Jaka jest poprawna wymowa
imienia Bożego?

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2019-10-25

Świadkowie Jehowy w jednej ze swoich publikacji przyznali, iż Bóg wyjawił Mojżeszowi poprawną wymowę imienia Bożego: "Sam Bóg podał do wiadomości swoje imię i wyjawił jego poprawną wymowę swemu prorokowi Mojżeszowi":

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.11

W takim razie, przyjmujemy do wiadomości poprawną wymowę imienia Bożego: Jahwe! Zwróćmy jeszcze uwagę na odnośnik w nawiasie do Biblii ks. Jakuba Wujka: "Wu, uw. marg.". Zestaw cytatów z Biblii ks. Wujka brzmi jakoś dziwnie. Świadkowie Jehowy nie zacytowali pierwszej odpowiedzi Boga na pytanie Mojżesza o imię, a które brzmi: "Jam jest, który jest". Zobaczmy:

Biblia o. Jakuba Wujka Biblia o. Jakuba Wujka
wyd.1962
Biblia o. Jakuba Wujka

Wj 3, 13-15

Biblia o. Jakuba Wujka
str.78
Biblia o. Jakuba Wujka
str.78

Imię Boże Jahwe jako poprawną wymowę imienia Bożego potwierdza inna publikacja Świadków Jehowy:

Strażnica 1961 Nr 15Strażnica 1961 Nr 15 Strażnica 1961 Nr 15str.12

Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.V
Biblia Tysiąclecia wyd. V
wyd.2000
Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.81 Biblia Tysiąclecia wyd. V Biblia Tysiąclecia wyd. Vstr.81

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Wj 3, 13-14

ed. Święty Paweł
str.129
ed. Święty Paweł
str.129
ed. Święty Paweł
str.130

Jedno jest jednak pewne:

Biblia ks. Jakuba Wujkawyd.1909 Biblia ks. Jakuba Wujka Biblia ks. Jakuba Wujka

Rdz 2, 4 i komentarz:

Biblia ks. Jakuba Wujka Biblia ks. Jakuba Wujka
str.18

Communio Imię Bogawyd.1994 Communio Communio Imię BogaWydawnictwo SAK Communio Imię Bogastr.76
Communio Imię Boga Communio Imię Bogastr.76

Błąd w tekście: "masoreci zaopatrzyli jednak w spółgłoski pochodzące..." - zamiast "spółgłoski", powinno być "samogłoski".


Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Toręwyd.2003 Odpowiedzi na 101 pytań o Torę Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.68
Odpowiedzi na 101 pytań o Torę
str.69

Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickawyd.1962 Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolicka
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.166
Bóg Jeden w Trójcy Osób Dogmatyka Katolickastr.167
Zobacz więcej:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2022