A gdzie jest napisane w Biblii,
że Jezus jest zrodzony? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-03-16

nastepna część
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Hbr 1, 5

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.660
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.660

Podczas pewnej rozmowy ze Świadkiem Jehowy o Bóstwie Jezusa Chrystusa, odpierając zarzuty, że Jezus jest rzekomo stworzony, zacytowałem wyznanie wiary, którą jako katolicy wypowiadamy podczas każdej niedzielnej Mszy św., niekiedy również w święto złączone z licznym udziałem wiernych (np. w święto Szczepana pierwszego męczennika - 26 grudnia). Posługujemy się przy tym formułą ustaloną na podstawie nauki dwóch Soborów: Nicejskiego I (325 r.) i Konstantynopolitańskiego I (381 r.). Zacytuję tutaj fragment Symbolu Nicejskiego (325):

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
611
Breviarium Fidei
612
Zobacz:

Po wypowiedzeniu słów, iż Jezus jest "zrodzony, a nie stworzony", padło pytanie:

A gdzie jest napisane w Biblii, że Jezus jest zrodzony ?

Poprosiłem o otwarcie Przekładu Nowego Świata, a tymczasem wziąłem do ręki interlinię grecko-polską Nowego Testamentu (Vocatio) oraz interlinię grecko-angielską wydaną przez Towarzystwo Strażnica. Nie doczekałem się otwarcia Przekładu Nowego Świata, ale zdążyłem powiedzieć, iż frazy "Ja Cię dziś zrodziłem" nie ma w waszej Biblii. Poprosiłem też o podanie tych wersetów, które mówią wprost, że Jezus został stworzony. Również nie doczekałem się odpowiedzi. Rozmowa w temacie "zrodzenia" zakończyła się w tym momencie. Postanowiłem więc napisać ten krótki artykuł, by pokazać, że jednak Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. Świadkowie Jehowy nie wiedzą nic o zrodzeniu, ponieważ w ich Biblii nie ma takiej frazy.


Na czym polega zrodzenie Syna Bożego przez Ojca:

"5. Z Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami Wierzymy, że Jezus Chrystus jest z Boga Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami. Już w poprzednim artykule wiary była mowa o tym, że jest Jezus Jednorodzonym Synem Bożym. Pismo św. także wspomina o zrodzeniu Syna przez Ojca. Czytamy na przykład w Ps 2, 7:

"Tyś Synem moim, Ja Cię dziś zrodziłem".

Wiele razy cytowany w Nowym Testamencie werset ten jest odnoszony prawie zawsze do osoby Jezusa Chrystusa (por. Dz 13, 13; Hbr 1, 5; 5, 5).W sensie mesjańskim jest również odczytywany ten oto werset z Ks. Przysłów:

"Pan mnie zrodził swe arcydzieło (...) od wieków jestem stworzona" (*, 22n).

Wypada w tej chwili powiedzieć kilka słów o samej naturze tego rodzenia Syna przez Ojca. Otóż przede wszystkim trzeba zauważyć, że owo rodzenie należy pojmować metaforycznie, a mówiąc dokładniej analogicznie. Według św. Tomasza rodzenie to ma charakter intelektywny, Akwinata mówi dosłownie:

"Ojciec poznając siebie samego, równocześnie obejmuje swoją wiedzą Syna i Ducha (...) poczyna niejako Syna" (Summa theol q. XXXIV, a 1, ad 3).

Proces ten posiada główne znamiona rodzenia. Po pierwsze - mamy tu do czynienia z pochodzeniem żyjącego od żywego. Po drugie - istnieje ścisły związek między rodzącym a rodzonym. Słowo pozostaje w Bogu łącząc się z Nim poprzez tę samą naturę Boską, którą Ojciec przekazuje Synowi. Po trzecie wreszcie - istnieje podobieństwo, a nawet, co więcej identyczność natury, a w każdym akcie poznawania czy rozumienia. Chodzi ostatecznie o to, żeby przedmiot poznania upodobnił się do poznającego podmiotu. Jak każde słowo ludzkie rodzi się w umyśle poznającego, tak przez analogie, Syn Boży, zwany inaczej Słowem, rodzi się w myśli Boga Ojca.

Ponieważ zarówno Ojciec jak i Syn z racji na swoją naturę nie mają początku ani końca, zatem nie da się umieścić w granicach jakiejkolwiek chronologii procesu zrodzenia Syna przez Ojca: Syn jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, bo Ojciec jest zawsze Ojcem tak jak również Syn jest zawsze Synem. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

"Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie, jest nim nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który w relacji wzajemnie jest Synem tylko w relacji swego Ojca" (pkt. 240)."
"7. Zrodzony a nie stworzony

Wierzymy o Synu Bożym, że jest zrodzony, a nie stworzony. Istota stworzenia polega bowiem na tym, że w jego wyniku powstaje coś z niczego. Otóż inaczej rzecz się ma w przypadku pochodzenia Syna od Ojca. Ojciec przekazuje Synowi "Substancję" własnego Bóstwa. Artykuł wiary mówiący o zrodzeniu Syna też jest skierowany przeciwko błędnowiercom, kończąc dyskusje zapoczątkowane przez niektóre odmiany gnostycyzmu i pryscylianizmu."
zobacz więcej:

Materiał dowodowy o istnieniu w Nowym Testamencie frazy o zrodzeniu (Hbr 1, 5) frazy: "ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε":

Hebrews 1:5

http://biblehub.com/interlinear/hebrews/1-5.htm

Greek-English Lexicon Greek-English Lexicon Greek-English Lexiconwyd.1977
Greek-English Lexiconstr.113 Słownik angielsko-polskiSłownik angielsko-polski: beget - zrodzić Greek-English Lexiconstr.113

Porównanie tłumaczenia tekstu polskiego i angielskiego:

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982

Hbr 1, 5

List do Hebrajczyków KULstr.498

Niestety, w Przekładzie Nowego Świata jest zastąpione frazą "ja dzisiaj zostałem twoim Ojcem":

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.2006

Hbr 1, 5                                              Hbr 5, 5

Przekład Nowego Świata
str.1504
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1507

Wiemy, że Bóg istnieje poza czasem i przestrzenią. Więc słowo "dzisiaj" można rozumieć jako wieczność. Fraza "ja dzisiaj zostałem twoim ojcem" jest wypowiedziane w wieczności i ono trwa wiecznie, nie ma początku ani końca. Natomiast zrodzenie Syna Bożego Świadkowie Jehowy umieszczają w czasie. Kiedy? Podczas chrztu Jezusa:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.980

Zanim Świadkowie Jehowy wymyślili taką naukę, w Kościele Symbol „Quicumque” zwany „atanazjańskim” jasno precyzował:

Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.624
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy wydali:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

W lewej szpalcie Świadkowie Jehowy przetłumaczyli z języka greckiego słowo gegenneka (gennao - zrodzić) na angielski: I have generated, a w prawej szpalcie "I have become your father" ("ja dzisiaj zostałem twoim ojcem"):

Hbr 1,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.948
Wielki Słownik Grecko-Polski (za zgodą wydawcy) Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polskizob. Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.106

Interlinia grecko-polska nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Hbr 1, 5

Grecko-polski Nowy Testament
str.1028

W Przekładzie Nowego Świata wydanym przez Świadków Jehowy po grecku, trudno doszukać się w Hbr 1, 5 frazy: "ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε":

Przekład Nowego Świata po grecku
Przekład Nowego Świata po grecku
Przekład Nowego Świata po grecku
wyd.2008

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata po grecku Przekład Nowego Świata po grecku
str.1489

Autor Listu do Hebrajczyków cytuje Ps 2, 7:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 2, 7

Pisma Vocatio
str.2

Ciekawostka:

"W roku 1902 Towarzystwo Strażnica nabyło wyłączne prawo do wydawania i dystrybucji przekładu The Emphatic Diaglott. Tę wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opracował Benjamin Wilson, tłumacz Biblii urodzony w Anglii, a zamieszkały w miejscowości Geneva w stanie Illinois. Dzieło swe ukończył w roku 1864. Zamieścił w nim tekst grecki J. J. Griesbacha oraz międzywierszowy dosłowny przekład na język angielski, a w prawej szpalcie własne tłumaczenie; wyróżnił w nim wyrazy, na które należy położyć większy nacisk. (...) Pierwszym przekładem, który wyszedł spod własnych pras Towarzystwa w nowojorskim Brooklynie, był The Emphatic Diaglott. Stało się to w grudniu 1926 roku” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 323)." (Zob.: W.Bednarski Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem?)

The Emphatic Diaglott

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott

Hbr 1, 5

Diaglottstr.728

"„W roku 1907 w USA wydano specjalną edycję Biblii króla Jakuba na zamówienie Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica. (...) Później Świadkowie Jehowy zaczęli drukować Biblię króla Jakuba we własnych drukarniach. Do roku 1992 wydali 1 858 368 egzemplarzy” (Przebudźcie się! Nr 12, 2011 s. 24). [W innej publikacji podano, że wydali oni o wiele mniej egz. tej Biblii: „Od roku 1942 wydrukowaliśmy i rozprowadziliśmy jakieś 700 000 egzemplarzy Biblii króla Jakuba” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 84)]

„Towarzystwo zdołało nabyć formy drukowe całej Biblii króla Jakuba. Dnia 18 września 1942 roku w Cleveland w stanie Ohio, podczas teokratycznego zgromadzenia Świadków Jehowy (...). W punkcie kulminacyjnym swego wystąpienia ogłosił wydanie pierwszej kompletnej Biblii wydrukowanej w bruklińskiej siedzibie Towarzystwa Strażnica” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 323)." (Zob.: W.Bednarski Manipulacja Towarzystwa Strażnica imieniem Jahwe i terminem Jehowa)

The Holy Bible King James Version

Diaglott DiaglottThe Holy Bible King James Version 1611 Diaglott

Hbr 1, 5

Diaglott
str.212
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021