A gdzie jest napisane w Biblii,
że Jezus jest zrodzony? (cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-03-16

nastepna część
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Alandwyd.2017 Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland

Hbr 1, 5

Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.660
Nowy Testament Grecko-Polski Nestle-Aland
str.660

Podczas pewnej rozmowy ze Świadkiem Jehowy o Bóstwie Jezusa Chrystusa, odpierając zarzuty, że Jezus jest rzekomo stworzony, zacytowałem wyznanie wiary, którą jako katolicy wypowiadamy podczas każdej niedzielnej Mszy św., niekiedy również w święto złączone z licznym udziałem wiernych (np. w święto Szczepana pierwszego męczennika - 26 grudnia). Posługujemy się przy tym formułą ustaloną na podstawie nauki dwóch Soborów: Nicejskiego I (325 r.) i Konstantynopolitańskiego I (381 r.). Zacytuję tutaj fragment Symbolu Nicejskiego (325):

Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
Breviarium Fidei
611
Breviarium Fidei
612
Zobacz:

Po wypowiedzeniu słów, iż Jezus jest "zrodzony, a nie stworzony", padło pytanie:

A gdzie jest napisane w Biblii, że Jezus jest zrodzony ?

Poprosiłem o otwarcie Przekładu Nowego Świata, a tymczasem wziąłem do ręki interlinię grecko-polską Nowego Testamentu (Vocatio) oraz interlinię grecko-angielską wydaną przez Towarzystwo Strażnica. Nie doczekałem się otwarcia Przekładu Nowego Świata, ale zdążyłem powiedzieć, iż frazy "Ja Cię dziś zrodziłem" nie ma w waszej Biblii. Poprosiłem też o podanie tych wersetów, które mówią wprost, że Jezus został stworzony. Również nie doczekałem się odpowiedzi. Rozmowa w temacie "zrodzenia" zakończyła się w tym momencie. Postanowiłem więc napisać ten krótki artykuł, by pokazać, że jednak Jezus jest zrodzony, a nie stworzony. Świadkowie Jehowy nie wiedzą nic o zrodzeniu, ponieważ w ich Biblii nie ma takiej frazy.


Na czym polega zrodzenie Syna Bożego przez Ojca:

"5. Z Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami Wierzymy, że Jezus Chrystus jest z Boga Ojca zrodzony przed wszystkimi wiekami. Już w poprzednim artykule wiary była mowa o tym, że jest Jezus Jednorodzonym Synem Bożym. Pismo św. także wspomina o zrodzeniu Syna przez Ojca. Czytamy na przykład w Ps 2, 7:

"Tyś Synem moim, Ja Cię dziś zrodziłem".

Wiele razy cytowany w Nowym Testamencie werset ten jest odnoszony prawie zawsze do osoby Jezusa Chrystusa (por. Dz 13, 13; Hbr 1, 5; 5, 5).W sensie mesjańskim jest również odczytywany ten oto werset z Ks. Przysłów:

"Pan mnie zrodził swe arcydzieło (...) od wieków jestem stworzona" (*, 22n).

Wypada w tej chwili powiedzieć kilka słów o samej naturze tego rodzenia Syna przez Ojca. Otóż przede wszystkim trzeba zauważyć, że owo rodzenie należy pojmować metaforycznie, a mówiąc dokładniej analogicznie. Według św. Tomasza rodzenie to ma charakter intelektywny, Akwinata mówi dosłownie:

"Ojciec poznając siebie samego, równocześnie obejmuje swoją wiedzą Syna i Ducha (...) poczyna niejako Syna" (Summa theol q. XXXIV, a 1, ad 3).

Proces ten posiada główne znamiona rodzenia. Po pierwsze - mamy tu do czynienia z pochodzeniem żyjącego od żywego. Po drugie - istnieje ścisły związek między rodzącym a rodzonym. Słowo pozostaje w Bogu łącząc się z Nim poprzez tę samą naturę Boską, którą Ojciec przekazuje Synowi. Po trzecie wreszcie - istnieje podobieństwo, a nawet, co więcej identyczność natury, a w każdym akcie poznawania czy rozumienia. Chodzi ostatecznie o to, żeby przedmiot poznania upodobnił się do poznającego podmiotu. Jak każde słowo ludzkie rodzi się w umyśle poznającego, tak przez analogie, Syn Boży, zwany inaczej Słowem, rodzi się w myśli Boga Ojca.

Ponieważ zarówno Ojciec jak i Syn z racji na swoją naturę nie mają początku ani końca, zatem nie da się umieścić w granicach jakiejkolwiek chronologii procesu zrodzenia Syna przez Ojca: Syn jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, bo Ojciec jest zawsze Ojcem tak jak również Syn jest zawsze Synem. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi:

"Bóg jest Ojcem w niezwykłym sensie, jest nim nie tylko jako Stwórca; jest On wiecznie Ojcem w relacji do swojego jedynego Syna, który w relacji wzajemnie jest Synem tylko w relacji swego Ojca" (pkt. 240)."
"7. Zrodzony a nie stworzony

Wierzymy o Synu Bożym, że jest zrodzony, a nie stworzony. Istota stworzenia polega bowiem na tym, że w jego wyniku powstaje coś z niczego. Otóż inaczej rzecz się ma w przypadku pochodzenia Syna od Ojca. Ojciec przekazuje Synowi "Substancję" własnego Bóstwa. Artykuł wiary mówiący o zrodzeniu Syna też jest skierowany przeciwko błędnowiercom, kończąc dyskusje zapoczątkowane przez niektóre odmiany gnostycyzmu i pryscylianizmu."
zobacz więcej:

Materiał dowodowy o istnieniu w Nowym Testamencie frazy o zrodzeniu (Hbr 1, 5) frazy: "ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε":

Hebrews 1:5

http://biblehub.com/interlinear/hebrews/1-5.htm

Greek-English Lexicon Greek-English Lexicon Greek-English Lexiconwyd.1997 Greek-English Lexicon
Greek-English Lexiconstr.113 Słownik angielsko-polskiSłownik angielsko-polski: beget - zrodzić Greek-English Lexiconstr.113

Porównanie tłumaczenia tekstu polskiego i angielskiego:

Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament Nowy Testament New Testament
wyd.1982
Nowy Testament New Testament

Hbr 1, 5

List do Hebrajczyków KULstr.498

Niestety, w Przekładzie Nowego Świata jest zastąpione frazą "ja dzisiaj zostałem twoim Ojcem":

Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Światawyd.1997 (2006) Przekład Nowego Świata

Hbr 1, 5                                              Hbr 5, 5

Przekład Nowego Świata
str.1504
Przekład Nowego Świata Przekład Nowego Świata
str.1507

Wiemy, że Bóg istnieje poza czasem i przestrzenią. Więc słowo "dzisiaj" można rozumieć jako wieczność. Fraza "ja dzisiaj zostałem twoim ojcem" jest wypowiedziane w wieczności i ono trwa wiecznie, nie ma początku ani końca. Natomiast zrodzenie Syna Bożego Świadkowie Jehowy umieszczają w czasie. Kiedy? Podczas chrztu Jezusa:

Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1Tom 1 wyd.2006 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1 Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism Tom 1
str.980

Zanim Świadkowie Jehowy wymyślili taką naukę, w Kościele Symbol „Quicumque” zwany „atanazjańskim” jasno precyzował:

Breviarium Fidei
Poznań 1988
Breviarium Fidei
str.624
Zobacz więcej:

Świadkowie Jehowy wydali:

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures

W lewej szpalcie Świadkowie Jehowy przetłumaczyli z języka greckiego słowo gegenneka (gennao - zrodzić) na angielski: I have generated, a w prawej szpalcie "I have become your father" ("ja dzisiaj zostałem twoim ojcem"):

Hbr 1,5

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
str.948
Wielki Słownik Grecko-Polski
(za zgodą wydawcy)
Vocatio Wielki Słownik Grecko-Polski Vocatio
Wielki Słownik Grecko-Polskiwyd.1994 Wielki Słownik Grecko-Polski Wielki Słownik Grecko-Polski
Wielki Słownik Grecko-Polski
str.106

Interlinia grecko-polska nie pozostawia żadnych wątpliwości:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament Kod gram. Tablica kodów Grecko-polski Nowy Testamentwyd.2017 Grecko-polski Nowy Testament

Hbr 1, 5

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1165

W Przekładzie Nowego Świata wydanym przez Świadków Jehowy po grecku, trudno doszukać się w Hbr 1, 5 frazy: "ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε":

Przekład Nowego Świata po grecku
Przekład Nowego Świata po grecku
Przekład Nowego Świata po grecku
wyd.2008
Przekład Nowego Świata po grecku

Hbr 1, 5

Przekład Nowego Świata po grecku Przekład Nowego Świata po grecku
str.1489

Autor Listu do Hebrajczyków cytuje Ps 2, 7:

Pisma (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma (oznaczenia) Pismawyd.2009 Pisma Tab.kod.gram. (1) (2) (3) (4)

Ps 2, 7

Pisma Vocatio
str.2

Ciekawostka:

"W roku 1902 Towarzystwo Strażnica nabyło wyłączne prawo do wydawania i dystrybucji przekładu The Emphatic Diaglott. Tę wersję Chrześcijańskich Pism Greckich opracował Benjamin Wilson, tłumacz Biblii urodzony w Anglii, a zamieszkały w miejscowości Geneva w stanie Illinois. Dzieło swe ukończył w roku 1864. Zamieścił w nim tekst grecki J. J. Griesbacha oraz międzywierszowy dosłowny przekład na język angielski, a w prawej szpalcie własne tłumaczenie; wyróżnił w nim wyrazy, na które należy położyć większy nacisk. (...) Pierwszym przekładem, który wyszedł spod własnych pras Towarzystwa w nowojorskim Brooklynie, był The Emphatic Diaglott. Stało się to w grudniu 1926 roku” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 323)." (Zob.: W.Bednarski Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata plagiatem, tłumaczeniem amatorów czy wiarygodnym przekładem?)

The Emphatic Diaglott

Diaglott Diaglottwyd.1942 Diaglott Diaglott

Hbr 1, 5

Diaglottstr.728

"„W roku 1907 w USA wydano specjalną edycję Biblii króla Jakuba na zamówienie Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego Strażnica. (...) Później Świadkowie Jehowy zaczęli drukować Biblię króla Jakuba we własnych drukarniach. Do roku 1992 wydali 1 858 368 egzemplarzy” (Przebudźcie się! Nr 12, 2011 s. 24). [W innej publikacji podano, że wydali oni o wiele mniej egz. tej Biblii: „Od roku 1942 wydrukowaliśmy i rozprowadziliśmy jakieś 700 000 egzemplarzy Biblii króla Jakuba” (Królestwo Boże panuje! 2014 s. 84)]

„Towarzystwo zdołało nabyć formy drukowe całej Biblii króla Jakuba. Dnia 18 września 1942 roku w Cleveland w stanie Ohio, podczas teokratycznego zgromadzenia Świadków Jehowy (...). W punkcie kulminacyjnym swego wystąpienia ogłosił wydanie pierwszej kompletnej Biblii wydrukowanej w bruklińskiej siedzibie Towarzystwa Strażnica” („Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” 1998 s. 323)." (Zob.: W.Bednarski Manipulacja Towarzystwa Strażnica imieniem Jahwe i terminem Jehowa)

The Holy Bible King James Version

Bible James Version Bible James Version Bible James VersionBible James Version 1611 Bible James Version Bible James Version

Hbr 1, 5

Diaglott
str.212
nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023