"Najważniejsze jest imię Jehowy" ???

Autor: Piotr Andryszczak, dodano: 2018-06-15

W publikacji Świadków Jehowy czytamy:

Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018Czerwiec 2018 Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.1
Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2 Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2
Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2
Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2

Czy prześladowania miały dotyczyć Świadków Jehowy czy świadków Jezusa? Chrześcijanie są wyznawcami Jezusa, a nie wyznawcami "Jehowy". To z powodu imienia Jezus, które głoszą chrześcijanie, spotykają próby i prześladowania:

Mt 24, 8 Ap 2, 3
"Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów z powodu mego imienia." "Ty masz wytrwałość, i zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany."

W jaki sposób Świadkowie Jehowy podążają śladami Jezusa? Czy idą za Nim? W wersecie, na który powołują się Świadkowie Jehowy czytamy: "Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami." (1 P 2, 21). Czym konkretnie ma się zakończyć podążanie za Chrystusem? Czy wszyscy Świadkowie Jehowy podążając za Chrystusem chcą z Nim spędzić wieczność?

J 12, 26 J 14, 2-3
"A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec." "W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. (...) A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem."

Czy Świadkowie Jehowy są sługami Jezusa? W publikacjach Świadków Jehowy czytamy wciąż o "sługach Jehowy":

Zobacz:

W biuletynie Świadków Jehowy czytamy:

Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2

Czy redaktorzy Towarzystwa Strażnica chcą wmówić swoim czytelnikom, iż w J 6, 38 jest mowa o "Jehowie"? Sprawdźmy: "ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał." (J 6, 38). Nowy Testament nie wspomina ani słowem o "Jehowie" i redaktorzy Towarzystwa Strażnica doskonale o tym wiedzą.

J 3, 17 J 8, 18
"Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony." "Oto Ja daję świadectwo o sobie samym oraz zaświadcza o Mnie Ojciec, który Mnie posłał."
Zobacz:

W biuletynie Świadków Jehowy czytamy:

Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami. Dlaczego?

Chrystus Bóg-CzłowiekLublin 1959
Chrystus Bóg-Człowiekstr.61
Zobacz:

Świadkowie Jehowy nie są wyznawcami Jezusa, a prześladowania miały przecież dotyczyć chrześcijan. Zobaczmy jakie wersety proponują Świadkowie Jehowy:

Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2
Mt 5, 10-12 1 P 4, 12-14
"Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie." "Umiłowani! Temu żarowi, który w pośrodku was trwa dla waszego doświadczenia, nie dziwcie się, jakby was spotkało coś niezwykłego, ale cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni [jesteście], jeżeli złorzeczą wam z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały, Boży Duch na was spoczywa"

Jezus w błogosławieństwach na Górze mówi o prześladowaniach chrześcijan i kończy słowami o nagrodzie dla nich w niebie. A nie wszyscy Świadkowie Jehowy chcą iść do nieba. Natomiast podając odnośnik do 1 P 4, 12-14 Świadkowie Jehowy z wiadomych względów nie zacytowali już następnego fragmentu, który mówi wprost o wychwalania Boga imieniem Jezus:

"Jeżeli zaś [cierpi] jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu!" (w.15).

Czy Świadkowie Jehowy wychwalają Boga w tym imieniu? Czy w takim razie na Świadkach Jehowy spoczywa Duch chwały, Duch Boży?


W biuletynie Świadków Jehowy czytamy:

Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2 Chrześcijańskie życie i służba Czerwiec 2018str.2

Czy prawdą jest, że "imię Jehowy" jest najważniejsze?

Flp 2, 9-10 Dz 9, 15-16. 21 Rz 15, 20-21 1 Kor 1, 2
"Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych."
"«Idź - odpowiedział mu Pan - bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia». (...) Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni: «Czy to nie ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia" "A poczytywałem sobie za punkt honoru głosić Ewangelię jedynie tam, gdzie imię Chrystusa było jeszcze nie znane, by nie budować na fundamencie położonym przez kogo innego, lecz zgodnie z tym, co napisane: Ci, którym o Nim nie mówiono, zobaczą Go, i ci, którzy o Nim nie słyszeli, poznają Go" "do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa, ich i naszego [Pana]."

Świadkowie Jehowy nie podążają za Jezusem, nie niosą imienia Jezus do pogan, królów i synów Izraela. Nie głoszą imienia Jezus tam, gdzie jest ono nieznane w takim sensie, że jest najważniejsze i najwyższe. Nie zginają kolan na imię Jezusa i nie wychwalają Boga w tym imieniu.

"to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. (...) I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni»." (Dz 4, 10-12)

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024