrawiali?

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła
zob.
Edycja św. Pawła zob.
Jk 5, 13-16 Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła
str.2655
Edycja św. Pawła
str.2655
Świat symboliki chrześcijańskiej Świat symboliki chrześcijańskiej Świat symboliki chrześcijańskiej
Świat symboliki chrześcijańskiej
str.172
Świat symboliki chrześcijańskiej
str.173
Świat symboliki chrześcijańskiej
str.174

Biblia Poznańska Biblia Poznańska
wyd.III
Biblia Poznańska
wyd.1994

Jk 5, 14-15

Biblia Poznańskastr.569
Biblia Poznańskastr.569

Słownik Teologii Biblijnej
str.106
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.1990
Słownik Teologii Biblijnej
wyd.III
Słownik Teologii Biblijnej
str.515
Słownik Teologii Biblijnej
str.516

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024